Olakšan pristup:
Veličina fonta:

Aktuelno

Featured Posts

Poverenica na konferenciji „Uticaj veštačke inteligencije na slobodu informisanja, mišljenja i izražavanja“

Veštačka inteligencija može odlučujuće uticati na prirodu društvenih odnosa, pre svega u oblastima rada i zapošljavanja,  pružanja usluga i postupcima ...

Read More

Održana radionica „Procena uticaja propisa i javnih politika na osetljive društvene grupe“

Predstavnici organa javne vlasti moraju imati veštine i biti senzibilisani da blagovremeno prepoznaju i reaguju na diskriminaciju, naročito u radu ...

Read More

Poverenica: Snažna podrška razvoju rodno kompetentnog pristupa u pravničkom obrazovanju

Pravo odlučujuće utiče na odnose u društvu i osnova je zajednica u kojima živimo. Pravo suštinski određuje i položaj žene, ...

Read More

Poverenica na konferenciji „Ponovo snažna i važna“ u Čačku

Svaka aktivnost u cilju povećanja zapošljivosti i zapošljavanja žena, naročito starijih od 45 godina, zaslužuje snažnu podršku. Žene su na ...

Read More

Poverenica povodom Međunarodnog dana ponosa: Kontinuirano unapređivati prava i položaj LGBT populacije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom Međunarodnog dana ponosa rekla je da u zaštiti i unapređenju prava pripadnika i ...

Read More

Upozorenja i obaveštenja

Oglasna Tabla

Reč poverenice

Uvaženi građani i građanke, Kada smo uspostavljali instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, proklamovali smo viziju ka kojoj težimo, a definisana je u pravnom smislu u članu 4. Zakona o zabrani diskriminacije, i glasi: “Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva”. To u realnom životu znači: “Srbija je otvoreno i tolerantno društvo ravnopravnih ljudi, koje svima pruža jednake mogućnosti.” detaljnije…

back to top