Старосно доба

1044-23 Притужба због дискриминације на основу здравственог стања и старосног доба при коришћењу објеката

бр. 07-00-401/2023-02  датум: 29.12.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је против AA, поднела ББ. У притужби и допунама притужбе наведено је да притужиља подиже пензију и плаћа рачуне у експозитури „Поште“ бр. … од њеног отварања у холу суда, будући да станује у непосредној близини, али да је током…

Опширније →
194-23 Није утврђена виктимизација

бр. 07-00-00124/2023-02  датум: 4.8.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA, поднео против Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министaрство). Подносилац је у притужби и допунама притужбе, између осталог, навео да је у Министарству био запослен од 1. јуна 2000. године до 10. јула 2018. године када му је…

Опширније →
159-23 Дискриминација на основу старосног доба у области стручног оспособљавања

бр. 07-00-94/2023-02  датум: 19.5.2023. године                                                    МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA коју је због дискриминације на основу старосног доба поднела против Дома здравља ББ. Током поступка утврђено је да су Правилником о стручном усавршавању запослених у Дому здравља ББ бр. …, који је донет … 2022. године на седници…

Опширније →
201-22 Притужба због дискриминације по основу старосног доба

бр. 07-00-00216/2022-02  датум: 5.1.2023.   МИШЉЕЊЕ Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио се АА, против ББ, у име свог малолетног сина ВВ, који је рођен 2005. године и који је уписао први разред средње школе ГГ, школске 2020/2021. године, због дискриминације на основу рођења и старосног доба. У притужби је наведено да је ББ, …

Опширније →
387-22 Дискриминација на основу старосног доба у области рада и запошљавања

бр. 07-00-00229/2022-02   датум: 14.9.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против ББ , због дискриминације на основу старосног доба. У притужби је наведено да се подноситељка притужбе пријавила на конкурс за радно место наставник Епизиоотиологије, наставник Болести животиња и наставник професионалне праксе, у ББ , као и да је…

Опширније →
27-22 Утврђена дискриминација на основу старосног доба

бр. 07-00-00034/2022-02  датум: 7.7.2022.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднеo AA, против ББ, због дискриминације приликом пружања услуга на основу старосног доба. У притужби и допунама притужбе наведено је да је АА са ББ, имао закључена два уговора о коришћењу различитих услуга и услуга коришћења интернета. Незадовољан њиховом…

Опширније →
739-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-573/2021-02  датум: 21.4.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана A. A.  против банке Б. Б., због дискриминације лица на основу старосног доба, у области пружања услуга коришћења кредита код банака. Удружење грађана обавестило је Повереника за заштиту равноправности о намери да, у складу са…

Опширније →
767-21 Није утврђена дискриминација на основу старосног доба у области рада и запошљавања

бр. 07-00-596/2021-02  датум: 4.4. 2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А. против привредног друштва Б.Б.., због дискриминације на основу старосног доба. У притужби је, између осталог, наведено да подноситељка притужбе запослена у привредном друштву Б.Б. од августа 2018. године. Даље је наведено да је конкурисала за место пословође за…

Опширније →
743-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-577/2021-02  датум: 22.3.2022.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана A. A. против осигурање Б. Б., због дискриминације лица на основу старосног доба, у области пружања услуга путног здравственог осигурања. Удружење грађана, обавестило је Повереника за заштиту равноправност о намери да спроведе ситуационо тестирање „потенцијалне дискриминације…

Опширније →
799-21 Притужба против две градске општине Ниша – није утврђена дискриминација

бр. 07-00-629/2021-02  датум: 7.3.2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, коју је поднео у име BB и ББ, изјављене против две градске општине Ниша и то: градске општине Палилула и Градске општине Нишка Бања. У притужби је наведено да постоји различито поступање приликом  обрачуна и исплате накнаде у Градским општинама Палилула…

Опширније →
back to top