Олакшан приступ:
Величина фонта:

Актуелно

Featured Posts

Повереница Бранкица Јанковић на регионалној конференцији „Ромкиње некад и сад“

Наше се друштво мења на боље и позитивне промене су видљиве, али наши напори на отклањању предрасуда и достизању веће ...

Read More

Препорука Министарству просвете, науке и технолошког развоја за одржавања наставе у школама

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упутила је препоруку Министарству просвете, науке и технолошког развоја да са Институтом за јавно ...

Read More

Светски дан Рома

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић честита свим Ромима и Ромкињама у Србији њихов дан, Светски дан Рома, и истиче ...

Read More

Пoвeрeницa нa прeдстaвљajу истрaживaњa o утицajу пaндeмиje нa пoлoжaj oсoбa сa инвaлидитeтoм

Збoг прoблeмa сa кojимa су сe суoчилe пojeдинe рaњивe групe тoкoм вaнрeднoг стaњa изaзвaнoг пaндeмиjoм ЦOВИД-19, Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти ...

Read More

Пoтписaн Meмoрaндум o сaрaдњи сa Крoвнoм oргaнизaциjoм млaдих

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић и прeдсeдник Упрaвнoг oдбoрa Крoвнe oргaнизaциje млaдих Србиje Урoш Сaвић Кaин пoтписaли су Meмoрaндум ...

Read More

Упозорења и обавештења

Огласна табла

Реч поверенице

Уважени грађани и грађанке, Када смо успостављали институцију Повереника за заштиту равноправности, прокламовали смо визију ка којој тежимо, а дефинисана је у правном смислу у члану 4. Закона о забрани дискриминације, и гласи: „Сви су једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства“. То у реалном животу значи: „Србија је отворено и толерантно друштво равноправних људи, које свима пружа једнаке могућности.“детаљније…

Пројекти

back to top