Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

240-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva rodni identitet

br. 07-00-172/2023-02 datum: 6.6.2023.   MIŠLjENjE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A., podnete protiv B. B., zbog diskriminacije na osnovu rodnog identiteta, a povodom teksta „Transrodne osobe i profesionalni sport“. U pritužbi je navedeno da su u tekstu iznete naučno neutemeljeni stavovi o rodnom identitetu, lečenju rodne disforije i hormonskoj…

Opširnije →
230-23 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja zdravstvenih usluga na osnovu na osnovu licnog svojstva seksualna orijentacija

br. 07-00-161/2023-02 datum: 30.5.2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A., podnete protiv B. B., zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, u oblasti zdravstvene zaštite. U pritužbi je navedeno da je ginekolog odbio da izvrši uobičajen ginekološki pregled, kakav je podnositeljka pritužbe navela da je ranije obavljala, iz razloga što je,…

Opširnije →
268-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva rodni identitet

br. 07-00-199/2023-02 datum: 29.05.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi A. A. podnete protiv diplomirane pravnice B. B. zbog diskriminacije na osnovu pola i rodnog identiteta, zbog toga što je sačinila potvrdu o obavljanju pripravničkog staža u ženskom rodu i sa prethodnim imenom, uprkos tome što je podneo celokupnu dokumentaciju o…

Opširnije →
740-22 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva invaliditet

br. 07-00-525/2022-02  datum: 24.5.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. .A protiv Gradske uprave, B. B. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da se objekat Gradske uprave, B. B. sastoji od prizemlja i 3 sprata i da postoji ulaz u prizemlje objekta za osobe sa invaliditetom koje…

Opširnije →
159-23 Diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti stručnog osposobljavanja

br. 07-00-94/2023-02 datum: 19.5.2023. godine                                                    MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA koju je zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba podnela protiv Doma zdravlja BB. Tokom postupka utvrđeno je da su Pravilnikom o stručnom usavršavanju zaposlenih u Domu zdravlja BB br. …, koji je donet … 2022. godine na sednici…

Opširnije →
702-22 Nije utvrđena diskriminacija i viktimizacija u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-497/2022-02  datum: 8.5.2023.       MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA, podneo protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (u daljem tekstu: MUP) i PU Novi Sad, zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji i viktimizacije. Podnosilac je u pritužbi, između ostalog, naveo da je predsednik Strukovnog…

Opširnije →
31-23 Utvrđena diskriminacija na osnovu bračnog i porodičnog statusa

br. 07-00-00040/2023-02 datum: 18.4.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo AA , advokat iz BB, u ime VV , protiv javne beležnice GG , zbog diskriminacije na osnovu porodičnog statusa. U toku postupka je utvrđeno da je bio zakazan termin za overu Ugovora o poklonu 20. decembra 2022….

Opširnije →
65-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije u oblasti javnog informisanja i medija

br. 07-00-73/2023-02 datum: 18.4.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA, podnete protiv BB, zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije, a povodom izjava koje je dala u emisiji, emitovanoj, 22.1.2023. godine. U pritužbi je između ostalog navedeno da je BB diskriminisala pripadnike LGBT+ populacije, zbog toga što je na kraju…

Opširnije →
1-23 Diskriminacija na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

07-00-3/2023-02 datum: 4.4.2023. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnela protiv Wellness centra „BB“ i VV i GG, zaposlenih u ovom centru, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta. Podnositeljka je u pritužbi i dopuni pritužbe, između ostalog, navela da je usled mišićne distrofije „ostala vezana za invalidska kolica“,…

Opširnije →
602-22 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu prebivališta

br. 07-00-402/2022-02 datum: 24.3.2023. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnela protiv Gradske opštine Vračar (u daljem tekstu: opština Vračar). Podnositeljka je u pritužbi i dopuni pritužbe, između ostalog, navela da su njena deca učestvovala na gradskim takmičenjima i osvojila nagrade iz različitih predmeta – najviši nivo takmičenja predviđen važećim…

Opširnije →
back to top