Olakšan pristup:
Veličina fonta:

Aktuelno

Featured Posts

Poverenica povodom Međunarodnog dana ponosa: Kontinuirano unapređivati prava i položaj LGBT populacije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom Međunarodnog dana ponosa rekla je da u zaštiti i unapređenju prava pripadnika i ...

Read More

Poverenica: Saradnja sa Parlamentom od izuzetne važnosti za nezavisne institucije

Veoma je važno da Parlament, kao organ najviše vlasti, delotvorno sarađuje sa nezavisnim institucijama za zaštitu ljudskih prava i da ...

Read More

Poverenica u radnoj poseti Albaniji

Regionalna saradnja, unapređenje ekonomskih odnosa i slobode kretanja ljudi, roba i kapitala, mora biti praćena i odgovarajućom institucionalnom zaštitom ljudskih ...

Read More

SAOPŠTENjE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Puštanje pesama na školskoj priredbi čiji tekstovi raspiruju nacionalnu netrpeljivost zabrinjavajuće je i nedopustivo, a naročito jer je reč o ...

Read More

Poverenica uputila preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti osiguravajućim društvima

Prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, osiguravajuća društva treba da preduzmu sve neophodne ...

Read More

Upozorenja i obaveštenja

Oglasna Tabla

Reč poverenice

Uvaženi građani i građanke, Kada smo uspostavljali instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, proklamovali smo viziju ka kojoj težimo, a definisana je u pravnom smislu u članu 4. Zakona o zabrani diskriminacije, i glasi: “Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva”. To u realnom životu znači: “Srbija je otvoreno i tolerantno društvo ravnopravnih ljudi, koje svima pruža jednake mogućnosti.” detaljnije…

back to top