Obaveštenja

Obaveštenje za javnost

U postupku koji je sproveden po pritužbi jedne organizacije za zaštitu ljudskih prava, protiv Sulejmana Ugljanina, predsednika Stranke demokratske akcije Sandžaka, zbog diskriminacije po osnovu seskualne orijentacije u vezi sa iznošenjem stava o istopolnim zajednicama na pres konferenciji Stranke demokratske akcije Sandžaka, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je Sulejman Ugljanin, povredio odredbe…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost o pritužbi protiv Gorana Milovanovića

U postupku po pritužbi koji je sproveden protiv Gorana Milovanovića, zaposlenog radnika u jednoj ugostiteljskoj radnji u Kragujevcu, zbog diskriminacije podnositeljke pritužbe na osnovu seksualne orijentacije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je Goran Milovanović, pozivajući podnositeljku pritužbe da se javno izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji i nazivajući je lezbejkom tokom rasprave pred…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost o pritužbi Nacionalnog saveta Bošnjačke nacionalne manjine protiv SO Sjenica

U postupku koji je sproveden po više pritužbi Nacionalnog saveta Bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji protiv  Skupštine opštine Sjenica, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije. Skupštini opštine Sjenica preporučeno je da otkloni posledice diskriminatronog postupanja na način što…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost o pritužbi protiv OŠ „Čeh Karolj“ Ada zbog diskriminacije maloletnih učenika na osnovu imovnog stanja

U postupku koji je sproveden protiv  direktorke i OŠ „Čeh Karolj“ Ada po pritužbi majke maloletnih učenika zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije. OŠ „Čeh Karolj“ Ada preporučeno je da uputi pisano izvinjenje učenicima, da za sve zaposlene u…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost po pritužbi udruženja „Da se zna!“ protiv Jugoslava Kiprijanovića

U postupku koji je sproveden po pritužbi udruženja „Da se zna!“ protiv Jugoslava Kiprijanovića, urednika srpske stranice portala International Family News,  povodom teksta o istopolnim zajednicama sa podnaslovom „Kako ideološki kolonizatori kuvaju žabu u Srbiji“, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije. Sagledavajući celokupni kontekst, Poverenik…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost po pritužbi protiv ugostiteljske radnje „INDEX PIZZA“ iz Kragujevca

U postupku koji je sproveden po pritužbi protiv Ugostiteljske radnje „INDEX PIZZA“ iz Kragujevca, povodom objava ove ugostiteljske radnje na njihovoj Fejsbuk stranici,  i  reklame na bilbordima, kojima se vrši uznemiravanje i ponižavajuće postupanje prema ženama, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije. Vlasniku Ugostiteljske radnje…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost povodom pritužbe Udruženja građanki Femplatz protiv Dragoljuba Petrovića

U postupku povodom pritužbe Udruženja građanki Femplatz protiv Dragoljuba Petrovića, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da su u tekstu koji je objavljen na sajtu iskra.co. 2.6.2021. godine, pod nazivom: Molba da opozovete zakon: Pismo čuvenog srpskog lingviste profesora Dragoljuba Petrovića predsedniku Srbije, povređene odredbe člana 11. u vezi sa članom 20. Zakona o…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost po pritužbi koju je dr Marko Lens podneo protiv avio kompanija Swiss International Air Lines LTD, Austrian Airlines AG i Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

U postupku koji je sproveden po pritužbi  koju je dr Marko Lens podneo protiv avio kompanija Swiss International Air Lines LTD, Austrian Airlines AG i Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, zbog viktimizacije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije. Ovim pravnim licima je preporučeno da preko svojih predstavništava…

Opširnije →
Mišljenje na Predlog strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2021. do 2030. godine

br. 021-01-488/2021-02 datum: 29.11. 2021.godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENjE na Predlog strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2021. do 2030. godine    Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostavilo je 25. novembra 2021. godine Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, elektronskim…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost povodom pritužbe privrednog društva Adria News d.o.o. i novinarke Nataše Kovačev, protiv Srpske pravoslavne crkve – Eparhije bačke

U postupku povodom  pritužbe koju su , preko punomoćnika advokata, podneli privredno društvo Adria News d.o.o. i novinarka Nataša Kovačev, protiv Srpske pravoslavne crkve – Eparhije bačke, sekretara Bačke eparhije Vladana Simića i sveštenika Jovana Kezana,  poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da su zabranom ulaska novinarki televizije N1, Nataši Kovačev, u portu Crkve…

Opširnije →
back to top