Invaliditet

934-22 Pritužba AA protiv BB zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-571/2022-02 datum: 25.8.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA podnete protiv BB, bioskopa u ulici VV. U pritužbi je navedeno da je korisnica kolica za osobe sa invaliditetom imala par neuspešnih pokušaja da ode u bioskop – BB, ali da nije mogla da gleda filmove, odnosno da uđe u…

Opširnije →
768-22 Pritužba AA protiv BB zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-546/2022-02 datum: 25.8.2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. podnete protiv B.B. U pritužbi je navedeno da je osoba sa invaliditetom koja za kretanje koristi kolica imala par neuspešnih pokušaja da ode u bioskop, konkretno u B.B-malu salu i da nije mogla da gleda filmove. U pritužbi je takođe navedeno…

Opširnije →
741-22 Pritužba zbog nepristupačnosti objekta

br. 07-00-526/2022-02  datum: 28.7.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, potpredsednice Udruženja protiv Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Filijale za Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je objekat Filijale u Leskovcu nepristupačan za osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica,…

Opširnije →
256-23 Pritužba AA protiv Grada Niša zbog diskriminacije deteta na osnovu invaliditetа

br. 07-00-188/2022-02 datum: 21. 7. 2023. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto povodom četiri pritužbe koje su podneli roditelji četvoro maloletne dece iz Niša zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i zdravstvenog stanja. U pritužbama je navedeno da su roditelji podneli prijave na konkurs za korisnika usluge ličnog pratioca deteta koji je raspisao Grad Niš, kao i da…

Opširnije →
740-22 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva invaliditet

br. 07-00-525/2022-02  datum: 24.5.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. .A protiv Gradske uprave, B. B. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da se objekat Gradske uprave, B. B. sastoji od prizemlja i 3 sprata i da postoji ulaz u prizemlje objekta za osobe sa invaliditetom koje…

Opširnije →
1-23 Diskriminacija na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

07-00-3/2023-02 datum: 4.4.2023. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnela protiv Wellness centra „BB“ i VV i GG, zaposlenih u ovom centru, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta. Podnositeljka je u pritužbi i dopuni pritužbe, između ostalog, navela da je usled mišićne distrofije „ostala vezana za invalidska kolica“,…

Opširnije →
938-22 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta prilikom pružanja javnih usluga

br. 07-00-575/2022-02  datum: 17.3.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, podnete protiv Javnog komunalnog preduzeća BB, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je AA 1.12.2022. godine u 14 i 30 časova pokušao da se sa svojim automobilom koji ima „invalidsku nalepnicu“ parkira na javnom parkiralištu, da…

Opširnije →
939-22 Diskriminacija na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-576/2022-02 datum: 6.3.2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije AA, podnete zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta protiv Opštine BB i Ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je Opštinsko veće u BB donelo Odluku o izmeštanju dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju,…

Opširnije →
767-22 Utvrđena diskriminacija na osnovu invalididteta kao ličnog svojstva

br. 07-00-00545/2022-02 datum: 24.2.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnelo protiv BB zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom. U pritužbi je navedeno da osobe sa invaliditetom ne mogu da koriste usluge stomatološke i ginekološke službe, jer se navedene službe nalaze na spratu, u objektu u kom ne postoji…

Opširnije →
762-22 Pritužba protiv javnog preduzeća prilikom pružanja usluga zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom

бр. 07-00-543/2022-02 datum: 20. 2. 2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je Udruženje A.A. podnelo protiv B.B., zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom. U pritužbi je navedeno da objekat pošte B.B. nije pristupačan za osobe sa invalidietom koje za kretanje koriste kolica jer postoji osam stepenika koji predstavljaju nepremostivu prepreku,…

Opširnije →
back to top