Višestruka diskriminacija

315-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu pola, starosnog doba, nacionalne pripadnosti i članstva u sindikalnim organizacijama

br. 07-00-315/2023-02 datum: 18.9.2023.                                              MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnela protiv poslodavca BB (u daljem tekstu: poslodavac), zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla, pola, starosnog doba, kao i po osnovu članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama. U pritužbi je između ostalog navedeno da je…

Opširnije →
1037-20 Utvrđena diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja i izgleda

br. 07-00-482/2020-02 datum: 22.4.2021.     MIŠLjENjE     Mišljenje je doneto povodom pritužbe koju je podneo advokat iz B., u ime AA, izjavljene protiv Srpske napredne stranke. Pritužba je podneta zbog teksta koji je Gradski odbor Srpske napredne stranke Vranje objavio na svojoj fejsbuk stranici 24.7.2020. godine, pod naslovom: „Odgovor glodatoru info Vranjskih na…

Opširnije →
1262-19 Mišljenje u oblasti pružanja usluga na osnovu rodnog identiteta i zdravstvenog stanja

br. 07-00-703/2019-02 dаtum: 05.03.2020.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе kојu је AA iz BB pоdnео prоtiv Dirеkciје zа prоdајu živоtnih оsigurаnjа kоmpаniје „VV“ а.d.о. (u dаlјеm tеkstu: kоmpаniја VV), zbоg diskriminаciје nа оsnоvu rоdnоg idеntitеtа i zdrаvstvеnоg stаnjа. Pоdnоsilаc је u pritužbi izmеđu оstаlоg nаvео dа је 14. nоvеmbrа 2019. gоdinе…

Opširnije →
218-19 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba i osuđivanosti

br. 07-00-201/2019-02 datum: 22.7.2019.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi Udruženja AA protiv Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, povodom uslova Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Naime, u pritužbi je navedeno da se uslovima navedenog Konkursa, između ostalog, traži da…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi M.J. protiv DZ.B. i G.M. zbog diskriminacije na osnovu pola i bračnog i porodičnog statusa u postupku zapošljavanja

07-00-00542/2018-02 datum: 18.1.2019.   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M.J., protiv D.Z.“B.“  i G.M., direktora D.Z.„B.“. U pritužbi je navedeno da je M. J. bila zaposlena u DZ „B.“ na određeno vreme od jula 2014. godine do 20. decembra 2017. godine kao zamena zaposlenih koleginica do njihovog povratka…

Opširnije →
343-18 Mišljenje po pritužbi S. P. iz T. protiv Opštinskog veća Opštine T. diskriminacija na osnovu pola i bračnog i porodičnog statusa u oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja

07-00-349/2018-02 datum: 1.10.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe S. P. iz T, podnete protiv Opštinskog veća opštine T, povodom Rešenja ovog opštinskog veća o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi „S. R.“ iz T. Podnosilac pritužbe je, između ostalog, naveo da ima troje dece iz…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi P. protiv SG Kraljeva starosno doba, državljanstvo, imovno stanje u pružanju usluga

07-00-338/2018-02 datum: 20. 7. 2018.         MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije P. protiv Skupštine grada Kralјeva, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba, državlјanstva i imovnog stanja. U pritužbi je navedeno da je Skupština grada Kralјeva donela Odluku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece…

Opširnije →
Mišlјenje A.M. protiv PU R. zbog nemogućnosti upisa deteta u jaslenu grupu predškolske ustanove na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba

07-00-558/2017-02 datum: 16.3.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. M. iz B. protiv Predškolske ustanove R, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba. U pritužbi je navedeno da je njeno maloletno dete A.A. diskriminisan u oblasti obrazovanja jer mu je onemogućeno da učestvuje u vaspitnim aktivnostima zbog…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi Sindikat N protiv Okružnog zatvora u Leskovcu diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa u oblasti rada

07-00-440/2017-02   datum: 19.1.2017.       MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo sindikat Okružnog zatvora u Leskovcu „N“, protiv Okružnog zatvora u Leskovcu, zbog diskriminacije na osnovu bračnog i porodičnog statusa i pola. U pritužbi se navodi da Z. P. nije omogućeno napredovanje pod jednakim uslovima kao ostalim zaposlenima,…

Opširnije →
Pritužba NVO D. i B. protiv nedelјnika E. zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i etničkog porekla u oblasti javnog informisanja

07-00-241/2017-02 datum: 12.10.2017.         MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbi udruženja „D.“ i „B.“ iz B, protiv P, nedelјnika E, direktora i glavnog i odgovornog urednika, povodom teksta „Dnevnik robijaša – Polna uvreda i vrela Ciganka“, objavlјenog 2. juna 2017. godine u nedelјniku E. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je…

Opširnije →
back to top