Preporuke mera organima javne vlasti

1127-22 Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije

br. 021-01-008/2023-02 datum: 19.1.2023.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE     Poverenik…

Opširnije →
945-22 Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije

br. 07-00-1313/2022-02 datum: 9.12.2022. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje opštini     PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE  …

Opširnije →
718-22 Preporuka mera JLS procena uticaja propisa na socioekonomski ugrožena lica

br. 021-01-1038/2022-02 datum: 9.12. 2022. godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE  …

Opširnije →
Preporuka mera JLS procena uticaja propisa na socioekonomski ugrožena lica

021-01-1038/2022-02 datum: 9.12. 2022. godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE   Poverenik…

Opširnije →
Preporuka mera Ministarstvu rudarstva i energetike

br. 021-01-1293/2022-02 datum: 5.12.2022. godine   HITNO!   MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Dubravka Đedović, ministarka   11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26   Poštovana gospođo Đedović,     Obraćamo Vam se povodom urgentnog problema sa kojim se suočavaju stanovnici i stanovnice naselja „12. februar“ u Nišu. Pozdravljamo brzo formiranje radne grupe za rad na rešavanju ovog problema,…

Opširnije →
Preporuka mera izdavačkoj kući

br.021-01-1103/2022-02   datum: 21.11.2022. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje izdavačkoj kući „AA Beograd PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE   Poverenik…

Opširnije →
Preporuka mera Odboru

бр. 07-00-519/22-02 datum: 14.11.2022.     NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE ODBOR ZA ADMINISTRATIVNO-BUDžETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANjA   11000 BEOGRAD Trg Nikole Pašića br.13   Poštovani/e, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se 33 organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava žena, a povodom dešavanja na zasedanju u okviru Druge sednice Narodne Skupštine od 8. novembra…

Opširnije →
Preporuka mera Narodnoj skupštini

бр. 07-00-519/22-02 datum: 14.11.2022.     NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE dr Vladimir Orlić, predsednik   11000 BEOGRAD Trg Nikole Pašića br.13   Poštovani gospodine Orliću, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se 33 organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava žena, a povodom dešavanja na zasedanju u okviru Druge sednice Narodne Skupštine od 8. novembra…

Opširnije →
Preporuka mera Komisiji za etiku

бр. 07-00-519/22-02 datum: 14.11.2022.   NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE KOMISIJA ZA ETIKU    11000 BEOGRAD Trg Nikole Pašića br.13   Poštovani/e, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se 33 organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava žena, a povodom dešavanja na zasedanju u okviru Druge sednice Narodne Skupštine od 8. novembra 2022. godine. U prilogu…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Ministarstvu omladine i sporta

br. 021-01-809/2022-02 datum: 7.10.2022.   Postupajući u okviru zakonom propisanih nadležnosti[1] da  prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu omladine i sporta     PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITE OD…

Opširnije →
back to top