Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

418-22 Inicijativa RFZO za izmenu pravilnika u cilju unapredjenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja

br. 021-01-512/3/2022-02 datum: 30.10.2023.godine   REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE Prof. dr Sanja Radojević Škodrić, v.d. direktorke   11000 Beograd Jovana Marinovića br.2   Vaša veza: 30-09-070.02-2/2022-2 Predmet: Inicijativa za unapređenje reproduktivnog zdravlja Poštovana gospođo Radojević Škodrić, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je Vaš dopis broj 30-09-070.02-2/2022-2, povodom Inicijative Poverenika za izmenu i dopunu Pravilnika…

Opširnije →
1170-23 Mišljenje na izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

br. 021-01-1525/2023-02 datum: 27.10.2023     MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG Tomislav Žigmanov, ministar   Bulevar Mihajla Pupina 2 Beograd 11000     Veza Vaš broj: 011-00-19/2023-05   Poštovani  gospodine Žigmanov,   Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je dopisom br. 011-00-19/2023-05, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti (u…

Opširnije →
1115-23 Inicijativa Ministarstvu pravde

br. 011-00-26/2023-02 datum: 18.9.2023.     MINISTARSTVO PRAVDE Maja Popović, ministarka   11000 Beograd Nemanjina 22-26   Poštovana gospođo Popović,   Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije[1], kao što Vam je poznato, dodati su novi članovi 40a i 40b, koji se odnose na evidenciju o zaštiti od diskriminacije, odnosno na dostavljanje presuda…

Opširnije →
1098-23 Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

br. 011-00-23/2023-02 datum: 8.09.2023. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, daje     MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju     Ministarstvo zdravlja je dopisom, broj 110-00-68/2023-05 od 31. jula 2023. godine,  obavestilo Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da je u toku javna rasprava…

Opširnije →
1067-23 Mišljenje na Predlog Strategije aktivnog i zdravog starenja u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine

br. 021-01-1164/2023-02 datum: 7. septembar 2023.godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENjE na Predlog Strategije aktivnog i zdravog starenja u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine   Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je dopisom broj 560-00-00206/2023-03 od 28. avgusta 2023. godine dostavilo Povereniku…

Opširnije →
1049-23 Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

br. 011-00-20/2023-02 datum: 4.8.2023. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, daje     MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju     Ministarstvo zdravlja je 1. avgusta 2023. godine, dopisom broj 110-00-68/2023-05 od 31. jula 2023. godine,  obavestilo Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da je…

Opširnije →
1035-23 Inicijativa za oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrednost za proizvode koji se koriste za žensku higijenu

br. 021-01-1100/2023-02 datum: 4.8.2023.godine   MINISTARSTVO FINANSIJA Siniša Mali, ministar    11000 Beograd Kneza Miloša 20     Predmet: Inicijativa za oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrednost oslobode proizvodi koji se koriste za žensku higijenu Poštovani gospodine Mali, Odredbama člana 23. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost[1], propisano je da opšta stopa…

Opširnije →
192-23 Inicijativa upućena Ministarstvu sporta

br. 110-00-00012/2023-02 datum: 12.7.2023. godine     MINISTARSTVO SPORTA Zoran Gajić, ministar 11000 BEOGRAD Bulevar Mihajla Pupina br.2       Poštovani gospodine Gajiću, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti dopisom se obratio AA u kojem je između ostalog detaljno pojašnjen položaj AA, kao i sportista koji se takmiče, a imaju ovu vrstu invaliditeta. Navedeno je da…

Opširnije →
737-23 Inicijativa Javnobeležničkoj komori Srbije

br. 07-00-305/2023-02 datum: 12.6.2023. godine     JAVNOBELEŽNIČKA KOMORA SRBIJE Srbislav Cvejić, predsednik   11 000 BEOGRAD Mačkov Kamen br. 14   Poštovani gospodine Cvejiću,   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je, kao specijalizovani državni organ za zaštitu od diskriminacije ovlašćen da u skladu sa članom 33. stav 1. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije prati…

Opširnije →
341-23 Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

br. 011-00-13/2023-02 datum: 2.6. 2023. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, daje   MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  Ministarstvo prosvete je dopisom broj 011-00-165/2023-04, od 16.maja 2023. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti (u daljem tekstu: Poverenik) Nacrt zakona…

Opširnije →
back to top