Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

695-21 Mišljenje po pritužbi protiv opšte bolnice zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta

br. 07-00-538/2021-02 datum: 28.2.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, podnete u ime maloletne ćerke, protiv Opšte bolnice „Sveti Luka“ u S, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je dečije odeljenje Opšte bolnice nepristupačno deci sa invaliditetom koja za kretanje koriste kolica. Takođe je navedeno…

Opširnije →
740-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-574/2021-02 datum: 22.2.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A. A., protiv banke B. B.., zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, „u oblasti pružanja usluga korišćenja kredita kod banaka“. Udruženje građana A. A., obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnost o nameri da sprovede…

Opširnije →
741-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-575/2021-02 datum: 22.2.2022.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A.A., protiv osiguravajućeg društva B. B.., zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, u oblasti pružanja usluga putnog zdravstvenog osiguranja. Udruženje građana A. A., obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnost o nameri da sprovede situaciono testiranje…

Opširnije →
742-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-576/2021-02 datum: 22.2.2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A. A., protiv osiguranja B. B. zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, u oblasti pružanja usluga putnog zdravstvenog osiguranja. Udruženje građana A. A., obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o nameri da sprovede situaciono testiranje…

Opširnije →
714-21 pritužba NSBNM protiv MPNTR zbog diskriminacije na osnovu jezika

br. 07-00-549/2021-02 datum: 22. 2. 2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo). U pritužbi je navedeno da se u tri udžbenika za srpski jezik za osmi razred osnovne škole nalazi tekst u kojem je navedeno…

Opširnije →
722-21 Mišljenje povodom pritužbe zbog diskriminacije po osnovu verskog ubeđenja u oblasti obrazovanja

br, 07-00-553/2021-02 datum: 22.2.2022.                                              MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnela u ime svoje mal. dece protiv Osnovne škole BB (u daljem tekstu: Škola), zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla, kao i po osnovu verskih ili političkih ubeđenja. U pritužbi je između ostalog navedeno da…

Opširnije →
730-21 Mišljenje povodom pritužbe AA protiv poslodavca, zbog diskriminacije po osnovu bračnog i porodičnog statusa

br. 07-00-564/2021-02 datum: 12.1.2022.                                              MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA iz … podnela protiv poslodavca – privrednog društva BB iz …, zbog diskriminacije po osnovu bračnog i porodičnog statusa i po osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je između ostalog navedeno da je podnositeljka pritužbe sa poslodavcem zaključila ugovor…

Opširnije →
713-2021 Mišljenje sa preporukom zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti javnog informisanja i medija

  br, 07-00-548/2021-02 datum: 22.2.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA protiv BB radija i televizije , zbog diskriminacije na osnovu pola. Podnositelji su u pritužbi naveli da su u emisiji „Antidepresiv“ na BB radiju koja je emitovana 29. septembra 2021. godine u periodu 16 do 18 časova, voditelji…

Opširnije →
631-21 pritužba AA protiv BB vršiteljke dužnosti direktora OŠ „ C.C.“ MJ zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-466/2021-02  datum: 7.2. 2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. protiv B.B., vršiteljke dužnosti direktora OŠ „C.C.“ MJ zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je podnositelj pritužbe zaposlen kao nastavnik srpskog jezika i književnosti u OŠ „C.C.“ u MJ. Dalje je navedeno…

Opširnije →
663-21 pritužba protiv ŠU zbog diskriminacije učenice na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-494/2021-02 datum: 3.2. 2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. koju je podnela u ime svoje maloletne ćerke B. B, putem punomoćnice, protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta B. B. U pritužbi je navedeno da B. B. ima Daunov sindrom i da je…

Opširnije →
back to top