Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

631-21 pritužba AA protiv BB vršiteljke dužnosti direktora OŠ „ C.C.“ MJ zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-466/2021-02  datum: 7.2. 2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. protiv B.B., vršiteljke dužnosti direktora OŠ „C.C.“ MJ zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je podnositelj pritužbe zaposlen kao nastavnik srpskog jezika i književnosti u OŠ „C.C.“ u MJ. Dalje je navedeno…

Opširnije →
663-21 pritužba protiv ŠU zbog diskriminacije učenice na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-494/2021-02 datum: 3.2. 2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. koju je podnela u ime svoje maloletne ćerke B. B, putem punomoćnice, protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta B. B. U pritužbi je navedeno da B. B. ima Daunov sindrom i da je…

Opširnije →
797-21 Mišljenje sa preporukom – Udruženje AA protiv BB i voditeljke VV

br. 07-00-627/2021-02 datum: 24.1.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA protiv BB i voditeljke VV, povodom emisije „…“, koja je emitovana 26. oktobra 2021. godine. U pritužbi je navedeno da je voditeljka, tokom emisije „…“, između ostalog izjavila: „Imamo čak i jednu manjinu u okviru Srbije koja je…

Opširnije →
797-21 Misljenje sa preporukom – Udruzenje AA protiv BB i voditeljke VV

br. 07-00-627/2021-02 datum: 24.1.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA protiv BB i voditeljke VV, povodom emisije „…“, koja je emitovana 26. oktobra 2021. godine. U pritužbi je navedeno da je voditeljka, tokom emisije „…“, između ostalog izjavila: „Imamo čak i jednu manjinu u okviru Srbije koja je…

Opširnije →
513-21 Diskriminacija deteta po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

br. 07-00-358/2021-02 datum: 16.12.2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo A.A, u ime maloletne ćerke L.J, protiv škole B.B. U pritužbi je između ostalog navedeno da škola nije izradila IOP za učenicu L. J. koja ima razvojne poteškoće, koja je sporija u razvoju u odnosu na vršnjake, koja otežano…

Opširnije →
1000-20 Mišljenje povodom pritužbe AA protiv Klinike za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta

br. 07-00-444/2020-02 datum: 12.10.2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA iz B, protiv Klinike za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi i dopuni pritužbe naveo je da je 1.9.2020. godine, po uputu iz Doma zdravlja Vračar došao na Kliniku za oralnu hirurgiju…

Opširnije →
478-21 Pritužba protiv doma zdravlja zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta

br. 07-00-326/2021-02 datum: 14.12.2021.     MIŠLjENjE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, podnete u ime maloletne ćerke, protiv Doma zdravlja „Smederevo“ u Smederevu, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je školski dispanzer Doma zdravlja „Smederevo“ koji se nalazi na drugom spratu nepristupačan osobama sa invaliditetom, kao…

Opširnije →
646-21 Pritužba AA protiv JGSP „Novi Sad“ zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta

br. 07-00-00481/2021-02   datum: 14.12.2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi koje je podnela, AA, protiv JGSP „Novi Sad“ Novi Sad ( u daljem tekstu: JGSP „Novi Sad“) zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbama je navedeno da je podnositeljki pritužbe u više navrata bilo onemogućeno da nesmetano pristupi prevozu na liniji br….

Opširnije →
483-21 Mišljenje povodom pritužbe Udruženja AA, protiv Dragoljuba Petrovića, zbog diskriminacije na osnovu pola/roda

br. 07-00-329/2021-02 datum: 10.9.2021.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA, protiv Dragoljuba Petrovića, zbog diskriminacije na osnovu pola/roda. U pritužbi je navedeno da je 2.6.2021. godine, na sajtu iskra.co objavljen tekst pod nazivom „Molba da opozovete zakon: Pismo čuvenog srpskog lingviste profesora Dragoljuba Petrovića predsedniku Srbije“ od 1.6.2021. godine….

Opširnije →
286-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti postupak pred organima javne vlasti na osnovu ličnog svojstva bračni i porodični status

br. 07-00-278/2021-02 datum: 3.12.2021.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. koju je podneo protiv Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove B. B.., Stambena komisija za dodelu stambene podrške kupovinom stanova u javnoj svojini grada B. B.. zbog diskriminacije na osnovu bračnog i porodičnog statusa. Podnosilac pritužbe je…

Opširnije →
back to top