Day: December 29, 2023

1044-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba pri korišćenju objekata

br. 07-00-401/2023-02  datum: 29.12.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je protiv AA, podnela BB. U pritužbi i dopunama pritužbe navedeno je da pritužilja podiže penziju i plaća račune u ekspozituri „Pošte“ br. … od njenog otvaranja u holu suda, budući da stanuje u neposrednoj blizini, ali da je tokom…

Opširnije →
Poverenik i Atina „Sa devojkama i za devojke“

Mlade na svakom koraku moramo osnaživati, a ukoliko budemo slušali snažan glas devojaka i njihove predloge, sigurna sam da ćemo se lakše osloboditi rodnih stereotipa i mnogih predrasuda koji stvaraju prepreke u svim sferama života, kazala je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković nakon sastanka sa predstavnicama Udruženja Atina, osnivačem nacionalnog kluba „Sa devojkama i…

Opširnije →
back to top