Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

688-22 Inicijativa za izmenu člana 136. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

бр. 110-00-5/2022-02 datum: 17. 11. 2022. godine     MINISTARSTVO FINANSIJA Siniša Mali, ministar   11000 BEOGRAD Kneza Miloša 20 Predmet: Inicijativa za izmenu člana 136. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022 i 59/2022)   Poštovani gospodine Mali, Zakonom o zabrani diskriminacije[1] propisano je da…

Opširnije →
455-22 Inicijativa za izmenu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

br. 07-00-00290/2022-02 datum: 20. 7. 2022.   MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA   Tatjana Matić, ministarka 11070 BEOGRAD Pariska 7   Predmet: Inicijativa za izmenu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije   Poštovana gospođo Matić, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratio se…

Opširnije →
418-22 Inicijativa za izmenu i dopunu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

br. 021-01-512/2022-02 datum: 8.09.2022.godine       REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE Prof. dr Sanja Radojević Škodrić, v.d. direktorke     11000 Beograd Jovana Marinovića br.2     Predmet: Inicijativa za izmenu i dopunu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja   Poštovana gospođo Radojević Škodrić, Polazeći…

Opširnije →
400-22 Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova – Nacionalni savet za visoko obrazovanje

NACIONALNI SAVET ZA VISOKO OBRAZOVANjE   11000 Beograd Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obratio vam se, dopisom broj 110-00-10/2018-02 od 1. novembra 2018. godine, i u skladu sa svojim nadležnostima, podneo inicijativu izmenu standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova, koju…

Opširnije →
419-22 Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova – Nacionalno akreditaciono telo

NACIONALNO AKREDITACIONO TELO -Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju-      11000 Beograd Bulevar Mihajla Pupina 2   Predmet: Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obratio vam se, dopisom broj 110-00-10/2018-02 od 1. novembra 2018. godine, i u skladu sa svojim…

Opširnije →
Mišljenje na Predlog izveštaja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti za 2021. godinu

br. 011-00-12/2022-02 datum: 7.6.2022. godine     MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG 11000 Beograd Bulevar Mihajla Pupina 2     Poštovani,   Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (u daljem tekstu: Ministarstvo) je dopisom broj 011-00-52/2021-01, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Predlog izveštaja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u…

Opširnije →
Mišljenje na Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za određivanje kategorija stranaca i kriterijumima stranaca kojima se privremeni boravak u Republici Srbiji – MUP

br. 110-00-00002/2022-02 datum: 30. 5. 2022.   MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA Aleksandar Vulin, ministar 11070 NOVI BEOGRAD Bulevar Mihajla Pupina 2   Veza Vaš broj: 01 broj 3982/22-11 Poštovani gospodine Vulin, Ministarstvo unutrašnjih poslova je dopisom br. 01 broj 3982/22-11 od 25. maja 2022. godine dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti tekst Predloga uredbe o izmenama i…

Opširnije →
Inicijativa za izmenu Pravilnika o načinu utvrđivanja statusa kandidata i studenta sa invaliditetom – Senat univerziteta u BG

br. 110-00-1/2022-02 datum: 18. 5. 2022. godine     SENAT UNIVERZITETA U BEOGRADU   11000 Beograd Studentski trg 1     Predmet: Inicijativa za izmenu Pravilnika o načinu utvrđivanja statusa kandidata i studenta sa invaliditetom     Centar za studente sa hendikepom je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti dostavio elektronskim dopisom Pravilnik o načinu utvrđivanja statusa…

Opširnije →
Inicijativa za izmenu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i Krivičnog zakonika u procesu usklađivanja sa Konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)

br. 011-00-8/2022-02 datum: 11.4.2022. godine   MINISTARSTVO PRAVDE Maja Popović, ministarka   11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za izmenu člana 181. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija  („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/2014 i 35/2019)     Poštovana gospođo Popović,   U skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije[1] propisano je da Poverenik prati sprovođenje…

Opširnije →
Mišljenje na Predlog strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2021. do 2030. godine

br. 021-01-488/2021-02 datum: 29.11. 2021.godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENjE na Predlog strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2021. do 2030. godine    Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostavilo je 25. novembra 2021. godine Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, elektronskim…

Opširnije →
back to top