Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

1096-23 Pritužba protiv Akademije zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim organizacijama

br. 07-00-449/2023-02 datum: 29.11.2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, protiv Akademije strukovnih studija i predsednice BB zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim organizacijama. U pritužbi je, između ostalog navedeno da je od 2018. godine AA zaposlen na Akademiji strukovnih studija i da je u vremenskom periodu od…

Opširnije →
1039-23 Pritužba protiv PU zbog diskriminacije maloletnog detata na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-397/2023-02 datum: 10. 11. 2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe advokatice …, u ime i uz saglasnost AA i BB, protiv JPU … zbog diskriminacije maloletnog V.V. na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da maloletni V.V. ima autizam, da pohađa pripremni predškolski…

Opširnije →
353-23 U postupku po pritužbi utvrđena diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-280/2023-02 datum: 8.11.2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je Udruženje građana „AA“ podnelo protiv Nezavisnih dnevnih novina „BB“, i to glavnog urednika VV i GG, odgovornog urednika ovog medija. U pritužbi i dopuni pritužbe, između ostalog, navedeno je da su Nezavisne dnevne novine „BB“ u broju 2.288 od utorka…

Opširnije →
987-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu bračnog i porodičnog statusa

br. 07-00-347/2023-02 datum: 20. 9. 2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. protiv Predškolske ustanove zbog diskriminacije na osnovu bračnog statusa. U pritužbi je navedeno da je A. A. razveden i da je sudskom presudom nakon razvoda vršenje roditeljskog prava nad zajedničkom decom povereno bivšoj supruzi, da njihovo mlađe dete…

Opširnije →
813-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta

br. 07-00-325/2023-02 datum: 27.10.2023.                                          MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnela protiv Kliničko bolničkog centra (u daljem tekstu: KBC), zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je podnositeljka pritužbe na dijalizi od svoje 11. godine, da je u međuvremenu završila Srednju medicinsku školu, da…

Opširnije →
1010-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu rodnog identiteta

br. 07-00-368/2023-02 datum: 10. 10. 2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja .. iz B. protiv A.A. zbog diskriminacije na osnovu rodnog identiteta. U pritužbi je navedeno da je A.A. …, i da je napisao dve kratke objave na društvenoj mreži Fejsbuk povodom pobede transrodne manekenke na izboru za…

Opširnije →
1112-22 Pritužba protiv KPZ zbog diskriminacije po osnovu verskog ubeđenja

br. 07-00-721/2022-02 datum: 9.10.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto povodom pritužbe AA protiv Kazneno-popravnog zavoda u Nišu, zbog diskriminacije na osnovu verskog ubeđenja. U pritužbi je navedeno da se podnosilac pritužbe nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu u Nišu i da kao pravoslavac za slavu nije dobio namirnice koje je tražio (ulje,…

Opširnije →
1009-23 Diskriminacija na osnovu rodnog identiteta

br. 07-00-367/2023-02 datum: 9.10.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo „Udruženje AA“ protiv BB, zbog diskriminacije na osnovu rodnog identiteta, a povodom njegove objave od 10. jula 2023. godine na društvenoj mreži Fejsbuk, kojom, kako se navodi u pritužbi „negira, vređa i stavlja u nepovoljan položaj transrodne osobe“….

Opširnije →
278-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-211/2023-02 datum: 26.9. 2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, izjavljene protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za ljudske resurse, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da se prijavio na konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji je…

Opširnije →
799-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-312/2023-02 datum: 21.9.2023.                                              MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA iz BB, podnela protiv VV, direktorke Predškolske ustanove GG (u daljem tekstu PU GG), zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla kao ličnog svojstva. U pritužbi i dopunama pritužbe je između ostalog navedeno da je podnositeljka pritužbe…

Opširnije →
back to top