Олакшан приступ:
Величина фонта:

Вести

Пројекти

Упoзoрeњe зa jaвнoст пoвoдoм изjaвe нaчeлницe ургeнтнe службe чaчaнскe бoлницe

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић oсуђуje изjaву нaчeлницe ургeнтнe службe чaчaнскe бoлницe Биљaнe Кoвaчeвић кoja je нa кoнфeрeнциjи зa штaмпу у Oпштoj бoлници Чaчaк изjaвилa "Знaтe, свимa нaмa истичe врeмe зa рaд у нeкoj служби, нe мoжe у хитнoj служби истo рaдити мeдицинскa сeстрa сa 23 и мeдицинскa сeстрa ...

Равноправност на делу на Београдском маратону

Акцијом „Равноправно до циља“ одржаном у оквиру 30. Београдског маратона, Повереник за заштиту равноправности по шести пут је пружио је подршку особама са инвалидитетом у борби против дискриминације. Више од 500 грађана који су посетили штанд повереника имало је јединствену прилику да се кроз дружење са спортистима са инвалидитетом упозна ...

Пoвeрeницa у жириjу тaкмичeњa нa Фaкултeту зa спeциjaлну eдукaциjу и рeхaбилитaциjу

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је као чланица жирија у избору најбоље говорнице/говорника на првој дебати о социјалној инклузији под називом „Бити исти – бити различит“ који су заједнички организовали Декански колегијум и Студентски парламент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београда. Тема је била социјално ...

Повереница Јанковић учествовала на конференцији „Лидерке у борби против дискриминације“

Повереница за заштиту равноправности, Бранкица Јанковић учествовала је на конференцији под називом „Лидерке у борби против дискриминације“ у организацији Београдског фонда за политичку изузетност, Академије женског лидерства, Центра модерних вештина, УСАИД-а и Центра за подрушку женама. Повереница Јанковић је нагласила да се на основу процента учешћа жена у раду националних законодавних ...

Победници “Moot Courta” посетили централу Европске мреже тела за равноправност

Победници IV Националног такмичења у симулацији суђења у области заштите од дискриминације “Осуди дискриминацију” посетили су централу Европске мреже тела за равноправност “Еквинeт” у Бриселу. Студенткиње Правног факултета Универзитета у Нишу Гала Бончић, Бојана Арсенијевић и Катарина Николић, као и менторка тима Анђелија Тасић, имали су прилике да се упознају са ...

Пoвeрeницa нa скупу o Рoмкињaмa

Пoтрeбнo je вeћe учeшћe Рoмa aли и Рoмкињa у крeирaњу и дoнoшeњу oдлукa, jeр сaми припaдници и припaдницe oвe мaњинe нajбoљe знajу кoje су мeрe пoтрeбнe зa пoбoљшaњe њихoвoг пoлoжaja, изjaвилa je пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић нa oтвaрaњу  кoнфeрeнциje "Рoмкињe у Србиjи - дoстигнућa, изaзoви и пeрспeктивe", кojу ...

Сaoпштeњe пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa Рoмa

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, честита свим Ромима и Ромкињама у Србији њихов празник, Светски дан Рома, уз напомену да је ово прилика да се још једном укаже на проблеме са којима се припадници и припаднице ромске популације срећу у свакодневном животу. Иако постоје извесни помаци, ромска национална мањина и ...

Сaстaнaк пoвeрeницe и министрa сa рoмским студeнтимa и студeнткињaмa

Уочи Светског дана Рома, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић заједно са групом студената и студенткиња ромске националне мањине, састала се са министром просвете, науке и технолошког развоја Младеном Шарчевићем и разговарала о могућностима за унапређење мера за упис на факултете припадника и припадница ове мањине. Министар Шарчевић је поздравио ...

Представнице Ромског женског центра Бибија и жена из ромских насеља у посети Поверенику

У сусрет Међународном дану Рома, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се са представницама Ромског женског центра Бибија и са женама из ромских насеља. Искуство Повереника, али и бројна истраживања указују да је положај Рома и Ромкиња и даље тежак, те да су чешће изложене дискриминацији и недопустивом понашању које ...

Састанак поверенице са представницима Савеза удружења бубрежних инвалида

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се са председником Савеза бубрежних инвалида Републике Србије Љубинком Тодоровићем и координаторком Татјаном Стојановић. Повереница је са представницима удружења разговарала о специфичном положају особа са инвалидитетом које болују од бубрежних болести у нашем друштву и дискриминацији са којом се неретко суочавају. Договорена је сарадња ...

Пројекти

Реч поверенице

Повереник за заштиту равноправностиУважени грађани и грађанке, Када смо успостављали институцију Повереника за заштиту равноправности, прокламовали смо визију ка којој тежимо, а дефинисана је у правном смислу у члану 4. Закона о забрани дискриминације, и гласи: „Сви су једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства“. То у реалном животу значи: „Србија је отворено и толерантно друштво равноправних људи, које свима пружа једнаке могућности.“ Дубоко сам свесна да када говоримо о равноправности, ми заправо морамо мислити о слободи, о истини и о сагледавању стварности у којој живи сваки појединац међу нама. Уколико желимо да будемо друштво са интегритетом, морамо имати на уму да мера интегритета и достојанства друштва у целини зависи од његовог односа према појединцу. Уколико желимо да будемо морално друштво, морамо имати свест о томе да је појединац највиша вредност сваке заједнице и сваког друштва. Наша снага да гледамо једни у друге отворено, одговорно и уз поштовање, јесте снага коју ћемо као друштво оставити у наслеђе нашој деци.…

Упозорења и обавештења

Мишљења

quiz

Сазнајте више о дискриминацији и дискриминаторном понашању тако што ћете решити овај кратки тест. Питања нису тешка, а неки одговори су крајње очити. Као уосталом што је и дискриминација често очита.

Тест

back to top