Olakšan pristup:
Veličina fonta:

Aktuelno

Saopštenje Kontejnersko naselje u Makišu

Predstavnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti obišli su romske porodice koje žive u kontejnerskom smeštaju u Makišu, nakon što se našoj instituciji obratila organizacija A11 Inicijative za ekonomska i socijalna prava, i informisala nas da imaju saznanja o nameri Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda da iz naselјa prinudno iseli romske ...

POVERENICA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI U SARAJEVU

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu „10 godina protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini“, gde je upoznala učesnike sa razvijenom praksom zaštite građana i građanki od diskriminacije u Srbiji i visokim procentom postupanja po preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republici Srbiji. Uz čestitke povodom ...

DELEGACIJA SAVETA EVROPE U POSETI POVERENIKU ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Delegacija Saveta Evrope savetodavni Komitet za zaštitu nacionalnih manjina   Mari Hagsgard,Piter Vil, Edit Žiobien i Žan Tjen Kautzman posetili su instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Predstavnice Poverenika su članove delegacije SE upoznale sa svojim aktivnostima i klјučnim problemima u oblasti zaštite ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na pitanje diskriminacije i položaja nacionalnih ...

Preporuke za borbu protiv diskriminacije i govora mržnje

Evropska mreža tela za ravnopravnost EKVINET, čiji je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti punopravni član, predstavlјa danas preporuke za borbu protiv diskriminacije i govora mržnje koje se odnose na ponašanje političara i medija, kako u izbornim kampanjama, tako i javnom životu. Preporuke se predstavalјaju na događaju „Borba protiv rasizma i diskriminacije“ ...

POVERENICA NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA SAVEZA GLUVIH I NAGLUVIH SRBIJE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa predstavnicima Saveza gluvih i nagluvih Srbije sa kojima je razgovarala o njihovom položaju i mogućnostima da on bude unapređen. Radno-pravni status sudskih tumača za znakovni jezik, položaj gluvih sportista koji nisu uklјučeni u Paraolimpijski Komitet Srbije, način plaćanja taksi kod notara za ...

Poverenica sa predstavnicama Udruženja poslovnih žena

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i predstavnice Udruženja poslovnih žena Srbije organizovale su drugi godišnji sastanak posvećen razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji, kome je prisustvovalo oko 20 uspešnih direktorki i vlasnica kompanija, sa ciljem da se formulišu konkretni zahtevi koji će biti upućeni Vladi Republike Srbije. Kroz redovne susrete sa ...

NARODNOJ SKUPŠTINI SRBIJE PREDAT DEVETI, REDOVNI GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije redovni godišnji izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2018. godinu. Najviše pritužbi u 2018. podneto je zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta, više od četvrtine od ukupnog broja. Na drugom mestu po brojnosti pritužbi je starosno doba, dok ...

Poverenica o ulozi poslovnog sektora u smanjivanju rodnog jaza

“Dobro je da zvoni berzansko zvono za rodnu ravnopravnost, dobro je da zvone sva zvona za jednakost žena i muškaraca, jer nema prosperiteta i razvoja bilo kog, pa i našeg društva, ako u tome učestvuje samo polovina njegovog stanovništva”, poručila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ,na događaju „Berzansko ...

Upozorenje zbog diskriminacije majke malog deteta prilikom zapošljavanja

Pol i bračni i porodični status u oblasti rada i zapošlјavanja su najčešći osnovi diskriminacije žena u Srbiji, što je nedopustivo i zabranjeno, upozorava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Jedan od povoda za reakciju je novinski tekst lista „Blic“ o privatnoj firmi iz Beograda koja je 27-godišnjoj ženi otkazala prijem ...

„Women Leadership“ seminar za žene rukovodioce u državnoj upravi

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je na otvaranju  seminara „Women Leadership“  koji je  organizovala Nacionalna akademija za javnu upravu  u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i Ambasadom Republike Francuske. Ona je poručila da diskriminacija predstavlјa ozbilјno kršenje osnovnih lјudskih prava. Međutim, postoje neki oblici diskriminacije koje je teško ...

Upozorenja i obaveštenja

Oglasna Tabla

Reč poverenice

Uvaženi građani i građanke, Kada smo uspostavljali instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, proklamovali smo viziju ka kojoj težimo, a definisana je u pravnom smislu u članu 4. Zakona o zabrani diskriminacije, i glasi: “Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva”. To u realnom životu znači: “Srbija je otvoreno i tolerantno društvo ravnopravnih ljudi, koje svima pruža jednake mogućnosti.” detaljnije…

back to top