Starosno doba

Pritužba M.N. protiv JP Srbijagas Novi sad zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-680/2014-02  datum:  12.6.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M. N. iz B. protiv JP „Srbijagas” Novi Sad. Podnositeljka pritužbe je navela da ima 60 godina života i 37 godina radnog staža i da je potpisivanjem Aneksa III ugovora o radu br. 01-01-1/475 od 9. decembra 2014. godine sa…

Opširnije →
Pritužba J.V.N. protiv JP Srbijagas Novi sad zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-60/2015-02  datum:  4.6.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela J. V. N. iz Z. protiv JP „Srbijagas” Novi Sad. Podnositeljka pritužbe je navela da ima 62 godine života i 34 godine radnog staža i da je potpisivanjem Aneksa III ugovora o radu br. 00-01-28/1-400/3 od 5. decembra…

Opširnije →
Pritužba J.P. protiv JP Srbijagas Novi Sad zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-681/2014-02  datum:  29.5.2015 MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela J. P. iz B. protiv JP „Srbijagas” Novi Sad. Podnositeljka pritužbe je navela da ima 62 godine života i 34 godine i 9 meseci radnog staža, da je potpisivanjem Aneksa III ugovora o radu br. 01-01-1/478 od 9. decembra…

Opširnije →
Pritužba N.L. protiv JP Srbijagas Novi Sad zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-682/2014-02  datum:  29.5.2015 MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela N. L. iz R. protiv JP „Srbijagas” Novi Sad. Podnositeljka pritužbe je navela da je rođena … godine i da je potpisivanjem Aneksa III Ugovora o radu br. 01-01-1/474 od 9. decembra 2014. godine iz Organizacionog dela u B. premeštena…

Opširnije →
Pritužba V. P. protiv Doma zdravlja zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-544/2014-02 datum: 11. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe V. P. iz D, protiv Doma zdravlja „B”, a povodom konkursa za upis na specijalizaciju. Tokom postupka utvrđeno je da su Pravilnikom o stručnom usavršavanju i osposobljavanju zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih zaposlenih u Domu zdravlja „B.” propisani…

Opširnije →
Pritužba G. M. protiv Doma zdravlja zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-533/2014-02 datum: 9. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe G. M. iz N. B, protiv poslodavca Doma zdravlja „N. B.”, a povodom konkursa za upis na specijalizaciju koji su objavljeni u avgustu i oktobru 2014. godine. Tokom postupka utvrđeno je da su Pravilnikom o izmeni i dopuni Pravilnika…

Opširnije →
Pritužba N. S. i V. V. protiv V. mobilnog operatera zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-492/2014-02 datum: 10. 12. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi koje su podneli N. S. i V. V. iz B. , protiv privrednog društva V. mobile d.o.o. B. U pritužbama je navedeno da V. mobile d.o.o. B. odbija da osobama starijim od 30 godina omogući potpisivanje ugovora za postpejd…

Opširnije →
Pritužba Č. K, M. Đ, M. J. i V. T. protiv Skupštine grada Pančeva zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u postupanju organa javne vlasti

br. 07-00-345/2014-02 datum: 20. 11. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi koje su Č. K, M. Đ, M. J. i V. T. iz P. podneli protiv Skupštine grada i Gradskog veća Pančeva, povodom saznanja da će gradske vlasti usvojiti novu Odluku o davanju u zakup ateljea. U pritužbama je navedeno…

Opširnije →
Pritužba M. Đ. protiv Doma zdravlja S. zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-614/2013-02 datum: 23. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. Đ. iz S, protiv poslodavca Doma zdravlja S, a povodom konkursa za upis na specijalizaciju i užu specijalizaciju. Tokom postupka utvrđeno je da su Pravilnikom o stručnom usavršavanju propisani kriterijumi za upućivanje na specijalizaciju i užu specijalizaciju, i…

Opširnije →
Pritužba M. V. protiv GU Grada Beograda zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

дел. бр. 07-00-357/2013-02 датум: 23. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео М. В. из Б. против Градске управе града Београда, због одредбе Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда, који је донело Градско веће града Београда, а којим је прописано…

Opširnije →
back to top