Seksualna orijentacija

167-22 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije

br. 07-00-184/2022-02 datum: 14.6.2022.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja AA protiv Sulejmana Ugljanina, predsednika Stranke VV, a povodom izjava koje je dao na konferenciji za medije u stranačkim prostorijama prilikom predstavljanja izbornog programa za parlamentarne izbore koji su se održali 3.4.2022. godine. U pritužbi je između…

Opširnije →
644-21 Diskriminacija LGBT lica na osnovu njihove seksualne orijentacije

br. 07-00-479/2021-02 datum: 29. 11. 2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto povodom pritužbe udruženja „Da se zna!“ protiv dr Vojislava Šešelja, povodom izjava koje je dao gostujući u emisiji „Novo jutro“ na RTV Pink 1.5. 2021. godine. Podnosilac pritužbe navodi da je dr Vojislav Šešelj svojim izlaganjem  u ovoj emisiji izvršio diskriminaciju LGBT lica na…

Opširnije →
593-21-pritužba AA protiv BB zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije

br. 07-00-433/2021-02 datum: 15. 11. 2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto povodom dve pritužbe koje su podneli A. A. i V. V., protiv B. B. zbog, kako je navedeno, diskriminacije A. A. na osnovu političkog i verskog ubeđenja i seksualne orijentacije. U pritužbama je, između ostalog, navedeno da je B. B. u nizu svojih objava…

Opširnije →
34-21 Pritužba OCD protiv J.K zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije

br. 07-00-35/2021-02 datum: 12. 10. 2021.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto povodom pritužbe udruženja „Da se zna!“ protiv Jugoslava Kiprijanovića, urednika srpske stranice portala International Family News, a povodom teksta objavljenog 21. decembra 2020. godine pod naslovom „Zakon o istopolnim partnerstvima“, podnaslov „Kako ideološki kolonizatori kuvaju žabu u Srbiji“ na sajtu www.ifamnews.com/sr ….

Opširnije →
1444-19 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije

br. 07-00-761/2019-02 datum: 8. 3. 2021.     MIŠLjENjE      Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela AA protiv BB, zaposlenog u Ugostiteljskoj radnji, zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije. U pritužbi i dopuni pritužbe je, između ostalog, navedeno da je podnositeljka pritužbe, 14.10.2019. godine, u večernjim satima, otišla sa drugaricom…

Opširnije →
287-20 Мišlјеnjе u pоstupku pоvоdоm pritužbе udružеnjа AA pоdnеtе prоtiv BB, nоvinаrkе tеlеviziје VV iz Nišа

br. 07-00-128/2020-02 dаtum: 12.02.2021.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе udružеnjа AA pоdnеtе prоtiv BB, nоvinаrkе tеlеviziје VV iz Nišа. U pritužbi је, izmеđu оstаlоg, nаvеdеnо dа је nоvinаrkа BB, 4. dеcеmbrа 2019. gоdinе, u оkviru јutаrnjеg prоgrаmа kаdа је prikаzаnа ТV kоlumа „М.ć., iznеlа stаvоvе kојimа sе vrеđа dоstојаnstvо LGBТ licа…

Opširnije →
649-20 Utvrđeno diskriminatorno postupanje po osnovu seksualne orjentacije

br. 07-00-219/2020-02 datum: 12.2.2021.   MIŠLjENjE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije civilnog društva „…“ podnete protiv AA, povodom izjava koje je dao u emisiji „…“, emitovanoj u jutarnjem programu na Televiziji „…“, 18. marta 2020. godine. U pritužbi je između ostalog navedeno da je AA, svojim izjavama, iznetim u pomenutoj…

Opširnije →
928-19 Mišljenje u oblasti pružanja usluga na osnovu pretpostavljenog ličnog svojstva-seksualna orijentacija i rodni identitet

br. 07-00-468/2019-02 dаtum: 4. 2. 2020.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе kојu је pоdnеlа prеdsеdnicа Udružеnjе grаđаnа „AA“, prоtiv privrеdnоg društvа „BB“. U pritužbi је, izmеđu оstаlоg, nаvеdеnо dа је Udružеnjе grаđаnа „АА“ оrgаnizоvаlо šеsti pо rеdu fеstivаl žеnskоg priјаtеlјstvа, kао i dа је tim pоvоdоm prеdsеdnicа udružеnjа, u јunu 2019….

Opširnije →
796-19 pritužba organizacije AA protiv Pokrajinskog sekretarijata zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije

br. 07-00-337/2019-02 datum: 17. 9. 2019.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. protiv Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i prebivališta. U pritužbi je između ostalog navedeno da je ocenjivanju projekta A. A. pristupljeno sa predrasudama jer je…

Opširnije →
191-19 Мišlјеnjе pо pritužbi ОCD prоtiv pоrtаlа zbоg diskr. nа оsnоvu sеksuаlnе оriјеntаciје u оblаsti јаvnоg infоrmisаnjа i mеdiја

191-19 Мišlјеnjе pо pritužbi ОCD prоtiv pоrtаlа zbоg diskr. nа оsnоvu sеksuаlnе оriјеntаciје u оblаsti јаvnоg infоrmisаnjа i mеdiја     07-00-174/2019-02 dаtum: 29.5.2019.       МIŠLjЕNјЕ     Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pо pritužbi оrgаnizаciје civilnоg društvа prоtiv pоrtаlа… zbоg diskriminаciје nа оsnоvu sеksuаlnе оriјеntаciје. U pritužbi је nаvеdеnо dа је nа…

Opširnije →
back to top