Day: March 20, 2023

166-23 Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

br. 011-00-4/2023-02 datum: 20.3.2023. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, daje   MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom     Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, dopisom broj 019-01-6/2022-02, koje je zavedeno u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti 22.2.2023. godine,…

Opširnije →
back to top