Preporuke mera organima javne vlasti

1273-23 Preporuka mera zdravstvenoj ustanovi „SREBO MEDICAL“

br. 11-00-632/2023-02 datum: 27.12.2023. godine   ZDRAVSTVENA USTANOVA „SREBO MEDICAL“ Nebojša Marković, direktor   16000 LESKOVAC Norvežanska 16   Predmet: Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije   Poštovani gospodine Markoviću,   Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratila se Tijana Prizrenac Nedeljković povodom situacije u kojoj se našla  nakon smrti svog supruga sa kojim…

Opširnije →
1244-23 Preporuka mera Opštini Ljubovija

br. 07-00-597/2023-02 datum: 25.12.2023. godine   PRIVREMENI ORGAN OPŠTINE LjUBOVIJA   Poštovani,   Povereniku za zaštitu ravopravnosti pritužbom se obratio A. A. koju je podneo u ime deteta B. B., protiv Vlade Republike Srbije, kojom traži zaštitu od diskriminacije. U pritužbi je istako da je Vlada Republike Srbije 29. novembra 2023. godine usvojila Zaključak  o…

Opširnije →
1196-23 Preporuka mera Gradskom sekretarijatu za poslove komunalne policije grada Beograda (grafiti)

br. 021-01-01594/2023-02 datum: 9.11.2023.   SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJU, NADZOR I KOMUNIKACIJU SEKTOR ZA POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE Nenad Lakić, rukovodilac sektora                                   11000 BEOGRAD Makenzijeva br. 31     Poštovani gospodine Lakiću, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je dopise građana u kojima je ukazano na grafite koji se, prema navodima iz dopisa, nalaze u prolazu na…

Opširnije →
1197-23 Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije (grafiti)

br. 021-01-01595/2023-02 datum: 9.11.2023. godine   PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „BEOGRADSKI SAJAM“ Danka Selić, direktorka   11040 BEOGRAD Bulevar vojvode Mišića br. 14           Poštovana gospođo Selić,   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je dopis u kojem je ukazano na grafite koji se prema navodima iz dopisa nalaze u prolazu na ulazu u…

Opširnije →
1091-23 Preporuka mera Vladi RS – Besplatni udžbenici

br. 11-00-22/2023-02 datum: 11.9.2023. godine   VLADA REPUBLIKE SRBIJE, predsednica 11000 BEOGRAD Nemanjina 11   Poštovana gospođo Brnabić,   Obraćamo Vam se povodom činjenice da u gradu Beogradu svi đaci osnovnih i srednjih škola dobijaju besplatne udžbenike, dok su u drugim gradovima u Republici Srbiji udžbenici obezbeđeni samo za učenike prvog razreda, a u većini…

Opširnije →
1028-23 Preporuka mera Ministarstvu za brigu o selu

br. 07-00-387/2023-02 datum: 7.8.2023.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu za brigu o selu     PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I…

Opširnije →
1007-23 Preporuka mera GO Čukarica da se uzdrži od prinudnog iseljavanja stanovnika i stanovnica kolektivnog centra Ada Ciganlija

бр. 07-00-360/2023-02 datum: 17. 7. 2023. godine   GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA Srđan Kolarić , predsednik gradske opštine   11030 BEOGRAD Šumadijski trg br. 2   Poštovani gospodine Kolariću, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratila se Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11 sa molbom da hitno reagujemo povodom trenutne situacije u neformalnom kolektivnom centru „Ada…

Opširnije →
356-23 Preporuka mera svim predškolskim ustanovama

br. 021-01-683/2023-02 datum: 28. 6. 2023.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje predškolskoj ustanovi   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITU OD…

Opširnije →
802-23 Preporuka mere Nacionalnoj službi za zapošljavanje

del. br. 021-01-909/2023-02 datum: 12. juni 2023. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Nacionalnoj službi za zapošljavanje   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI…

Opširnije →
243-23 Preporuka mera GO Novi Beograd da se uzdrži od prinudnog iseljavanja stanovnika i stanovnica romskog naselja Antena

br. 07-00-175/2023-02 datum: 31.3.2023. godine   GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD Bojan Bovan, predsednik gradske opštine   11000 Novi Beograd Bulevar Mihaila Pupina br. 167            Poštovani gospodine Bovan,   Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratila se Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11 sa molbom da hitno reagujemo povodom neposredne pretnje prinudnim iseljenjem Roma…

Opširnije →
back to top