Олакшан приступ:
Величина фонта:

Актуелно

Featured Posts

Реакција поверенице на карикатуру у НИН-у

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић указује да је карикатура у данашњем недељнику НИН у контексту случаја дугогодишњег сексуалног насиља ...

Read More

Повереница са представницима Ромског едукативног фонда

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се са представницима Ромског едукативног фонда поводом унапређења досадашње сарадње у области заштите ...

Read More

Повереница присуствовала свечаном уручењу књиге египатског нобеловца Адлигату

Књижевно стваралаштво је универзална вредност човечанства која превазилази територијалне и језичке баријере. Она нам даје увид у другачије културе и ...

Read More

Јанковић и Флесенкемпер о промоцији равноправности у Србији

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се са шефом Канцеларије Савета Европе у Београду Тобијасом Флесенкемпером поводом наставка сарадње ...

Read More

Пoвeрeницa oтвoрилa кoнфeрeнциjу o прaвимa oсoбa сa инвaлидитeтoм

Кризa je jaснo пoкaзaлa рaњивoст мaргинaлизoвaних друштвeних групa кoje су билe нeсрaзмeрнo пoгoђeнe пoслeдицaмa пaндeмиje збoг чeгa je вaжнo  сaглeдaти ...

Read More

Упозорења и обавештења

Огласна табла

Реч поверенице

Уважени грађани и грађанке, Када смо успостављали институцију Повереника за заштиту равноправности, прокламовали смо визију ка којој тежимо, а дефинисана је у правном смислу у члану 4. Закона о забрани дискриминације, и гласи: „Сви су једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства“. То у реалном животу значи: „Србија је отворено и толерантно друштво равноправних људи, које свима пружа једнаке могућности.“детаљније…

Пројекти

back to top