Day: June 12, 2023

737-23 Inicijativa Javnobeležničkoj komori Srbije

br. 07-00-305/2023-02 datum: 12.6.2023. godine     JAVNOBELEŽNIČKA KOMORA SRBIJE Srbislav Cvejić, predsednik   11 000 BEOGRAD Mačkov Kamen br. 14   Poštovani gospodine Cvejiću,   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je, kao specijalizovani državni organ za zaštitu od diskriminacije ovlašćen da u skladu sa članom 33. stav 1. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije prati…

Opširnije →
Seminar o diskriminaciji za predstavnike Nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i šef Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu otvorili su dvodnevni seminar za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije za predstavnike Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Vrdniku. Nacionalni saveti su važni partneri naše institucije, naročito kada se radi o unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina i zaštiti od diskriminacije po osnovu…

Opširnije →
Seminar o diskriminaciji za predstavnike Nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i šef Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu otvorili su dvodnevni seminar za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije za predstavnike Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Vrdniku. Nacionalni saveti su važni partneri naše institucije, naročito kada se radi o unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina i zaštiti od diskriminacije po osnovu…

Opširnije →
802-23 Preporuka mere Nacionalnoj službi za zapošljavanje

del. br. 021-01-909/2023-02 datum: 12. juni 2023. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Nacionalnoj službi za zapošljavanje   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI…

Opširnije →
back to top