Olakšan pristup:
Veličina fonta:

Aktuelno

Featured Posts

Poverenica na konferenciji „Rodna (ne)ravnopravnost osoba sa invaliditetom“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je na otvaranju konferencije „Rodna (ne)ravnopravnost osoba sa invaliditetom“ koja je održana na ...

Read More

Poverenica Brankica Janković na Beograd Prajdu

Iako su napravljeni pomaci u poboljšanju položaja LGBTIQ populacije, oni se i dalje suočavaju sa velikom socijalnom distancom i nerazumevanjem, ...

Read More

POVERENICA NA KONFERENCIJI O INKLUZIJI LGBTIQ OSOBA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na međunarodnoj konferenciji „Efektivna inkluzija LGBTIQ osoba“ u okviru Beogradske nedelje ponosa, ...

Read More

Poverenica na konferenciji OEBS u Pragu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na dvodnevnoj završnoj konferenciji Ekonomsko-ekološkog foruma OEBS-a na temu „Promovisanje sveobuhvatne bezbednosti, ...

Read More

SASTANAK POVERENICE I ZAMENICE REGIONALNE DIREKTORKE UN Women

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa Blertom Cela zamenicom regionalne direktorke Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i ...

Read More

Upozorenja i obaveštenja

Oglasna Tabla

Reč poverenice

Uvaženi građani i građanke, Kada smo uspostavljali instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, proklamovali smo viziju ka kojoj težimo, a definisana je u pravnom smislu u članu 4. Zakona o zabrani diskriminacije, i glasi: “Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva”. To u realnom životu znači: “Srbija je otvoreno i tolerantno društvo ravnopravnih ljudi, koje svima pruža jednake mogućnosti.” detaljnije…

back to top