Olakšan pristup:
Veličina fonta:

Aktuelno

Featured Posts

SAOPŠTENjE

Nasilje nad decom je ozbiljan društveni problem a obaveza svih je  da stvorimo bezbedno i sigurno okruženje u kome svako ...

Read More

Poverenica o ženskom preduzetništvu na skupu „Presek stanja i mogućnosti za osnaživanje“

Važno je da čujemo iskustva žena preduzetnica jer su one uzori devojčicama koje će se jednog dana naći na raskrsnici ...

Read More

Poverenica na otvaranju Drugog regionalnog pravosudnog foruma Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan“

Zabrinjava broj ubijenih žena i prijava rodno zasnovanog nasilja u celom regionu. Verujem da će iskustva i znanja profesionalaca iz ...

Read More

Reakcija povodom karikature u nedeljniku NIN

Karikatura objavljena u novom broju Nin-a u kojoj se pravi poređenje sa Adolfom Hitlerom neprimerena je i uznemiravajuća, čak i ...

Read More

Jačanje kapaciteta zaposlenih u Instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

U cilju jačanja kapaciteta i ličnog razvoja zaposlenih u Instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti održana je obuka o tehničkim aspektima ...

Read More

Upozorenja i obaveštenja

Oglasna Tabla

Reč poverenice

Uvaženi građani i građanke, Kada smo uspostavljali instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, proklamovali smo viziju ka kojoj težimo, a definisana je u pravnom smislu u članu 4. Zakona o zabrani diskriminacije, i glasi: “Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva”. To u realnom životu znači: “Srbija je otvoreno i tolerantno društvo ravnopravnih ljudi, koje svima pruža jednake mogućnosti.” detaljnije…

back to top