Старосно доба

387-22 Дискриминација на основу старосног доба у области рада и запошљавања

бр. 07-00-00229/2022-02   датум: 14.9.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против ББ , због дискриминације на основу старосног доба. У притужби је наведено да се подноситељка притужбе пријавила на конкурс за радно место наставник Епизиоотиологије, наставник Болести животиња и наставник професионалне праксе, у ББ , као и да је…

Опширније →
27-22 Утврђена дискриминација на основу старосног доба

бр. 07-00-00034/2022-02  датум: 7.7.2022.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднеo AA, против ББ, због дискриминације приликом пружања услуга на основу старосног доба. У притужби и допунама притужбе наведено је да је АА са ББ, имао закључена два уговора о коришћењу различитих услуга и услуга коришћења интернета. Незадовољан њиховом…

Опширније →
739-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-573/2021-02  датум: 21.4.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана A. A.  против банке Б. Б., због дискриминације лица на основу старосног доба, у области пружања услуга коришћења кредита код банака. Удружење грађана обавестило је Повереника за заштиту равноправности о намери да, у складу са…

Опширније →
767-21 Није утврђена дискриминација на основу старосног доба у области рада и запошљавања

бр. 07-00-596/2021-02  датум: 4.4. 2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А. против привредног друштва Б.Б.., због дискриминације на основу старосног доба. У притужби је, између осталог, наведено да подноситељка притужбе запослена у привредном друштву Б.Б. од августа 2018. године. Даље је наведено да је конкурисала за место пословође за…

Опширније →
743-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-577/2021-02  датум: 22.3.2022.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана A. A. против осигурање Б. Б., због дискриминације лица на основу старосног доба, у области пружања услуга путног здравственог осигурања. Удружење грађана, обавестило је Повереника за заштиту равноправност о намери да спроведе ситуационо тестирање „потенцијалне дискриминације…

Опширније →
799-21 Притужба против две градске општине Ниша – није утврђена дискриминација

бр. 07-00-629/2021-02  датум: 7.3.2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, коју је поднео у име BB и ББ, изјављене против две градске општине Ниша и то: градске општине Палилула и Градске општине Нишка Бања. У притужби је наведено да постоји различито поступање приликом  обрачуна и исплате накнаде у Градским општинама Палилула…

Опширније →
623-21 Није утврђена дискриминација против Министарства просвете, науке и технолошког развоја по основу старосног доба

бр. 07-00-459/2021-02  датум: 2.3.2022. године   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА поднео против Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство). Подносилац је у притужби, између осталог, навео да му је радни однос на научном институту, Астрономска опсерваторија (у даљем тексту: Опсерваторија), престао 6. јула 2021. године…

Опширније →
740-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-574/2021-02  датум: 22.2.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана А. А., против банке Б. Б.., због дискриминације лица на основу старосног доба, „у области пружања услуга коришћења кредита код банака“. Удружење грађана А. А., обавестило је Повереника за заштиту равноправност о намери да спроведе…

Опширније →
741-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-575/2021-02  датум: 22.2.2022.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана A.A., против осигуравајућег друштва Б. Б.., због дискриминације лица на основу старосног доба, у области пружања услуга путног здравственог осигурања. Удружење грађана А. А., обавестило је Повереника за заштиту равноправност о намери да спроведе ситуационо тестирање…

Опширније →
742-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-576/2021-02  датум: 22.2.2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана A. A., против осигурања Б. Б. због дискриминације лица на основу старосног доба, у области пружања услуга путног здравственог осигурања. Удружење грађана А. А., обавестило је Повереника за заштиту равноправности о намери да спроведе ситуационо тестирање…

Опширније →
back to top