Starosno doba

56-19 Nije utvrđena diskriminacija po osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-63/2019-02 datum: 25.4.2019.       MIŠLjENjE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi koju su podnele AA i BB iz K. protiv JKP „Vodovod i kanalizacija“, zbog toga što im nije omogućen dobrovoljni odlazak iz preduzeća uz isplatu stimulativne otpremnine u postupku racionalizacije broja zaposlenih. Smatraju da su diskriminisane na osnovu…

Opširnije →
707-18 Мišljenje po pritužbi A.V. iz B. protiv Lovačkog udruženja B. diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti kulture umetnosti i sporta

07-00-556/2018-02 datum: 14.11.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. V. iz B, podnete protiv Lovačkog udruženja „B.“, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da članarina u Lovačkom udruženju „B.“ za upis kandidata do 20 godina života iznosi 25.000 dinara, za osobe od 20…

Opširnije →
Pritužba S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. I B. G. protiv dr Z. D. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-75/2018-02 datum: 22.5.2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbi S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G, podnetih protiv dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. U pritužbama je navedeno da su podnosioci pritužbi aneksima ugovora o radu raspoređeni…

Opširnije →
Pritužba Lj.P. protiv M.O.O.G.N. zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti rada udruženja

07-00-266/2017-02 datum: 1.11.2017.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Lj.P. iz S, protiv M.O.O.G.N, Š.N. i S.L. U pritužbi je navedeno da mu nije bilo omogućeno da na sednici skupštine organizacije učestvuje kao kandidat jer je stariji od 60 godina, kao i da su ga Š.N. i S.L. vređali zbog…

Opširnije →
Pritužba B.J. protiv Centra za socojalni rad zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

07-00-178/2017-02 datum: 5.9.2017.   MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela B.J. iz Č, uz saglasnost D.V, protiv Centra za socijalni rad grada Č. U toku postupka utvrđeno je da je D.V, sestri podnositelјke pritužbe, rešenjem Centra za socijalni rad grada Č. br.56035-3-782/2017 od 30.marta 2017. godine prestalo pravo…

Opširnije →
Pritužba G.D.S. protiv dnevnog lista D. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti javnog informisanja

07-00-00150/2017-02 datum: 10.7.2017.         MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe G.D.S. je povodom teksta pod nazivom „Stari birači“, objavlјenog 2. aprila 2017. godine u dnevnom listu „D.“. Podnosilac pritužbe smatra da je ovaj tekst „ekstremno ejdžistički“, jer se traži ukidanje prava glasa starijima od 65 godina, za koje se…

Opširnije →
Pritužba B.J. protiv Zavoda za hitnu medicinsku pomoć zbog diskriminacije po osnovu starosti u oblasti zdravstvene zaštite

07-00-583/2016-02 datum: 10.4.2017.     MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe V.S. u ime i saglasnost B.J. iz K., protiv Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, zbog diskriminacije dece. U pritužbi je navedeno da je dvogodišnje dete B.J. zadobilo gušenje, ali da služba Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac nije htela da…

Opširnije →
Pritužba M.B. protiv Opste bolnice S.V. zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-403/2016-02 dаtum: 20.10.2016.     МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе М. B. iz S. P. prоtiv Оpštе bоlnicе „S. V.“ S. P. а pоvоdоm kоnkursа zа upis nа spеciјаlizаciјu. Тоkоm pоstupkа utvrđеnо је dа su Prаvilnikоm о stručnоm usаvršаvаnju zаpоslеnih Оpštе bоlnicе „S. V.“ S. P. br. 5445 оd 30. јulа…

Opširnije →
Pritužba I.D. protiv PU zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti obrazovanja

  br. 07-00-359/2015-02 datum: 19.10.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe I. D. iz B, zbog odluke konkursne komisije PU „Dr S. M.” iz B. i drugostepene odluke Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu Sektora za inspekcijski nadzor Gradske uprave grada Beograda da joj se ne prizna status redovne studentkinje jer ima 37…

Opširnije →
Pritužba D.A. protiv K. banke B. zbog diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-299/2015-02   datum: 10.9.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe D. A. iz B, protiv K. banke a. d. B. U pritužbi je naveo da ima 77 godina i  da je u K. banci – Filijala u B. hteo da podnese zahtev za kredit namenjen korisnicima penzije, ali da nije ispunjavao propisani uslov…

Opširnije →
back to top