Starosno doba

1044-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba pri korišćenju objekata

br. 07-00-401/2023-02  datum: 29.12.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je protiv AA, podnela BB. U pritužbi i dopunama pritužbe navedeno je da pritužilja podiže penziju i plaća račune u ekspozituri „Pošte“ br. … od njenog otvaranja u holu suda, budući da stanuje u neposrednoj blizini, ali da je tokom…

Opširnije →
194-23 Nije utvrđena viktimizacija

br. 07-00-00124/2023-02 datum: 4.8.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA, podneo protiv Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). Podnosilac je u pritužbi i dopunama pritužbe, između ostalog, naveo da je u Ministarstvu bio zaposlen od 1. juna 2000. godine do 10. jula 2018. godine kada mu je…

Opširnije →
159-23 Diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti stručnog osposobljavanja

br. 07-00-94/2023-02 datum: 19.5.2023. godine                                                    MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA koju je zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba podnela protiv Doma zdravlja BB. Tokom postupka utvrđeno je da su Pravilnikom o stručnom usavršavanju zaposlenih u Domu zdravlja BB br. …, koji je donet … 2022. godine na sednici…

Opširnije →
201-22 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba

br. 07-00-00216/2022-02  datum: 5.1.2023.   MIŠLjENjE Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio se AA, protiv BB, u ime svog maloletnog sina VV, koji je rođen 2005. godine i koji je upisao prvi razred srednje škole GG, školske 2020/2021. godine, zbog diskriminacije na osnovu rođenja i starosnog doba. U pritužbi je navedeno da je BB, …

Opširnije →
387-22 Diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-00229/2022-02 datum: 14.9.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA protiv BB , zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. U pritužbi je navedeno da se podnositeljka pritužbe prijavila na konkurs za radno mesto nastavnik Epiziootiologije, nastavnik Bolesti životinja i nastavnik profesionalne prakse, u BB , kao i da je…

Opširnije →
27-22 Utvrđena diskriminacija na osnovu starosnog doba

br. 07-00-00034/2022-02 datum: 7.7.2022.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo AA, protiv BB, zbog diskriminacije prilikom pružanja usluga na osnovu starosnog doba. U pritužbi i dopunama pritužbe navedeno je da je AA sa BB, imao zaključena dva ugovora o korišćenju različitih usluga i usluga korišćenja interneta. Nezadovoljan njihovom…

Opširnije →
739-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-573/2021-02 datum: 21.4.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A. A.  protiv banke B. B., zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, u oblasti pružanja usluga korišćenja kredita kod banaka. Udruženje građana obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o nameri da, u skladu sa…

Opširnije →
767-21 Nije utvrđena diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-596/2021-02 datum: 4.4. 2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. protiv privrednog društva B.B.., zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da podnositeljka pritužbe zaposlena u privrednom društvu B.B. od avgusta 2018. godine. Dalje je navedeno da je konkurisala za mesto poslovođe za…

Opširnije →
743-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-577/2021-02 datum: 22.3.2022.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A. A. protiv osiguranje B. B., zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, u oblasti pružanja usluga putnog zdravstvenog osiguranja. Udruženje građana, obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnost o nameri da sprovede situaciono testiranje „potencijalne diskriminacije…

Opširnije →
799-21 Pritužba protiv dve gradske opštine Niša – nije utvrđena diskriminacija

br. 07-00-629/2021-02 datum: 7.3.2022.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, koju je podneo u ime BB i BB, izjavljene protiv dve gradske opštine Niša i to: gradske opštine Palilula i Gradske opštine Niška Banja. U pritužbi je navedeno da postoji različito postupanje prilikom  obračuna i isplate naknade u Gradskim opštinama…

Opširnije →
back to top