Starosno doba

742-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-576/2021-02 datum: 22.2.2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A. A., protiv osiguranja B. B. zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, u oblasti pružanja usluga putnog zdravstvenog osiguranja. Udruženje građana A. A., obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o nameri da sprovede situaciono testiranje…

Opširnije →
321-20 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba

br. 07-00-172/2020-02 datum: 18.06.2021. godine   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je profesorka AA fakulteta Univerziteta u BB, dr VV podnela u svoje ime, i u ime i uz saglasnost profesorke AA fakulteta Univerziteta u BB, dr GG, protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo). U pritužbi…

Opširnije →
691-20 Diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti zapošljavanja

br. 07-00-269/2020-02 dаtum: 26. 4. 2021.   МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе АА prоtiv studеntskо оmlаdinskе zаdrugе BB, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu stаrоsnоg dоbа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је оmlаdinskа zаdrugа оbјаvilа оglаs zа pоsао: „Support associate (studеnti) zа WOLT“  dоk u pоdnаslоvu stојi: „support associate (studеnti – dо 26…

Opširnije →
36-20 Mišlјenje povodom pritužbe protiv NBS zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-27/2020-02 dаtum: 12. 2. 2021.     МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе А. А. prоtiv Nаrоdnе bаnkе Srbiје zbоg diskriminаciје nа оsnоvu stаrоsnоg dоbа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је pоdnоsitеlјkа pritužbе u mаrtu 2019. gоdinе nаpunilа 70 gоdinа živоtа i dа јu је rеfеrеnt društvа zа uprаvlјаnjе dоbrоvоlјnim pеnziјskim…

Opširnije →
1303-19 Utvrđena diskriminacija na osnovu starosnog doba

br. 07-00-740/2019-02 datum: 12.3. 2020.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA, protiv privrednog društva BB, zbog diskriminacije na osnovu pola i starosnog doba. U pritužbi je navedeno da je ovo privredno društvo objavilo diskriminatoran oglas za posao. U  toku postupka je utvrđeno da je privredno društvo  BB, na svom…

Opširnije →
1108-19 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti obrazovanja i stručnog osposobljavanja na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-554/2019-02 datum: 16.12.2019.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo A.A. u ime maloletne kćerke B.B. protiv OŠ V.V. U pritužbi je navedeno da je njegova kći B.B.. učenica četvrtog razreda OŠ V.V., da je škola zabranila da učenici koriste službeni ulaz u zgradu škole, već mogu da koriste…

Opširnije →
17-19 Utvrđena diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti obrazovanja i stručnog osposobljavanja

br. 07-00-19/2019-02 datum: 26.06.2019. godine                                                  MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, podnete zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba protiv poslodavca, Zavoda za stomatologiju BB. U pritužbi je naveo da mu je onemogućeno stručno osposobljavanje i napredovanje, te da je Pravilnik o stručnom usavršavanju i specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika…

Opširnije →
1133-18 Mišljenje po pritužbi R.Z. protiv Niš ekspres a.d. Niš, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba

07-00-1327/2018-02 datum: 10.1.2019. MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe R. Z. iz N., podnete protiv Niš-ekspres a.d. Niš, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. Podnosilac pritužbe navodi da je student master studija P. f. U. u N., te da je 26. septembra 2018. godine bio u poslovnici Niš-ekspresa u Nišu, kako bi kupio…

Opširnije →
132-19 Utvrđena diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti sporta

br.07-00-00115/2019-02 datum: 24.5.2019.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA , zaslužne sportiskinje protiv BB zbog načina bodovanja vrhunskih sportista/kinja koji su stariji od 30 godina na osnovu Pravila BB o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim…

Opširnije →
1233-18 Nije utvrđena diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti zapošljavanja ili na poslu

br. 07-00-1426/2018-02 datum: 10.5.2019. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo A. A. iz Vršca protiv banke B. B. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. Podnosilac pritužbe je naveo da gotovo nijedan muškarac zaposlen u Banci ne dočeka penziju, već ga nekoliko godina pred penziju proglase za tehnološki višak, kao i…

Opširnije →
back to top