Obaveštenja

Sastanak poverenice Janković i ambasadora Francuske Košara

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i ambasador Republike Francuske Pjer Košar održali su sastanak na kome su razgovarali o nаstаvku sаrаdnjе u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti, pre svega kroz zajedničke aktivnosti usmerene na promovisanje ženskog stvaralaštva i doprinos žena kulturi i umetnosti. Poverenica i ambasador su razmenili iskustva o inicijativama koje su sprovedene u…

Opširnije →
799-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-312/2023-02 datum: 21.9.2023.                                              MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA iz BB, podnela protiv VV, direktorke Predškolske ustanove GG (u daljem tekstu PU GG), zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla kao ličnog svojstva. U pritužbi i dopunama pritužbe je između ostalog navedeno da je podnositeljka pritužbe…

Opširnije →
Poverenica o ženskom preduzetništvu na skupu „Presek stanja i mogućnosti za osnaživanje“

Važno je da čujemo iskustva žena preduzetnica jer su one uzori devojčicama koje će se jednog dana naći na raskrsnici prilikom odabira posla. Biti preduzetnik je teško, a biti preduzetnica je još teže. Zato su iskustva preduzetnica važna, kako bismo znali šta da učinimo zajedno, kako da stvari promenimo i ohrabrimo žene da se bave…

Opširnije →
OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST

U postupku po pritužbama Udruženja A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i roditelja protiv Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“, zbog diskriminacije troje dece koja nisu upisana u ovu predškolsku ustanovu, Poverenik je doneo mišljenje da je PU  „Vlada Obradović Kameni“ povredila odredbe člana 22. u vezi sa članom 25. Zakona o zabrani diskriminacije….

Opširnije →
Poverenica na konferenciji GIZ o uslugama socijalne zaštite

Efikasna socijalna zaštita i puno poštovanje prava osetljivih grupa treba da budu jedan od prioriteta javnih politika i tema stalnog usavršavanja zaposlenih u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvaranju završne konferencije projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje GIZ „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“ održane u Beogradu. Aktuelna…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost

U postupku koji je sproveden po pritužbi jedne organizacije za zaštitu ljudskih prava, protiv Sulejmana Ugljanina, predsednika Stranke demokratske akcije Sandžaka, zbog diskriminacije po osnovu seskualne orijentacije u vezi sa iznošenjem stava o istopolnim zajednicama na pres konferenciji Stranke demokratske akcije Sandžaka, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je Sulejman Ugljanin, povredio odredbe…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost o pritužbi protiv Gorana Milovanovića

U postupku po pritužbi koji je sproveden protiv Gorana Milovanovića, zaposlenog radnika u jednoj ugostiteljskoj radnji u Kragujevcu, zbog diskriminacije podnositeljke pritužbe na osnovu seksualne orijentacije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je Goran Milovanović, pozivajući podnositeljku pritužbe da se javno izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji i nazivajući je lezbejkom tokom rasprave pred…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost o pritužbi Nacionalnog saveta Bošnjačke nacionalne manjine protiv SO Sjenica

U postupku koji je sproveden po više pritužbi Nacionalnog saveta Bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji protiv  Skupštine opštine Sjenica, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije. Skupštini opštine Sjenica preporučeno je da otkloni posledice diskriminatronog postupanja na način što…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost o pritužbi protiv OŠ „Čeh Karolj“ Ada zbog diskriminacije maloletnih učenika na osnovu imovnog stanja

U postupku koji je sproveden protiv  direktorke i OŠ „Čeh Karolj“ Ada po pritužbi majke maloletnih učenika zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije. OŠ „Čeh Karolj“ Ada preporučeno je da uputi pisano izvinjenje učenicima, da za sve zaposlene u…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost po pritužbi udruženja „Da se zna!“ protiv Jugoslava Kiprijanovića

U postupku koji je sproveden po pritužbi udruženja „Da se zna!“ protiv Jugoslava Kiprijanovića, urednika srpske stranice portala International Family News,  povodom teksta o istopolnim zajednicama sa podnaslovom „Kako ideološki kolonizatori kuvaju žabu u Srbiji“, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije. Sagledavajući celokupni kontekst, Poverenik…

Opširnije →
back to top