Invaliditet

395-22 Diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-238/2022-02 datum: 9.12.2022.   MIŠLjENjE    Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je, u ime svog sina L.L., podnela njegova majka A.A. iz T., protiv B.B., zgod diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da dečak pohađa osnovnu školu „ M. Č. Č.“ u O., da…

Opširnije →
791-21 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-621/2021-02  datum:  15.7.2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela AA, protiv BB i VV, poslovotkinje u maloprodajnom objektu ovog privrednog društva. Podnositeljka pritužbe je navela da je počela da radi u GG, te da je kao osoba sa invaliditetom priložila rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje i da se…

Opširnije →
103-22 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti zapošljavanja ili na poslu na osnovu ličnog svojstva invaliditet i sindikalna pripadnost

br. 07-00-112/2022-02 datum: 28.6.2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo A. A. protiv B. B., direktorke ljudskih resursa u kompaniji V. V., zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i članstva u sindikalnoj organizaciji. Podnosilac pritužbe  je između ostalog naveo da je osoba sa invaliditetom i da je prema „rešenju PIO…

Opširnije →
695-21 Mišljenje po pritužbi protiv opšte bolnice zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta

br. 07-00-538/2021-02 datum: 28.2.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, podnete u ime maloletne ćerke, protiv Opšte bolnice „Sveti Luka“ u S, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je dečije odeljenje Opšte bolnice nepristupačno deci sa invaliditetom koja za kretanje koriste kolica. Takođe je navedeno…

Opširnije →
663-21 pritužba protiv ŠU zbog diskriminacije učenice na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-494/2021-02 datum: 3.2. 2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. koju je podnela u ime svoje maloletne ćerke B. B, putem punomoćnice, protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta B. B. U pritužbi je navedeno da B. B. ima Daunov sindrom i da je…

Opširnije →
491-21 Diskriminacija utvrđena protiv gradske uprave po osnovu invaliditeta

br. 07-00-336/2021-02 datum: 16.12. 2021. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je, u ime svog maloletnog sina M.M, podneo AA iz …, protiv Gradske uprave grada … (u daljem tekstu: Grad) zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi i dopunama pritužbe, između ostalog, navedeno je da maloletni M.M. ima autizam, da je…

Opširnije →
478-21 Pritužba protiv doma zdravlja zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta

br. 07-00-326/2021-02 datum: 14.12.2021.     MIŠLjENjE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, podnete u ime maloletne ćerke, protiv Doma zdravlja „Smederevo“ u Smederevu, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je školski dispanzer Doma zdravlja „Smederevo“ koji se nalazi na drugom spratu nepristupačan osobama sa invaliditetom, kao…

Opširnije →
646-21 Pritužba AA protiv JGSP „Novi Sad“ zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta

br. 07-00-00481/2021-02   datum: 14.12.2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi koje je podnela, AA, protiv JGSP „Novi Sad“ Novi Sad ( u daljem tekstu: JGSP „Novi Sad“) zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbama je navedeno da je podnositeljki pritužbe u više navrata bilo onemogućeno da nesmetano pristupi prevozu na liniji br….

Opširnije →
265-21 Nije utvrđena diskriminacija na osnovu invaliditeta

br. 07-00-609/2020-02 datum: 29.11.2021.godine                                                   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podneo protiv BB. U pritužbi i dopunama pritužbe, između ostalog, navedeno je da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške sportskim organizacijama u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2 (u daljem…

Opširnije →
288-21 pritužba AA protiv muzičke škole zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta

br. 07-00-280/2021-02 datum: 27. 9. 2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela A. A, u ime svog maloletnog sina B. B, protiv srednje muzičke škole V. V. i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U pritužbi je, između ostalog navedeno da B. B. ima razvojne poteškoće, da je pohađao…

Opširnije →
back to top