Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

02-23 Inicijativa za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji

011-00-1/2023-02 datum: 6. 1. 2023. godine     MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Goran Vesić, ministar   11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26   Predmet: Inicijativa za izmenu člana 135. stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 –…

Opširnije →
1113-22 Mišljenje na Nacrt zakona o učešću civila u međunarodnim misijama

br. 011-00-35/2022-02 datum: 5.1.2023. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, daje     MIŠLjENjE na Nacrt zakona o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije     Ministarstvo spoljnih poslova, dopisom broj 25203 od 22. decembra 2022. godine, dostavilo je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt…

Opširnije →
1042-22 Inicijativa Ministarstvu pravde

br. .021-01-1364/1/2021-02 datum: 15.12.2022. godine   MINISTARSTVO PRAVDE Maja Popović, ministarka   11000 Beograd Nemanjina 22-26   Poštovana gospođo Popović,   Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije[1], kao što Vam je poznato, dodati su novi članovi 40a i 40b, koji se odnose na evidenciju o zaštiti od diskriminacije, odnosno na dostavljanje presuda…

Opširnije →
688-22 Inicijativa za izmenu člana 136. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

бр. 110-00-5/2022-02 datum: 17. 11. 2022. godine     MINISTARSTVO FINANSIJA Siniša Mali, ministar   11000 BEOGRAD Kneza Miloša 20 Predmet: Inicijativa za izmenu člana 136. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022 i 59/2022)   Poštovani gospodine Mali, Zakonom o zabrani diskriminacije[1] propisano je da…

Opširnije →
743-22 Inicijativa za izmenu člana 17. st. 4, 5. i 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

br. 011-00-23/2022-02 datum: 17.11. 2022. godine     MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Ministarka, prof. dr. Darija Kisić   11070 NOVI BEOGRAD Bulevar Mihajla Pupina 2   Predmet: Inicijativa za izmenu člana 17. st. 4, 5. i 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom   Poštovana gospođo Kisić,   Poverenik za zaštitu…

Opširnije →
781-22 Inicijativa za izmenu Krivičnog zakonika – zloupotreba snimaka

br. 011-00-26/2022-02 datum: 16.11.2022.godine     MINISTARSTVO PRAVDE Maja Popović, ministarka   11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za izmenu i dopunu člana Krivičnog zakonika u pogledu propisivanja krivičnog dela zbog zloupotrebe i objavljivanja snimaka polno eksplicitnog sadržaja   Poštovana gospođo Popović,   Kao što Vam je poznato, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u…

Opširnije →
605-22 Inicijativa za izmenu Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite

br. 110-00-4/2022-02 datum: 21.09.2022. godine   MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA Prof.dr. Darija Kisić Tepavčević, ministarka   11000 BEOGRAD Nemanjina 22-24                                     Predmet: Inicijativa za izmenu Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite   Poštovana gospođo Kisić Tepavčević, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u okviru svoje nadležnosti, propisane članom…

Opširnije →
455-22 Inicijativa za izmenu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

br. 07-00-00290/2022-02 datum: 20. 7. 2022.   MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA   Tatjana Matić, ministarka 11070 BEOGRAD Pariska 7   Predmet: Inicijativa za izmenu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije   Poštovana gospođo Matić, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratio se…

Opširnije →
418-22 Inicijativa za izmenu i dopunu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

br. 021-01-512/2022-02 datum: 8.09.2022.godine       REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE Prof. dr Sanja Radojević Škodrić, v.d. direktorke     11000 Beograd Jovana Marinovića br.2     Predmet: Inicijativa za izmenu i dopunu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja   Poštovana gospođo Radojević Škodrić, Polazeći…

Opširnije →
400-22 Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova – Nacionalni savet za visoko obrazovanje

NACIONALNI SAVET ZA VISOKO OBRAZOVANjE   11000 Beograd Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obratio vam se, dopisom broj 110-00-10/2018-02 od 1. novembra 2018. godine, i u skladu sa svojim nadležnostima, podneo inicijativu izmenu standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova, koju…

Opširnije →
back to top