Višestruka diskriminacija

1262-19 Mišljenje u oblasti pružanja usluga na osnovu rodnog identiteta i zdravstvenog stanja

br. 07-00-703/2019-02 dаtum: 05.03.2020.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе kојu је AA iz BB pоdnео prоtiv Dirеkciје zа prоdајu živоtnih оsigurаnjа kоmpаniје „VV“ а.d.о. (u dаlјеm tеkstu: kоmpаniја VV), zbоg diskriminаciје nа оsnоvu rоdnоg idеntitеtа i zdrаvstvеnоg stаnjа. Pоdnоsilаc је u pritužbi izmеđu оstаlоg nаvео dа је 14. nоvеmbrа 2019. gоdinе…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi M.J. protiv DZ.B. i G.M. zbog diskriminacije na osnovu pola i bračnog i porodičnog statusa u postupku zapošljavanja

07-00-00542/2018-02 datum: 18.1.2019.   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M.J., protiv D.Z.“B.“  i G.M., direktora D.Z.„B.“. U pritužbi je navedeno da je M. J. bila zaposlena u DZ „B.“ na određeno vreme od jula 2014. godine do 20. decembra 2017. godine kao zamena zaposlenih koleginica do njihovog povratka…

Opširnije →
343-18 Mišljenje po pritužbi S. P. iz T. protiv Opštinskog veća Opštine T. diskriminacija na osnovu pola i bračnog i porodičnog statusa u oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja

07-00-349/2018-02 datum: 1.10.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe S. P. iz T, podnete protiv Opštinskog veća opštine T, povodom Rešenja ovog opštinskog veća o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi „S. R.“ iz T. Podnosilac pritužbe je, između ostalog, naveo da ima troje dece iz…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi P. protiv SG Kraljeva starosno doba, državljanstvo, imovno stanje u pružanju usluga

07-00-338/2018-02 datum: 20. 7. 2018.         MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije P. protiv Skupštine grada Kralјeva, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba, državlјanstva i imovnog stanja. U pritužbi je navedeno da je Skupština grada Kralјeva donela Odluku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece…

Opširnije →
Mišlјenje A.M. protiv PU R. zbog nemogućnosti upisa deteta u jaslenu grupu predškolske ustanove na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba

07-00-558/2017-02 datum: 16.3.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. M. iz B. protiv Predškolske ustanove R, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba. U pritužbi je navedeno da je njeno maloletno dete A.A. diskriminisan u oblasti obrazovanja jer mu je onemogućeno da učestvuje u vaspitnim aktivnostima zbog…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi Sindikat N protiv Okružnog zatvora u Leskovcu diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa u oblasti rada

07-00-440/2017-02   datum: 19.1.2017.       MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo sindikat Okružnog zatvora u Leskovcu „N“, protiv Okružnog zatvora u Leskovcu, zbog diskriminacije na osnovu bračnog i porodičnog statusa i pola. U pritužbi se navodi da Z. P. nije omogućeno napredovanje pod jednakim uslovima kao ostalim zaposlenima,…

Opširnije →
Pritužba NVO D. i B. protiv nedelјnika E. zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i etničkog porekla u oblasti javnog informisanja

07-00-241/2017-02 datum: 12.10.2017.         MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbi udruženja „D.“ i „B.“ iz B, protiv P, nedelјnika E, direktora i glavnog i odgovornog urednika, povodom teksta „Dnevnik robijaša – Polna uvreda i vrela Ciganka“, objavlјenog 2. juna 2017. godine u nedelјniku E. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je…

Opširnije →
Pritužba A. protiv Centra za socijalni rad zbog diskriminacije po osnovu pola i etničke pripadnosti u oblasti pružanja usluga

07-00-00581/2016-02 datum: 12.04.2017.     MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je A. u ime R.K. podneo protiv Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu – Odeljenje Zvezdara, zbog diskriminacije R.K. i njene maloletne ćerke na osnovu pola i pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini. U pritužbi je navedeno da su zaposleni u…

Opširnije →
Pritužba J.B. protiv Centra za socijalni rad Zvezdara zbog diskriminaicje po osnovu bračnog i porodičnog statusa u postupku usvajanja deteta

07-00-00377/2016-02 datum: 20.01.2017.       MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi J.B. iz Beograda protiv Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Zvezdara, zbog diskriminacije na osnovu bračnog i porodičnog statusa. Podnositeljka pritužbe je navela da je rešenje Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Zvezdara, kojim je njen…

Opširnije →
Pritužba M.Z.P.N. protiv privrednog društva K . d. o. o. zbog diskriminacije po osnovu više ličnih svojstava u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-134/2016-02 datum: 21.4.2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M.Ž.P.N. iz B. protiv privrednog društva „K.” d.o.o. N., zbog onlajn formulara za zaposlenje koji je postavljen na sajtu ovog privrednog društva. Pojedina pitanja u formularu za zaposlenje odnose se na osetljive podatke i lična svojstva lica koja konkurišu za…

Opširnije →
back to top