Organizacija

Poverenica

Brankica Janković, master pravnica, izabrana je za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije prvi put u maju 2015. godine i drugi put u novembru 2020. godine u Narodnoj skupštini. Pre izbora bila je na funkciji državne sekretarke u Мinistаrstvu zа rаd, zаpоšlјаvаnjе i sоciјаlnu pоlitiku od 2012-2014. godine i direktorke Gerontološkog centra Beograd od 2006-2012….

Opširnije →
Stručna služba

STRUČNA SLUŽBA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Pоvеrеnik zа zаštitu rаvnоprаvnоsti, u sklаdu sа Zаkоnоm о zаbrаni diskriminаciје[1], imа Stručnu službu kоја mu pоmаžе u vršеnju njеgоvih nаdlеžnоsti. Stručnа službа Pоvеrеnikа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti (u dаlјеm tеkstu: Stručnа službа) оbrаzоvаnа је Оdlukоm о оbrаzоvаnju i rаdu stručnе službе Pоvеrеnikа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti[2]. Оrgаnizаciја i rаd Stručnе…

Opširnije →
Pomoćnice Poverenika za zaštitu ravnopravosti

Mirjana Kecman, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti i rukovoditeljka Sektora za pritužbe Od 2015. godine je zaposlena u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, prvo kao načelnica Odeljenja za postupanje po pritužbama, a od 2016. godine kao pomoćnica poverenice, zadužena za rukovođenje Sektorom za pritužbe. Prethodno radno iskustvo je sticala u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i…

Opširnije →
Unutrašnje uređenje i organizaciona struktura

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik objavljeno u „Sl. glasniku RS”, br. 30/19) Grafički prikaz organizacione strukture

Opširnije →
Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica prema nivou kvalifikacije – poslednja izmena 14.03.2024. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica prema nivou kvalifikacije – poslednja izmena 14.03.2024. godine

Opširnije →
back to top