Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

Inicijativa za dopunu Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju

del. br. 011-00-00061/2018-02   datum: 17.12.2018. godine   MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Beograd, Nemanjina 22-26   Predmet: Inicijativa za dopunu Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju   Poštovani gospodine Nedimoviću, U skladu sa članom 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije[1] kojim je, pored ostalog, propisano da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti inicira donošenje…

Opširnije →
Inicijativa za izmenu propisa – Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, dostavljenu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

110-00-00007/2018-02 datum: 24. 10. 2018.   REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANјE prof. dr Sanja Radojević Škodrić, v.d. direktorka                                                                                                      11040 BEOGRAD Jovana Marinovića 2 Predmet: Inicijativa za izmenu Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja   Poštovana gospođo Radojević Škodrić, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je dopis u kojem je…

Opširnije →
Mišlјenje na Nacrt zakona o Centralnom registru stanovništva

del. br. 011-00-49/2018-02  datum:  9.11.2018.god.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENјE na Nacrt zakona o Centralnom registru stanovništva   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-412/2017-26 od 29. oktobra 2018.godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o Centralnom registru stanovništva (u dalјem tekstu: Nacrt…

Opširnije →
Inicijativu za izmenu standarda u postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova, dostavlјenu Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju.

del. br.  110-00-10/2018-02        datum: 1. novembar 2018. godine     NACIONALNI SAVET ZA VISOKO OBRAZOVANјE   11000 Beograd Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za izmenu standarda u postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova   Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratila se narodna poslanica Ljupka Mihajlovska kao koordinatorka Radnog paketa 3 u okviru TEMPUS projekta „Jednak pristup…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Brankica Janković   Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti  

Opširnije →
Inicijativa za izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

011-00-36/2018-02 datum: 12.9.2018. Predmet: Inicijativa za izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA ZORAN ĐORĐEVIĆ, ministar     11000 BEOGRAD Nemanjina br. 22-26     Poštovani gospodine Đorđeviću, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se nekoliko stotina građanki Republike Srbije sa navodima da postoji neusaglašenost odredaba člana…

Opširnije →
Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti ZFPPD

011-00-34/2018-02 datum: 11.9.2018.   USTAVNI SUD 11000 BEOGRAD                                                                                        Bulevar kralјa Aleksandra 15     Na osnovu člana 168. stav 1. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06), člana 29. stav 1. tačka 1. i člana 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07, 99/11 i 18/13 – odluka US,…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

011-00-26/2018-02 datum: 3. septembar 2018. godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje   MIŠLjENјE   na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima     Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj: 011-00-232/2018-20 od 10. avgusta 2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o platama državnih službenika i nameštenika

011-00-25/2018-02 datum: 3. septembar 2018. godine       Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje   MIŠLjENјE   na Nacrt zakona o platama državnih službenika i nameštenika       Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj: 011-00-274/2018-19 od 8. avgusta 2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

del. br. 011-00-19/2018-02  datum:  20.6.2018.god.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje     MIŠLjENјE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama   Ministarstvo unutrašnjih poslova je dopisom broj 5634/18-4 od 14. 6. 2018.godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti…

Opširnije →
back to top