Starosno doba

Pritužba M.B. protiv Opste bolnice S.V. zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-403/2016-02 dаtum: 20.10.2016.     МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе М. B. iz S. P. prоtiv Оpštе bоlnicе „S. V.“ S. P. а pоvоdоm kоnkursа zа upis nа spеciјаlizаciјu. Тоkоm pоstupkа utvrđеnо је dа su Prаvilnikоm о stručnоm usаvršаvаnju zаpоslеnih Оpštе bоlnicе „S. V.“ S. P. br. 5445 оd 30. јulа…

Opširnije →
Pritužba I.D. protiv PU zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti obrazovanja

  br. 07-00-359/2015-02 datum: 19.10.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe I. D. iz B, zbog odluke konkursne komisije PU „Dr S. M.” iz B. i drugostepene odluke Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu Sektora za inspekcijski nadzor Gradske uprave grada Beograda da joj se ne prizna status redovne studentkinje jer ima 37…

Opširnije →
Pritužba D.A. protiv K. banke B. zbog diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-299/2015-02   datum: 10.9.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe D. A. iz B, protiv K. banke a. d. B. U pritužbi je naveo da ima 77 godina i  da je u K. banci – Filijala u B. hteo da podnese zahtev za kredit namenjen korisnicima penzije, ali da nije ispunjavao propisani uslov…

Opširnije →
Pritužba D.K. protiv RB K.L. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-121/15-02  datum: 21.8.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe D. K. koju je podnela protiv privrednog društva RB „K.” d.o.o. iz L, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. Podnositeljka pritužbe je navela da joj je početkom marta 2013. godine predloženo da se penzioniše jer ispunjava uslove za odlazak u penziju….

Opširnije →
Pritužba D.B. protiv DZ I. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja

br. 07-00-208/2015-02   datum: 31.7.2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe D. B. iz B, protiv Doma zdravlja „M. – M. P.” iz I. povodom Pravilnika o stručnom usavršavanju i specijalizaciji zaposlenih Doma zdravlja „M. – M.P.” iz I. Tokom postupka utvrđeno je da su ovim pravilnikom propisani kriterijumi za upućivanje na specijalizaciju,…

Opširnije →
Pritužba K.P.Z.Lj.P protiv Instituta za onkologiju i radiolgiju R. S. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

Br. 07-00-193/2015-02  datum:  31.7.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo K. P. Z. Lj. P. u ime i uz saglasnost O. P, protiv Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, zbog diskriminacije na osnovu pola i  starosnog doba u oblasti rada. U pritužbi se navodi da je P. bila zaposlena u…

Opširnije →
Pritužba K.P.Z.Lj.P protiv Instituta za onkologiju i radiolgiju R. S. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

Br. 07-00-191/2015-02  datum:  31.7.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo K. P. Z. Lj. P. u ime i uz saglasnost J. D, protiv Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, zbog diskriminacije na osnovu pola i starosnog doba u oblasti rada. U pritužbi se navodi da je J. D. bila zaposlena…

Opširnije →
Pritužba K.P.Z.Lj.P protiv Instituta za onkologiju i radiolgiju R. S. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

Br. 07-00-159/2015-02  datum:  31.7.2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo K. P. Z. Lj. P.  u ime i uz saglasnost Lj. M, protiv Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, zbog diskriminacije na osnovu pola i  starosnog doba u oblasti rada. U pritužbi se navodi da je Lj. M. bila…

Opširnije →
Pritužba K.P.Z.Lj.P protiv Instituta za onkologiju i radiolgiju Republike Srbije zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

Br. 07-00-192/2015-02  datum:  31.7.2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo K. P. Z. Lj. P. u ime i uz saglasnost M. H, protiv Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, zbog diskriminacije na osnovu pola i  starosnog doba u oblasti rada. U pritužbi se navodi da je M. H. bila…

Opširnije →
Pritužba protiv D.S. zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkoj stranci

br. 07-00-143/2015-02  datum: 24.7.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe političke stranke, Opštinski odbor u S. protiv D. S, državnog sekretara u Ministarstvu privrede. Pritužba je podneta povodom izjava koje je D. S. dao … 2015. godine prilikom gostovanja na RTV Vranje u emisiji „Oko juga”. U toku postupka je utvrđeno…

Opširnije →
back to top