Političko ili versko ubeđenje

1096-23 Pritužba protiv Akademije zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim organizacijama

br. 07-00-449/2023-02 datum: 29.11.2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, protiv Akademije strukovnih studija i predsednice BB zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim organizacijama. U pritužbi je, između ostalog navedeno da je od 2018. godine AA zaposlen na Akademiji strukovnih studija i da je u vremenskom periodu od…

Opširnije →
1112-22 Pritužba protiv KPZ zbog diskriminacije po osnovu verskog ubeđenja

br. 07-00-721/2022-02 datum: 9.10.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto povodom pritužbe AA protiv Kazneno-popravnog zavoda u Nišu, zbog diskriminacije na osnovu verskog ubeđenja. U pritužbi je navedeno da se podnosilac pritužbe nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu u Nišu i da kao pravoslavac za slavu nije dobio namirnice koje je tražio (ulje,…

Opširnije →
763-22 Pritužba A.A. protiv udruženja zbog diskriminacije na osnovu političkog ubeđenja

br. 07-00-544/2022-02 datum: 21. 2. 2023.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe dr A. A, podnete putem punomoćnika, protiv Udruženja „B“ iz B, zbog diskriminacije na osnovu političkog ubeđenja. U pritužbi i dopuni pritužbe je između ostalog navedeno da je dr A. A. 16. maja 2022. godine podneo pristupnicu za članstvo…

Opširnije →
95-21 Mišljenje povodom pritužbe AA, protiv Vlade Republike Srbije, Kabineta predsednice Vlade

br. 07-00-103/2021-02 datum: 10.6. 2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. protiv Vlade Republike Srbije, Kabineta predsednice Vlade, zbog diskriminacije na osnovu političkih ubeđenja. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je šef Kabineta predsednice Vlade dopisom broj 07-00-159/2021-01 od 4. februara 2021. godine, zatražio od potpredsednika Saveta za borbu…

Opširnije →
56-21 Utvrđena diskriminacija protiv Eparhije Bačke po osnovu pretpostavljenog ličnog svojstva političko ubeđenje

br. 07-00-62/2021-02 datum: 21.6.2020.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju su, preko punomoćnika advokata, podneli privredno društvo AA d.o.o. i novinarka BB, protiv Srpske pravoslavne crkve – Eparhije bačke, sekretara Bačke eparhije VV i sveštenika GG. U pritužbi je navedeno da samo televiziji DD i novinarki BB nije bio dozvoljen…

Opširnije →
Pritužba N.G. protiv JKP zbog diskriminacije po osnovu religijskog uverenja u obalsti pružanja usluga

07-00-129/2017-02  datum: 7.7.2017.     MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe N.G. protiv Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” Novi Pazar U pritužbi je navedeno da Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća” nije dozvolilo postavlјanje nadgrobnog spomenika u obliku piramide za pokojnog oca i za života majci pritužilјe na groblјu kod .. crkve…

Opširnije →
Pritužba A.V protiv NSMNM i PSO zbog diskriminacije po osnovu političkog ubeđenja u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-383/2016-02 dаtum: 12. 12. 2016.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pо pritužbi А. V. prоtiv Nаciоnаlnоg sаvеtа mаđаrskе nаciоnаlnе mаnjinе i Pоkrајinskоg sеkrеtаriјаtа zа оbrаzоvаnjе, prоpisе, uprаvu i nаciоnаlnе mаnjinе – nаciоnаlnе zајеdnicе, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu pоlitičkоg ubеđеnjа i člаnstvа u nеvlаdinој оrgаnizаciјi. U pritužbi је nаvеdеnо dа је Izvršni оdbоr Nаciоnаlnоg…

Opširnije →
Pritužba sindikata protiv MUP zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikatu u oblasti rada

br. 07-00-80/2015-02 datum: 14.7.2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo SSP, u ime i uz saglasnost 11 članova sindikata, protiv Ministarstva unutrašnjih poslova zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji. U pritužbi je navedeno da je u Ministarstvu unutrašnjih poslova organizovan štrajk zaposlenih u periodu od 26. septembra…

Opširnije →
Pritužba GG „D“ protiv M. M. zbog diskriminacije na osnovu političkog ubeđenja u oblasti delovanja u političkoj stranci

br. 07-00-94/2014-02 datum: 11. 9. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela advokatkinja L. S. iz B, u ime i uz saglasnost grupe građana „D” protiv M. M. iz B. U toku postupka utvrđeno je da je 11. decembra 2013. godine, u organizaciji Unije studenata Filozofskog fakulteta, održana…

Opširnije →
Pritužba Lj.S, M.V, D.M i M.G, protiv opštine Kikinda zbog diskriminacije po osnovu političkog opredeljenja u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-127/2014-02 datum: 4. 9. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije „C. p. z.” iz K. u ime i uz saglasnost Lj. S, M. V, D. M. i M. G. iz K. protiv Opštinske uprave opštine Kikinda, P. M, predsednika opštine Kikinda i Lj. S, načelnika Opštinske uprave opštine…

Opširnije →
back to top