Day: March 2, 2023

162-23 Inicijativa Ministarstvu prosvete za donošenje procedura o postupanju sa decom i učenicima sa nezaraznim hroničnim bolestima, retkim bolestima

07-00-97/2023-02 datum: 2. 3. 2023. godine     MINISTARSTVO PROSVETE Branko Ružić, ministar 11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26     Poštovani gospodine Ružiću, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je u skladu sa članom 33. stav 1. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije uputio Ministarstvu zdravlja Inicijativu za donošenje procedura o postupanju sa decom i učenicima sa nezaraznim…

Opširnije →
162-23 Inicijativa Ministarstvu zdravlja za donošenje procedura o postupanju sa decom i učenicima sa nezaraznim hroničnim bolestima, retkim bolestima

br. 07-00-97/2023-02 datum: 2. 3. 2023. godine     MINISTARSTVO ZDRAVLjA Dr Danica Grujičić, ministarka 11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za donošenje procedura o postupanju sa decom i učenicima sa nezaraznim hroničnim bolestima, retkim bolestima u predškolskim ustanovama, kao i u školama   Poštovana gospođo Grujičić, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti su se…

Opširnije →
UPOZORENjE ZA JAVNOST

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, najoštrije je osudila ispisivanje grafita mržnje prema građanima pravoslavne veroispovesti na zidu osnovne škole u Novom Pazaru. Ona je upozorila da je ispisivanje poruka koje podstiču versku mržnju i nasilje zakonom zabranjeno, a u multinacionalnim sredinama naročito štetno, s obzirom da su to mesta koja treba da oslikavaju bogatstvo…

Opširnije →
Poverenica na društvenom dijalogu „Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija bivših osuđenika – put do korisnog člana društva“

Krajnji cilj izdržavanja zatvorske kazne mora biti vraćanje osuđenog lica u normalan društveni život zato što se oni po izlasku na slobodu, susreću sa nizom problema materijalne, socijalne i psihološke prirode jer su društveni mehanizmi reintegracije nedovoljni, a predrasude i prepreke brojne“, kazala je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti na društvenom dijalogu sa temom…

Opširnije →
back to top