Tag: Postupak pred organima javne vlasti

Pritužba M.R. protiv opštine Raška zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-230/2016-02 datum: 20. 7. 2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M.R, koju je podneo u ime i uz saglasnost svog sina N.R, protiv Opštine Raška i Opštinskog veća opštine Raška, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je N.R. dete sa invaliditetom, da kao srednjoškolac putuje na relaciji…

Opširnije →
Pritužba SsoK protiv OV opštine Kula zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti postupanja organa javne vlasti

br. 07-00-482/2015-02   datum: 15.12.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe S. s. o. K. protiv Opštinskog veća opštine Kula. U pritužbi je navedeno da je članom 14. Pravilnika o odobravanju, finansiranju programa/aktivnosti kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Kula, propisano različito bodovanje za muške i ženske selekcije u okviru…

Opširnije →
Pritužba OCD protiv predsednika opštine Kanjiža zbog višestruke diskriminacije u oblasti postupanja javne vlasti

br. 07-00-409/2015-02 datum: 26.10.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi organizacija „P.” i C. z. z. i p. t. a. koja su podnete protiv M. B, predsednika opštine Kanjiža i opštine Kanjiža, zbog izjava koje je M. B. dao 12. avgusta 2015. godine u prostorijama opštine Kanjiža, povodom izbeglica koje borave na teritoriji…

Opširnije →
Pritužba D.P.P. protiv Ministarstva finansija zbog diskriminacije na osnovu porodičnog statusa u oblasti postupanja organa javne vlasti

br. 07-00-299/2015-02 datum: 30.9.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi D. P. P, protiv Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijala Palilula. Podnositeljka pritužbe bila je na porodiljskom odsustvu, a u maju 2014. godine poslodavac joj je sa zakašnjenjem uplatio iznos od 133.423,22 dinara na ima naknade zarade, zbog čega ju je Poreska uprava obavezala…

Opširnije →
Pritužba S.S. i K.R. protiv UGP MUP zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-197/2015-02  datum:  13.8.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe S.S. i K. R. iz B, protiv Uprave granične policije MUP-a, zbog diskriminatornog postupanja službenog lica prilikom prelaska granice na aerodromu Nikola Tesla. Podnosioci pritužbe su naveli da je trebalo da 21. aprila 2015. godine otputuju u Geteborg, ali da im…

Opširnije →
Pritužba J. i S. P. protiv GU grada Čačka zbog diskriminacije na osnovu državljanstva u postupku pred ogranom javne vlasti

br. 07-00-168/2015-02 datum: 10.8.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo S. P, u ime i uz saglasnost J. P, protiv Gradske uprave za društvenu delatnost grada Čačka. U pritužbi je navedeno da su S. i J. P. pokušali da ostvare pravo na roditeljski dodatak i da im je šefica Službe…

Opširnije →
Pritužba MĐ protiv Uprave grada Niša zbog diskriminacije na osnovu državljanstva u postupku organa javne vlasti

br. 07-00-151/2015-02  datum:  10. 8. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo M. Đ, u ime i uz saglasnost supruge A. Đ, protiv Uprave za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu grada Niša. U pritužbi je navedeno da A. Đ. nije priznato pravo na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenoj…

Opširnije →
Pritužba D. S. protiiv kazneno popravnog doma u S.M. na osnovu invaliditeta u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-122/2015-02  datum: 27.7.2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi D. S. protiv Kazneno-popravnog zavoda u S. M, u kojem se nalazi na izdržavanju kazne zatvora. U pritužbi je navedeno da se više puta prijavio da bude radno angažovan u Kazneno-popravnom zavodu na poslovima izrade koverti, ali da ga je stručni tim…

Opširnije →
Pritužba S.R. protiv Gradske uprave zbog diskriminacije na osnovu prebivališta u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-188/2015-02  datum: 9.7.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela S. R. iz N. protiv Uprave za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu grada N. U toku postupka utvrđeno je da je S. R. podnela zahtev Upravi za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu grada N. za ostvarivanje prava na…

Opširnije →
Pritužba protiv GCSR zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-513/2013-02  datum: 29.4.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe G. R, protiv Gradskog centra za socijalni rad u B, Odeljenje S. g. U pritužbi je navedeno da je N. S. M, zaposlena u GCSR nazvala G. R. „Šiptarom” i na osnovu odevanja zaključila da mu nije potrebna socijalna pomoć. U…

Opširnije →
back to top