Day: April 21, 2022

739-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-573/2021-02 datum: 21.4.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A. A.  protiv banke B. B., zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, u oblasti pružanja usluga korišćenja kredita kod banaka. Udruženje građana obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o nameri da, u skladu sa…

Opširnije →
POVERENICA SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa predstavnicima Inicijative za ekonomska i socijalna prava A11 Danilom Ćurčićem i Milicom Marinković sa kojima je razgovarala o saradnji na prevenciji i unapređenju zaštite najčešće diskriminisanih građana i građanki. Dogovoreno je više zajedničkih aktivnosti, među kojima posebno kreirane obuke za lokalne samouprave u cilju prepoznavanja i…

Opširnije →
1034-21 Pritužba AA protiv GU Niš zbog diskriminacije na osnovu rođenja – nije utvrđena diskriminacija

br. 07-00-719/2021-02 datum: 21. 4. 2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A., podnete u ime maloletnog deteta B. B., a preko punomoćnika V. V, protiv Gradske uprave za organe grada i građanska stanja grada Niša, zbog diskriminacije na osnovu mesto rođenja kao ličnog svojstva. U pritužbi je navedeno da je…

Opširnije →
Saradnjom do bolje zaštite i punijeg ostvarivanja prava dece

O daljim aktivnostima u oblasti unapređenja i zaštite prava deteta poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković razgovarala je danas sa direktorkom Centra za prava deteta Jasminom Miković. Na sastanku je bilo reči i o glavnim nalazima i preporukama iz Posebnog izveštaja o diskriminaciji dece, koji je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uradio i Skupštini predstavio prethodne…

Opširnije →
back to top