Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

385-24 Inicijativa za izmenu zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i infrastrukture

br. 011-00-11/2024-02 datum: 14. 5. 2024. godine     MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Goran Vesić, ministar   11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26   Predmet: Inicijativa za izmenu člana 18. i 25. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018, 95/2018, 31/2019, 15/2020 i 92/2023)   Poštovani…

Opširnije →
332-24 Predlog za ocenu ustavnosti Zakona o upisu u katastar

br. 011-00-5/2024-02 datum: 15.4.2024.     USTAVNI SUD   11000 BEOGRAD Bulevar kralja Aleksandra 15     Na osnovu člana 168. stav 1. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06, 115/21 i 16/22), člana 29. stav 1. tačka 1. i člana 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07, 99/11,…

Opširnije →
64-24 Inicijativa za izmenu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

br.110 -00-00002/2024-02  datum: 12.2.2024 godine        REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE prof. dr Sanja Radojević Škodrić, v.d. direktora   11000 BEOGRAD Jovana Marinovića 2   Predmet: Inicijativa za izmenu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja   Poštovana gospođo Radojević Škodrić,   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio…

Opširnije →
1279-23 Inicijativa da se deca zaposlenih u socijalnoj zaštiti izjednače sa decom zaposlenih u državnim organima i drugim javnim službama u pogledu obezbeđivanja poklona za Novu godinu

br. 07-00-678/2023-02 datum: 19. 12. 2023.   MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA Nikola Selaković, ministar                                                                                                                                                        11000 BEOGRAD Nemanjina 22-24     Predmet: Inicijativa da se deca zaposlenih u socijalnoj zaštiti izjednače sa decom zaposlenih u državnim organima i drugim javnim službama u pogledu obezbeđivanja poklona za Novu godinu   Poštovani gospodine…

Opširnije →
1227-23 Mišljenje na Predlog uredbe o Centralnoj kadrovskoj evidenciji

br. 110-00-5/2023-02 datum: 4.12.2023.godine     MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE     Birčaninova 6 Beograd 11000   Predmet: Mišljenje na Predlog uredbe o Centralnoj kadrovskoj evidenciji Veza Vaš broj: 011-00-46/23-20 Poštovani/e,   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-46/23-20, od 28.11.2023. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Predlog uredbe o…

Opširnije →
418-22 Inicijativa RFZO za izmenu pravilnika u cilju unapredjenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja

br. 021-01-512/3/2022-02 datum: 30.10.2023.godine   REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE Prof. dr Sanja Radojević Škodrić, v.d. direktorke   11000 Beograd Jovana Marinovića br.2   Vaša veza: 30-09-070.02-2/2022-2 Predmet: Inicijativa za unapređenje reproduktivnog zdravlja Poštovana gospođo Radojević Škodrić, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je Vaš dopis broj 30-09-070.02-2/2022-2, povodom Inicijative Poverenika za izmenu i dopunu Pravilnika…

Opširnije →
1170-23 Mišljenje na izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

br. 021-01-1525/2023-02 datum: 27.10.2023     MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG Tomislav Žigmanov, ministar   Bulevar Mihajla Pupina 2 Beograd 11000     Veza Vaš broj: 011-00-19/2023-05   Poštovani  gospodine Žigmanov,   Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je dopisom br. 011-00-19/2023-05, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti (u…

Opširnije →
1115-23 Inicijativa Ministarstvu pravde

br. 011-00-26/2023-02 datum: 18.9.2023.     MINISTARSTVO PRAVDE Maja Popović, ministarka   11000 Beograd Nemanjina 22-26   Poštovana gospođo Popović,   Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije[1], kao što Vam je poznato, dodati su novi članovi 40a i 40b, koji se odnose na evidenciju o zaštiti od diskriminacije, odnosno na dostavljanje presuda…

Opširnije →
1098-23 Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

br. 011-00-23/2023-02 datum: 8.09.2023. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, daje     MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju     Ministarstvo zdravlja je dopisom, broj 110-00-68/2023-05 od 31. jula 2023. godine,  obavestilo Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da je u toku javna rasprava…

Opširnije →
1067-23 Mišljenje na Predlog Strategije aktivnog i zdravog starenja u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine

br. 021-01-1164/2023-02 datum: 7. septembar 2023.godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENjE na Predlog Strategije aktivnog i zdravog starenja u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine   Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je dopisom broj 560-00-00206/2023-03 od 28. avgusta 2023. godine dostavilo Povereniku…

Opširnije →
back to top