Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

1096-23 Pritužba protiv Akademije zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim organizacijama

br. 07-00-449/2023-02 datum: 29.11.2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, protiv Akademije strukovnih studija i predsednice BB zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim organizacijama. U pritužbi je, između ostalog navedeno da je od 2018. godine AA zaposlen na Akademiji strukovnih studija i da je u vremenskom periodu od…

Opširnije →
1039-23 Pritužba protiv PU zbog diskriminacije maloletnog detata na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-397/2023-02 datum: 10. 11. 2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe advokatice …, u ime i uz saglasnost AA i BB, protiv JPU … zbog diskriminacije maloletnog V.V. na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da maloletni V.V. ima autizam, da pohađa pripremni predškolski…

Opširnije →
353-23 U postupku po pritužbi utvrđena diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-280/2023-02 datum: 8.11.2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je Udruženje građana „AA“ podnelo protiv Nezavisnih dnevnih novina „BB“, i to glavnog urednika VV i GG, odgovornog urednika ovog medija. U pritužbi i dopuni pritužbe, između ostalog, navedeno je da su Nezavisne dnevne novine „BB“ u broju 2.288 od utorka…

Opširnije →
987-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu bračnog i porodičnog statusa

br. 07-00-347/2023-02 datum: 20. 9. 2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. protiv Predškolske ustanove zbog diskriminacije na osnovu bračnog statusa. U pritužbi je navedeno da je A. A. razveden i da je sudskom presudom nakon razvoda vršenje roditeljskog prava nad zajedničkom decom povereno bivšoj supruzi, da njihovo mlađe dete…

Opširnije →
1112-22 Pritužba protiv KPZ zbog diskriminacije po osnovu verskog ubeđenja

br. 07-00-721/2022-02 datum: 9.10.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto povodom pritužbe AA protiv Kazneno-popravnog zavoda u Nišu, zbog diskriminacije na osnovu verskog ubeđenja. U pritužbi je navedeno da se podnosilac pritužbe nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu u Nišu i da kao pravoslavac za slavu nije dobio namirnice koje je tražio (ulje,…

Opširnije →
1009-23 Diskriminacija na osnovu rodnog identiteta

br. 07-00-367/2023-02 datum: 9.10.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo „Udruženje AA“ protiv BB, zbog diskriminacije na osnovu rodnog identiteta, a povodom njegove objave od 10. jula 2023. godine na društvenoj mreži Fejsbuk, kojom, kako se navodi u pritužbi „negira, vređa i stavlja u nepovoljan položaj transrodne osobe“….

Opširnije →
278-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-211/2023-02 datum: 26.9. 2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, izjavljene protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za ljudske resurse, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da se prijavio na konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji je…

Opširnije →
315-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu pola, starosnog doba, nacionalne pripadnosti i članstva u sindikalnim organizacijama

br. 07-00-315/2023-02 datum: 18.9.2023.                                              MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnela protiv poslodavca BB (u daljem tekstu: poslodavac), zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla, pola, starosnog doba, kao i po osnovu članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama. U pritužbi je između ostalog navedeno da je…

Opširnije →
805-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti i jezika

br. 07-00-316/2023-02 datum: 12.9.2023.                                              MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je A.A. iz S. podneo protiv B.B., zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti i jezika. U pritužbi je navedeno da je B.B. podnosiocu pritužbe izdalo Uverenje u kome je ime i prezime poreskog obveznika ispisano ćirilicom. U pritužbi je dalje…

Opširnije →
934-22 Pritužba AA protiv BB zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-571/2022-02 datum: 25.8.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA podnete protiv BB, bioskopa u ulici VV. U pritužbi je navedeno da je korisnica kolica za osobe sa invaliditetom imala par neuspešnih pokušaja da ode u bioskop – BB, ali da nije mogla da gleda filmove, odnosno da uđe u…

Opširnije →
back to top