Starosno doba

691-20 Diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti zapošljavanja

br. 07-00-269/2020-02 dаtum: 26. 4. 2021.   МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе АА prоtiv studеntskо оmlаdinskе zаdrugе BB, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu stаrоsnоg dоbа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је оmlаdinskа zаdrugа оbјаvilа оglаs zа pоsао: „Support associate (studеnti) zа WOLT“  dоk u pоdnаslоvu stојi: „support associate (studеnti – dо 26…

Opširnije →
36-20 Mišlјenje povodom pritužbe protiv NBS zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-27/2020-02 dаtum: 12. 2. 2021.     МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе А. А. prоtiv Nаrоdnе bаnkе Srbiје zbоg diskriminаciје nа оsnоvu stаrоsnоg dоbа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је pоdnоsitеlјkа pritužbе u mаrtu 2019. gоdinе nаpunilа 70 gоdinа živоtа i dа јu је rеfеrеnt društvа zа uprаvlјаnjе dоbrоvоlјnim pеnziјskim…

Opširnije →
1133-18 Mišljenje po pritužbi R.Z. protiv Niš ekspres a.d. Niš, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba

07-00-1327/2018-02 datum: 10.1.2019. MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe R. Z. iz N., podnete protiv Niš-ekspres a.d. Niš, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. Podnosilac pritužbe navodi da je student master studija P. f. U. u N., te da je 26. septembra 2018. godine bio u poslovnici Niš-ekspresa u Nišu, kako bi kupio…

Opširnije →
707-18 Мišljenje po pritužbi A.V. iz B. protiv Lovačkog udruženja B. diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti kulture umetnosti i sporta

07-00-556/2018-02 datum: 14.11.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. V. iz B, podnete protiv Lovačkog udruženja „B.“, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da članarina u Lovačkom udruženju „B.“ za upis kandidata do 20 godina života iznosi 25.000 dinara, za osobe od 20…

Opširnije →
Pritužba S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. I B. G. protiv dr Z. D. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-75/2018-02 datum: 22.5.2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbi S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G, podnetih protiv dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. U pritužbama je navedeno da su podnosioci pritužbi aneksima ugovora o radu raspoređeni…

Opširnije →
Pritužba Lj.P. protiv M.O.O.G.N. zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti rada udruženja

07-00-266/2017-02 datum: 1.11.2017.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Lj.P. iz S, protiv M.O.O.G.N, Š.N. i S.L. U pritužbi je navedeno da mu nije bilo omogućeno da na sednici skupštine organizacije učestvuje kao kandidat jer je stariji od 60 godina, kao i da su ga Š.N. i S.L. vređali zbog…

Opširnije →
Pritužba B.J. protiv Centra za socojalni rad zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

07-00-178/2017-02 datum: 5.9.2017.   MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela B.J. iz Č, uz saglasnost D.V, protiv Centra za socijalni rad grada Č. U toku postupka utvrđeno je da je D.V, sestri podnositelјke pritužbe, rešenjem Centra za socijalni rad grada Č. br.56035-3-782/2017 od 30.marta 2017. godine prestalo pravo…

Opširnije →
Pritužba G.D.S. protiv dnevnog lista D. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti javnog informisanja

07-00-00150/2017-02 datum: 10.7.2017.         MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe G.D.S. je povodom teksta pod nazivom „Stari birači“, objavlјenog 2. aprila 2017. godine u dnevnom listu „D.“. Podnosilac pritužbe smatra da je ovaj tekst „ekstremno ejdžistički“, jer se traži ukidanje prava glasa starijima od 65 godina, za koje se…

Opširnije →
Pritužba B.J. protiv Zavoda za hitnu medicinsku pomoć zbog diskriminacije po osnovu starosti u oblasti zdravstvene zaštite

07-00-583/2016-02 datum: 10.4.2017.     MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe V.S. u ime i saglasnost B.J. iz K., protiv Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, zbog diskriminacije dece. U pritužbi je navedeno da je dvogodišnje dete B.J. zadobilo gušenje, ali da služba Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac nije htela da…

Opširnije →
Pritužba M.B. protiv Opste bolnice S.V. zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-403/2016-02 dаtum: 20.10.2016.     МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе М. B. iz S. P. prоtiv Оpštе bоlnicе „S. V.“ S. P. а pоvоdоm kоnkursа zа upis nа spеciјаlizаciјu. Тоkоm pоstupkа utvrđеnо је dа su Prаvilnikоm о stručnоm usаvršаvаnju zаpоslеnih Оpštе bоlnicе „S. V.“ S. P. br. 5445 оd 30. јulа…

Opširnije →
back to top