Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

Pritužba Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine protiv Ministarstva prosvete zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

del. br. 1575 datum: 12. 12. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine,…

Opširnije →
Pritužba J. M. M. protiv B. a. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

del. br. 1567 datum: 9. 12. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe J. M. M. iz…

Opširnije →
Pritužba P. A. protiv P. k. s. zbog diskriminacije na osnovu pola u pogledu službenih pravila o odevanju

del. br. 1449/2011 datum: 25. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe P. A. iz S.,…

Opširnije →
Pritužba M. K. protiv Fonda za mlade talente RS povodom uslova konkursa za stipendiranje

del. br. 1438/2011 datum: 19. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe M. K. iz B,…

Opširnije →
Pritužba E. Dž. protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i ministra povodom neizdavanja ličnih dokumenata za pripadnike i pripadnice bošnjačke nacionalne manjine na bosanskom jeziku i latiničnom pismu u sandžačkim opštinama

del. br. 1403/2011 datum: 17. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine,…

Opširnije →
Pritužba E. Dž. protiv opštine Prijepolje povodom službene upotrebe bosanskog jezika i latiničnog pisma

del. br. 1381/2011 datum: 11. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine…

Opširnije →
Pritužba D. M. protiv banke zbog navodnog neravnopravnog tretmana prema osobama sa oštećenjem vida

del. br. 1374/2011 datum: 8. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe D. M. iz N,…

Opširnije →
Pritužba E. Dž. protiv grada Novog Pazara povodom službene upotrebe bosanskog jezika i latiničnog pisma

del. br. 1357/2011 datum: 7. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine…

Opširnije →
Pritužba E. Dž. protiv Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu povodom službene upotrebe bosanskog jezika i latiničnog pisma u sandžačkim opštinama

del. br. 1352/2011 datum: 4. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine…

Opširnije →
Pritužba S. S. protiv Javnog preduzeća Ž. s. povodom diskriminacije na osnovu pola u oblasti radnih odnosa

del. br. 1378/2011 datum: 3. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009) povodom pritužbe S. S, zaposlene u JP…

Opširnije →
back to top