Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

02-23 Иницијатива за измену Закона о планирању и изградњи

бр. 011-00-1/2023-02  датум: 6. 1. 2023. године     МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Горан Весић, министар   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Предмет: Иницијатива за измену члана 135. став 8. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013…

Опширније →
1113-22 Мишљење на Нацрт закона о учешћу цивила у међународним мисијама

бр. 011-00-35/2022-02  датум: 5.1.2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о учешћу цивила у међународним мисијама и операцијама ван граница Републике Србије     Министарство спољних послова, дописом број 25203 од 22. децембра 2022. године, доставило је Поверенику за заштиту равноправности Нацрт…

Опширније →
1033-22 Иницијатива за измену и допуну Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица

бр. 07-00-643/2022-02 датум: 27.12.2022.   МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Никола Селаковић, министар   11000 БЕОГРАД                                                                                            Немањина бр. 22-26   Поштовани господине Селаковићу, Повереник за заштиту равноправности примио је електронски допис ратног војног инвалида из Крушевца, корисника пензије, који је млађи од 65 година. У допису је истакнуто да одредбе Закона…

Опширније →
1042-22 Иницијатива Министарству правде

бр. 021-01-1364/1/2021-02     датум: 15.12.2022. године   МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Маја Поповић, министарка   11000 Београд Немањина 22-26   Поштована госпођо Поповић,   Законом о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације[1], као што Вам је познато, додати су нови чланови 40а и 40б, који се односе на евиденцију о заштити од дискриминације, односно на достављање пресуда…

Опширније →
688-22 Иницијатива за измену члана 136. став 1. Правилника о порезу на додату вредност

бр. 110-00-5/2022-02  датум: 17. 11. 2022. године     МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Синиша Мали, министар   11000 БЕОГРАД Кнеза Милоша 20 Предмет: Иницијатива за измену члана 136. став 1. Правилника о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022 и 59/2022)   Поштовани господине Мали, Законом о забрани дискриминације[1] прописано је да…

Опширније →
743-22 Иницијатива за измену члана 17. ст. 4, 5. и 7. Закона о финансијској подршци породици са децом

бр. 011-00-23/2022-02    датум: 17.11. 2022. године   МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ Министарка, проф. др. Дарија Кисић 11070 НОВИ БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 2 Предмет: Иницијатива за измену члана 17. ст. 4, 5. и 7. Закона о финансијској подршци породици са децом   Поштована госпођо Кисић,   Повереник за заштиту равноправности је, користећи…

Опширније →
781-22 Иницијатива за измену Кривичног законика – злоупотреба снимака

бр. 011-00-26/2022-02        датум: 16.11.2022.године     МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Маја Поповић, министарка   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26     Предмет: Иницијатива за измену и допуну члана Кривичног законика у погледу прописивања кривичног дела због злоупотребе и објављивања снимака полно експлицитног садржаја   Поштована госпођо Поповић,   Као што Вам је познато, Повереник за заштиту равноправности у…

Опширније →
605-22 Иницијатива за измену Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

бр. 110-00-4/2022-02    датум: 21.09.2022. године   МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Проф.др. Дарија Кисић Тепавчевић, министарка   11000 БЕОГРАД Немањина 22-24                                     Предмет: Иницијатива за измену Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите   Поштована госпођо Кисић Тепавчевић, Повереник за заштиту равноправности, у оквиру своје надлежности, прописане чланом…

Опширније →
455-22 Иницијатива за измену Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије

бр. 07-00-00290/2022-02   датум: 20. 7. 2022.   МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА   Татjана Матић, министарка 11070 БЕОГРАД Париска 7   Предмет: Иницијатива за измену Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије   Поштована госпођо Матић, Поверенику за заштиту равноправности обратио се…

Опширније →
418-22 Иницијатива за измену и допуну Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

бр. 021-01-512/2022-02 датум:   8.09.2022.године   РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Проф. др Сања Радојевић Шкодрић, в.д. директорке     11000 Београд Јована Мариновића бр.2     Предмет: Иницијатива за измену и допуну Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања   Поштована госпођо Радојевић Шкодрић, Полазећи од надлежности…

Опширније →
back to top