Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

385-24 Иницијатива за измену закона о поступку уписа у катастар непокретности и инфраструктуре

бр. 011-00-11/2024-02  датум: 14. 5. 2024. године   МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Горан Весић, министар   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Предмет: Иницијатива за измену члана 18. и 25. став 1. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и катастар инфраструктуре („Службени гласник РС“, бр. 41/2018, 95/2018, 31/2019, 15/2020 и 92/2023)   Поштовани господине…

Опширније →
391-24 Иницијатива Министарству правде за достављање судских пресуда

бр. 011-00-14/2024-02    датум: 15.05.2024.     МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Маја Поповић, министарка 11000 Београд Немањина 22-26   Поштована госпођо Поповић,   Законом о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације[1], као што Вам је познато, додати су нови чланови 40а и 40б, који се односе на евиденцију о заштити од дискриминације, односно на достављање пресуда и…

Опширније →
390-24 Иницијатива за измену Закона о извршењу кривичних санкција

бр. 011-00-13/2024-02  датум: 14.05.2024. године     МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Маја Поповић, министарка   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26       Предмет: Иницијатива за измену члана 181. Закона о извршењу кривичних санкција      Поштована госпођо Поповић,   Повереник за заштиту равноправности у оквиру надлежности прописаних Законом о забрани дискриминације[1] прати спровођење закона и других прописа…

Опширније →
389-24 Обједињена иницијатива Министарству правде за измену Кривичног законика

бр. 011-00-12/2024-02        датум: 14.5.2024.године     МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Маја Поповић, министарка   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26         Предмет: Иницијатива за измене и допуне одредаба Кривичног законика   Поштована госпођо Поповић,   Као што Вам је познато, Повереник за заштиту равноправности у оквиру надлежности прописаних Законом о забрани дискриминације[1] прати спровођење закона и…

Опширније →
332-24 Предлог за оцену уставности Закона о упису у катастар

бр. 011-00-5/2024-02   датум: 15.4.2024.     УСТАВНИ СУД   11000 БЕОГРАД Булевар краља Александра 15     На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06, 115/21 и 16/22), члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11,…

Опширније →
64-24 Иницијатива за измену Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

бр.110 -00-00002/2024-02  датум: 12.2.2024 године          РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ проф. др Сања Радојевић Шкодрић, в.д. директора   11000 БЕОГРАД Јована Мариновића 2   Предмет: Иницијатива за измену Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања   Поштована госпођо Радојевић Шкодрић,   Повереник за заштиту равноправности…

Опширније →
1279-23 Иницијатива да се деца запослених у социјалној заштити изједначе са децом запослених у државним органима и другим јавним службама у погледу обезбеђивања поклона за Нову годину

бр. 07-00-678/2023-02  датум: 19. 12. 2023.   МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Никола Селаковић, министар                                                                                                                                                        11000 БЕОГРАД Немањина 22-24     Предмет: Иницијатива да се деца запослених у социјалној заштити изједначе са децом запослених у државним органима и другим јавним службама у погледу обезбеђивања поклона за Нову годину   Поштовани господине…

Опширније →
1227-23 Мишљење на Предлог уредбе о Централној кадровској евиденцији

бр. 110-00-5/2023-02 датум: 4.12.2023.године     МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ     Бирчанинова 6 Београд 11000   Предмет: Мишљење на Предлог уредбе о Централној кадровској евиденцији Веза Ваш број: 011-00-46/23-20 Поштовани/е,   Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-46/23-20, од 28.11.2023. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Предлог уредбе о…

Опширније →
418-22 Иницијатива РФЗО за измену правилника у циљу унапредјења сексуалног и репродуктивног здравља

бр. 021-01-512/3/2022-02 датум:   30.10.2023.године     РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Проф. др Сања Радојевић Шкодрић, в.д. директорке   11000 Београд Јована Мариновића бр.2   Ваша веза: 30-09-070.02-2/2022-2 Предмет: Иницијатива за унапређење репродуктивног здравља Поштована госпођо Радојевић Шкодрић, Повереник за заштиту равноправности примио је Ваш допис број 30-09-070.02-2/2022-2, поводом Иницијативе Повереника за измену и допуну…

Опширније →
1170-23 Мишљење на извештај о остваривању родне равноправности

бр. 021-01-1525/2023-02 датум: 27.10.2023   МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ Томислав Жигманов, министар   Булевар Михајла Пупина 2 Београд 11000     Веза Ваш број: 011-00-19/2023-05   Поштовани  господине Жигманов,   Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је дописом бр. 011-00-19/2023-05, доставило Поверенику за заштиту равноправности (у даљем…

Опширније →
back to top