Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

1065-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta

br. 07-00-419/2023-02 datum: 20.3.2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA protiv poslodavca, bolnice BB (u daljem tekstu: poslodavac), VV, v.d. direktora poslodavca i GG, tadašnje zamenice direktora kod poslodavca koju je podnela smatrajući da je postupanjem poslodavca i odgovornih lica kod poslodavca diskriminisana na osnovu invaliditeta i zdravstvenog stanja. U pritužbi…

Opširnije →
1235-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu roda, rodnog identiteta i seksualne orijentacije

br. 07-00-558/2023-02 datum: 8.3.2024.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja „AA“ protiv, autora teksta „Dženderizacija Srbije: Nasilje nad većinom“, BB, jer autor teksta kritikuje samu činjenicu što je Republika Srbija 2013. godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istambulsku konvenciju)…

Opširnije →
1173-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta prilikom pristupa objektima i površinama u javnoj upotrebi

br. 07-00-522/2023-02  datum: 8.3.2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A., u ime i uz saglasnost  majke B.B. iz Beograda, protiv javnog preduzeća C.C., zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je majci dijagnostikovana Multipla skleroza i da kupalište često posećuje jer joj zbog bolesti pogoduje. U pritužbi je…

Opširnije →
1249-23 Pritužba Udruženja protiv OŠ zbog diskriminacije učenika na osnovu pripadnosti nacionalnoj manjini

br. 07-00-602/2023-02 datum: 1. 3. 2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja  A.A, u ime i uz saglasnost B.B. iz R., protiv osnovne škole … i direktorke V. V., zbog diskriminacije maloletnog G. G. na osnovu nacionalne pripadnosti i zdravstvenog stanja. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je B.B., pripadnica…

Opširnije →
70-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije prilikom pružanja usluga

br. 07-00-79/2023-02 datum: 18.1.2024.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, koju je podnela protiv restorana „BB“, zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije. U pritužbi je opisan događaj koji je podnositeljku pritužbe i njenu partnerku veoma potresao, a koji se desio tokom njihovog boravka u restoranu „BB“. Naime, konobar ovog restorana…

Opširnije →
999-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-357/2023-02 datum: 5.1.2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela AA, u ime maloletnog sina BB, protiv Osnovne škole VV, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je BB dete sa cerebralnom paralizom i hidrocefalusom, učenik četvrtog razreda redovne Osnovne škole VV. S obzirom na to…

Opširnije →
1044-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba pri korišćenju objekata

br. 07-00-401/2023-02  datum: 29.12.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je protiv AA, podnela BB. U pritužbi i dopunama pritužbe navedeno je da pritužilja podiže penziju i plaća račune u ekspozituri „Pošte“ br. … od njenog otvaranja u holu suda, budući da stanuje u neposrednoj blizini, ali da je tokom…

Opširnije →
1040-23 Pritužba više udruženja zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-398/2023-02 datum: 28.12.2023.                                          MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo više udruženja koja se bave zaštitom ljudskih prava (u daljem tekstu: podnosioci pritužbe) protiv jedne ustanove socijalne zaštite koja pruža usluge privremenog smeštaja odraslih lica (u daljem tekstu: Ustanova), zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno…

Opširnije →
1139-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije

br. 07-00-488/2023-02 datum: 22. 12. 2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto povodom pritužbe udruženja … protiv A.A. iz Š, zbog diskriminacije na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije. U pritužbi je navedeno da je A.A. na društvenim mrežama objavio video snimak u kojem komentariše tekst iz udžbenika Istorije za 8. razred osnovne škole…

Opširnije →
1104-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacinalne pripadnosti

br. 07-00-456/2023-02 datum: 7.12.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo AA, izjavljenu protiv OŠ „V. K.“, D., zbog diskriminacije na osnovu  nacionalne pripadnosti. U pritužbi je navedeno da su na društvenoj mreži Fejsbuk videli objavu jednog roditelja koji je ukazao da je dete I.Š,  u školu poneo nož…

Opširnije →
back to top