Day: July 7, 2022

27-22 Utvrđena diskriminacija na osnovu starosnog doba

br. 07-00-00034/2022-02 datum: 7.7.2022.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo AA, protiv BB, zbog diskriminacije prilikom pružanja usluga na osnovu starosnog doba. U pritužbi i dopunama pritužbe navedeno je da je AA sa BB, imao zaključena dva ugovora o korišćenju različitih usluga i usluga korišćenja interneta. Nezadovoljan njihovom…

Opširnije →
back to top