Nacionalna pripadnost

1190-23 Diskrimiancija na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-539/2023-02 datum: 12.3.2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela AA, u ime deteta, učenika L.J., protiv OŠ „BB“, S. B., zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi i dopunama pritužbe je navedeno da je 31.10.2023. godine, na času informatuike učenik A.T. napravio „mim“ sa fotografijom i tekstom:“Ja…

Opširnije →
1249-23 Pritužba Udruženja protiv OŠ zbog diskriminacije učenika na osnovu pripadnosti nacionalnoj manjini

br. 07-00-602/2023-02 datum: 1. 3. 2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja  A.A, u ime i uz saglasnost B.B. iz R., protiv osnovne škole … i direktorke V. V., zbog diskriminacije maloletnog G. G. na osnovu nacionalne pripadnosti i zdravstvenog stanja. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je B.B., pripadnica…

Opširnije →
1104-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacinalne pripadnosti

br. 07-00-456/2023-02 datum: 7.12.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo AA, izjavljenu protiv OŠ „V. K.“, D., zbog diskriminacije na osnovu  nacionalne pripadnosti. U pritužbi je navedeno da su na društvenoj mreži Fejsbuk videli objavu jednog roditelja koji je ukazao da je dete I.Š,  u školu poneo nož…

Opširnije →
353-23 U postupku po pritužbi utvrđena diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-280/2023-02 datum: 8.11.2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je Udruženje građana „AA“ podnelo protiv Nezavisnih dnevnih novina „BB“, i to glavnog urednika VV i GG, odgovornog urednika ovog medija. U pritužbi i dopuni pritužbe, između ostalog, navedeno je da su Nezavisne dnevne novine „BB“ u broju 2.288 od utorka…

Opširnije →
278-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-211/2023-02 datum: 26.9. 2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, izjavljene protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za ljudske resurse, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da se prijavio na konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji je…

Opširnije →
799-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-312/2023-02 datum: 21.9.2023.                                              MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA iz BB, podnela protiv VV, direktorke Predškolske ustanove GG (u daljem tekstu PU GG), zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla kao ličnog svojstva. U pritužbi i dopunama pritužbe je između ostalog navedeno da je podnositeljka pritužbe…

Opširnije →
805-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti i jezika

br. 07-00-316/2023-02 datum: 12.9.2023.                                              MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je A.A. iz S. podneo protiv B.B., zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti i jezika. U pritužbi je navedeno da je B.B. podnosiocu pritužbe izdalo Uverenje u kome je ime i prezime poreskog obveznika ispisano ćirilicom. U pritužbi je dalje…

Opširnije →
317-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-245/2023-02 datum: 4. 8. 2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja A.A, uz saglasnost B.B, protiv OŠ …, zbog diskriminacije njeno troje dece (njenog sina M.K koji pohađa prvi razred, sina A.K. koji pohađa četvrti razred i ćerke M.K. koja pohađa osmi razred), na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi je…

Opširnije →
948-22 Diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla u javnoj sferi

br. 07-00-584/2022-02 datum: 8.3.2023.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije AA podnete protiv BB, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla. U pritužbi je navedeno da je portal VV na svojoj Fejsbuk stranici objavio vest „Romi bez struje iz Niša: Bole nas komentari da smo privilegovani“, koja je…

Opširnije →
190-22 Utvrđena diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja i nacionalne pripadnosti

br. 07-00-208/2022-02 datum: 26.9.2022. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju su podneli AA i BB, roditelji mal. S.A, učenika šestog razreda OŠ „VV, izjavljenu protiv OŠ „VV, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i nacionalne pripadnosti. U pritužbi je navedeno da je njihov sin oboleo od m. s., da su od pre…

Opširnije →
back to top