Invaliditet

1065-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta

br. 07-00-419/2023-02 datum: 20.3.2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA protiv poslodavca, bolnice BB (u daljem tekstu: poslodavac), VV, v.d. direktora poslodavca i GG, tadašnje zamenice direktora kod poslodavca koju je podnela smatrajući da je postupanjem poslodavca i odgovornih lica kod poslodavca diskriminisana na osnovu invaliditeta i zdravstvenog stanja. U pritužbi…

Opširnije →
1173-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta prilikom pristupa objektima i površinama u javnoj upotrebi

br. 07-00-522/2023-02  datum: 8.3.2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A., u ime i uz saglasnost  majke B.B. iz Beograda, protiv javnog preduzeća C.C., zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je majci dijagnostikovana Multipla skleroza i da kupalište često posećuje jer joj zbog bolesti pogoduje. U pritužbi je…

Opširnije →
999-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-357/2023-02 datum: 5.1.2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela AA, u ime maloletnog sina BB, protiv Osnovne škole VV, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je BB dete sa cerebralnom paralizom i hidrocefalusom, učenik četvrtog razreda redovne Osnovne škole VV. S obzirom na to…

Opširnije →
813-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta

br. 07-00-325/2023-02 datum: 27.10.2023.                                          MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnela protiv Kliničko bolničkog centra (u daljem tekstu: KBC), zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je podnositeljka pritužbe na dijalizi od svoje 11. godine, da je u međuvremenu završila Srednju medicinsku školu, da…

Opširnije →
934-22 Pritužba AA protiv BB zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-571/2022-02 datum: 25.8.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA podnete protiv BB, bioskopa u ulici VV. U pritužbi je navedeno da je korisnica kolica za osobe sa invaliditetom imala par neuspešnih pokušaja da ode u bioskop – BB, ali da nije mogla da gleda filmove, odnosno da uđe u…

Opširnije →
768-22 Pritužba AA protiv BB zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-546/2022-02 datum: 25.8.2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. podnete protiv B.B. U pritužbi je navedeno da je osoba sa invaliditetom koja za kretanje koristi kolica imala par neuspešnih pokušaja da ode u bioskop, konkretno u B.B-malu salu i da nije mogla da gleda filmove. U pritužbi je takođe navedeno…

Opširnije →
741-22 Pritužba zbog nepristupačnosti objekta

br. 07-00-526/2022-02  datum: 28.7.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, potpredsednice Udruženja protiv Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Filijale za Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je objekat Filijale u Leskovcu nepristupačan za osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica,…

Opširnije →
256-23 Pritužba AA protiv Grada Niša zbog diskriminacije deteta na osnovu invaliditetа

br. 07-00-188/2022-02 datum: 21. 7. 2023. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto povodom četiri pritužbe koje su podneli roditelji četvoro maloletne dece iz Niša zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i zdravstvenog stanja. U pritužbama je navedeno da su roditelji podneli prijave na konkurs za korisnika usluge ličnog pratioca deteta koji je raspisao Grad Niš, kao i da…

Opširnije →
740-22 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva invaliditet

br. 07-00-525/2022-02  datum: 24.5.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. .A protiv Gradske uprave, B. B. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da se objekat Gradske uprave, B. B. sastoji od prizemlja i 3 sprata i da postoji ulaz u prizemlje objekta za osobe sa invaliditetom koje…

Opširnije →
1-23 Diskriminacija na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

07-00-3/2023-02 datum: 4.4.2023. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnela protiv Wellness centra „BB“ i VV i GG, zaposlenih u ovom centru, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta. Podnositeljka je u pritužbi i dopuni pritužbe, između ostalog, navela da je usled mišićne distrofije „ostala vezana za invalidska kolica“,…

Opširnije →
back to top