Olakšan pristup:
Veličina fonta:

Aktuelno

Featured Posts

Poverenica sa polaznicima Letnje škole Pokrajinskog zaštitnika građana

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je predavanje o ulozi institucije poverenika u zaštiti od diskriminacije u okviru Letnje ...

Read More

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti u pоsеti Pоvеrеniku

Pоvеrеnik zа infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја i zаštitu pоdаtаkа о ličnоsti, Мilаn Маrinоvić, sаstао sе sа Brаnkicоm Јаnkоvić, Pоvеrеnicоm zа ...

Read More

Pоvеrеnicа nајаvilа kоnfеrеnciјu о pоlоžајu mlаdih

Мlаdi lјudi u Srbiјi suоčеni su sа brојnim prоblеmimа i izаzоvimа sаvrеmеnоg dоbа, аli јеdаn оd nајvеćih izаzоvа sа kојim ...

Read More

PODNETA STRATEŠKA PARNICA ZBOG DISKRIMINACIJE TRUDNICE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pokrenula je stratešku parnicu za zaštitu od diskriminacije pred Višim sudom u Beogradu uz ...

Read More

Upozorenje za javnost povodom pretnji deci predsednika Srbije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković najoštrije osuđuje vređanja dece predsednika Republike Srbije. Nedopustive su bilo kakve uvrede, pretnje i ...

Read More

Upozorenja i obaveštenja

Oglasna Tabla

Reč poverenice

Uvaženi građani i građanke, Kada smo uspostavljali instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, proklamovali smo viziju ka kojoj težimo, a definisana je u pravnom smislu u članu 4. Zakona o zabrani diskriminacije, i glasi: “Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva”. To u realnom životu znači: “Srbija je otvoreno i tolerantno društvo ravnopravnih ljudi, koje svima pruža jednake mogućnosti.” detaljnije…

back to top