Mišljenja i preporuke

Podkategorije

688-22 Inicijativa za izmenu člana 136. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

бр. 110-00-5/2022-02 datum: 17. 11. 2022. godine     MINISTARSTVO FINANSIJA Siniša Mali, ministar   11000 BEOGRAD Kneza Miloša 20 Predmet: Inicijativa za izmenu člana 136. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022 i 59/2022)   Poštovani gospodine Mali, Zakonom o zabrani diskriminacije[1] propisano je da…

Opširnije →
Preporuka mera Odboru

бр. 07-00-519/22-02 datum: 14.11.2022.     NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE ODBOR ZA ADMINISTRATIVNO-BUDžETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANjA   11000 BEOGRAD Trg Nikole Pašića br.13   Poštovani/e, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se 33 organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava žena, a povodom dešavanja na zasedanju u okviru Druge sednice Narodne Skupštine od 8. novembra…

Opširnije →
Preporuka mera Narodnoj skupštini

бр. 07-00-519/22-02 datum: 14.11.2022.     NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE dr Vladimir Orlić, predsednik   11000 BEOGRAD Trg Nikole Pašića br.13   Poštovani gospodine Orliću, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se 33 organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava žena, a povodom dešavanja na zasedanju u okviru Druge sednice Narodne Skupštine od 8. novembra…

Opširnije →
Preporuka mera Komisiji za etiku

бр. 07-00-519/22-02 datum: 14.11.2022.   NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE KOMISIJA ZA ETIKU    11000 BEOGRAD Trg Nikole Pašića br.13   Poštovani/e, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se 33 organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava žena, a povodom dešavanja na zasedanju u okviru Druge sednice Narodne Skupštine od 8. novembra 2022. godine. U prilogu…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Ministarstvu omladine i sporta

br. 021-01-809/2022-02 datum: 7.10.2022.   Postupajući u okviru zakonom propisanih nadležnosti[1] da  prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu omladine i sporta     PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITE OD…

Opširnije →
438-22 Diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja pri pružanju usluge

br. 07-00-273/2022-02 datum: 26. 9. 2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto povodom pritužbe A. A. iz Beograda protiv dr B. B, specijalistkinje otorinolaringologije, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da je A. A. podneo prigovor zaštitniku prava pacijenata protiv dr B. B. Dalje je navedeno da je doktorka u izjavi…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti data medijskim kućama zbog diskriminacije pripadnica slovačke nacionalne manjine

br. 021-01-726/2022-02 datum:  20. 9. 2022. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje medijskim kućama   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE…

Opširnije →
455-22 Inicijativa za izmenu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

br. 07-00-00290/2022-02 datum: 20. 7. 2022.   MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA   Tatjana Matić, ministarka 11070 BEOGRAD Pariska 7   Predmet: Inicijativa za izmenu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije   Poštovana gospođo Matić, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratio se…

Opširnije →
166-168-2022 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacionalnalne pripadnosti u oblasti rada

br. 07-00-183/2022-02 datum: 12. 9. 2022.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi nevladine organizacije …, u ime i uz saglasnost A. A. i B. B, protiv SC V. koje posluje u okviru sportskog privrednog društva G, zbog diskriminacije na osnovu romske nacionalne pripadnosti. U pritužbama je, između ostalog, navedeno da su…

Opširnije →
418-22 Inicijativa za izmenu i dopunu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

br. 021-01-512/2022-02 datum: 8.09.2022.godine       REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE Prof. dr Sanja Radojević Škodrić, v.d. direktorke     11000 Beograd Jovana Marinovića br.2     Predmet: Inicijativa za izmenu i dopunu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja   Poštovana gospođo Radojević Škodrić, Polazeći…

Opširnije →
back to top