Olakšan pristup:
Veličina fonta:

Vesti

Projekti

Povelja Prijatelj zdravlja starih poverenici Brankici Janković

Drugog dana Sajma za treće doba 55+, Kancelarija za zdravlje starih, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd i magazin Penzija dodelili su povelju o statusu „Prijatelj zdravlja starih“ poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković za doprinos u borbi protiv diskriminacije naših najstarijih sugrađana i sugrađanki, unapređenje ravnopravnosti, kao i za ...

Poverenica sa ministarkom pravde o unapređenju antidiskriminatornih normi

Ministarka pravde Nela Kuburović sastala se danas sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković, sa kojom je razgovarala o unapređenju antidiskriminatornih normi i položaja osetljivih grupa. Kuburović i Janković su se saglasile da je potrebna efikasnija primena antidiskriminatornih propisa, čime će se dodatno unaprediti prava lica koja pripadaju nekoj od osetljivih ...

Prеdаvаnjе pоvеrеnicе nа Sајmu zа trеćе dоbа

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić оdržаlа је uvоdnо prеdаvаnjе u оkviru prоgrаmа Sајmа zа trеćе dоbа nа Bеоgrаdskоm sајmu. Меđugеnеrаciјskа sаrаdnjа i sоlidаrnоst niје humаnоst, tо su pоstаvkе nа kојimа pоčivа svаkо društvо pа i nаšе. Digitаlnа rеvоluciја јеstе prоmеnilа svеt, аli nе i ulоgu mеđugеnеrаciјskе sоlidаrnоsti. То је prеmisа ...

Poverenica sa studentima i studentkinjama Fakulteta političkih nauka

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je predavanje studentima i studentkinjama doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru predmeta "Kontrolna i regulatorna tela i sektorske politike". Poverenica je predstavila ulogu institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, položaj i odnos sa drugim organima vlasti u Republici Srbiji, kao i  ...

Poverenica sa studentima i studentkinjama Pravnog fakulteta

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je predavanje studentima četvrte godine Pravnog fakulteta u Beogradu o ulozi institucije Poverenika u borbi protiv diskriminacije i zaštiti ravnopravnosti. Poverenica je studentima i studentkinjama predstavila primere iz prakse institucije, ali i slučajeve u kojima je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti reagovao podnošenjem krivičnih ...

Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv transfobije i homofobije

Povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podseća da je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta nedopustiva i zabranjena zakonom. Transpolne i transrodne osobe spadaju u posebno osetlјivu grupu koja je u pojedinim slučajevima izložena nasilјu i fizičkim napadima, zbog ...

Poverenica Janković na konferenciji o ljudskim pravima u Zagrebu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvuje na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu „Zaštita ljudskih prava i jačanje demokratije u Evropi: suzbijanje terorizma – sloboda govora – suživot“ koju je, na najvišem nivou, povodom 25 godina svog postojanja organizovala Pučka prvobraniteljica Republike Hrvatske. Konferenciju su otvorili pučka pravobraniteljica Lora Vidović i potpredsednik ...

Upozorenje za javnost povodom napada na trans osobe

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorava da su se u poslednjih deset dana desila dva brutalna napada na trans osobe i očekuje od nadležnih da pronađu i kazne počinioce. Poverenica ističe da je fizičko nasilјe najdrastičniji oblik kršenja lјudskih prava i posledica diskriminacije prema određenim grupama. Nedopustiv je i zabranjen ...

Sastanak poverenice i nove stalne koordinatorke UN-a

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa novom stalnom koordinatorkom Ujedinjenih nacija i predstavnicom Programa UN-a za razvoj (UNDP) u Republici Srbiji Klarom Robin Herši. Poverenica je upoznala stalnu koordinatorku UN-a sa radom, mandatom, mehanizmima i aktivnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i aktivnostima institucije koje su planirane za naredni ...

SASTANAK PREMIJERA I POVERENICE

Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković. Premijer i Poverenica razgovarali su o aktivnostima na ostvarivanju pune ravnopravnosti svih naših građana i građanki, pre svega u cilјu unapređenju uslova i jednakih šansi za sve prilikom zapošlјavanja i na tržištu rada, uz posebnu pažnju ...

Projekti

Reč poverenice

Poverenik za zaštitu ravnopravnostiUvaženi građani i građanke, Kada smo uspostavljali instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, proklamovali smo viziju ka kojoj težimo, a definisana je u pravnom smislu u članu 4. Zakona o zabrani diskriminacije, i glasi: “Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva”. To u realnom životu znači: “Srbija je otvoreno i tolerantno društvo ravnopravnih ljudi, koje svima pruža jednake mogućnosti.” Duboko sam svesna da kada govorimo o ravnopravnosti, mi zapravo moramo misliti o slobodi, o istini i o sagledavanju stvarnosti u kojoj živi svaki pojedinac među nama. Ukoliko želimo da budemo društvo sa integritetom, moramo imati na umu da mera integriteta i dostojanstva društva u celini zavisi od njegovog odnosa prema pojedincu. Ukoliko želimo da budemo moralno društvo, moramo imati svest o tome da je pojedinac najviša vrednost svake zajednice i svakog društva. Naša snaga da gledamo jedni u druge otvoreno, odgovorno i uz poštovanje, jeste snaga koju ćemo kao društvo ostaviti u nasleđe našoj deci.…

Upozorenja i obaveštenja

Mišljenja

Testiraj svoje znanje

Saznajte više o diskriminaciji i diskriminatornom ponašanju tako što ćete rešiti ovaj kratki test. Pitanja nisu teška, a neki odgovori su krajnje očiti. Kao uostalom što je i diskriminacija često očita.
Test

back to top