Tag: Postupak pred organima javne vlasti

Pritužba Z. B. protiv NSZ filijala Pirot zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u postupku pred organima javne vlasti

del. br. 07-00-344/2013-02 datum: 23. 7. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Z. B. protiv Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pirot zato što je na evidenciji NSZ svrstan u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje” i na taj način je onemogućen da ostvari prava iz Zakona o…

Opširnije →
Pritužba A. B. protiv Sekretarijata za upravu GU Grada Beograda zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti u postupku pred organima javne vlasti

del. br. 07-00-241/2013-02 datum: 22. 7. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo A. B. protiv Sekretarijata za upravu Gradske uprave grada Beograda, Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava opštine Savski venac, povodom upisa deteta u matične knjige rođenih na jeziku i pismu…

Opširnije →
Pritužba A.z.ž.e.i.F.C. protiv Ministarstva poljoprivrede zbog diskriminacije po osnovu porodičnog statusa u postupku pred organima javne vlasti

del. br. 07-00-166/2013-02 datum: 15. 7. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju su podnele A. z. ž. e. i. F. C. iz S, Ž. c. U. i R. e. c. iz S. protiv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, zbog diskriminatorne odredbe sadržane u Pravilniku o upisu u…

Opširnije →
Pritužba M. Ž. protiv Prvog osnovnog suda u Beogradu zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u postupku pred organima javne vlasti

del. br. 1010 datum: 17. 7. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS”, br. 22/09) povodom pritužbe M. Ž. iz B….

Opširnije →
Pritužba M. Ž. protiv GO Novi Beograd zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u postupku pred organima javne vlasti

дел. бр. 962 датум: 11. 7. 2012. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС”, бр. 22/09) поводом притужбе М. Ж. из Б,…

Opširnije →
Pritužba N. o. o. s. i. protiv Prvog osnovnog suda u Beogradu zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u postupku pred organima javne vlasti

del. br. 1007 datum: 20. 6. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009) povodom pritužbe N. o. o. sa…

Opširnije →
Pritužba M. G. protiv NSZ zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti rada i zapošljavanja

del. br. 906 datum: 15. 6. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009) povodom pritužbe M. G. iz B, Poverenica…

Opširnije →
Pritužba M. J. D. i V. R. B. protiv Ministarstva finansija zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u postupku pred organima javne vlasti

del. br. 794 datum: 5. 6. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbi M. (J.) D. iz…

Opširnije →
Pritužba J. M. protiv gradonačelnika grada Beograda zbog povrede načela jednakog tretmana u postupku organa javne vlasti

del. br. 72 datum: 16. 1. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe J. M. iz B.,…

Opširnije →
Pritužba E. Dž. protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i ministra povodom neizdavanja ličnih dokumenata za pripadnike i pripadnice bošnjačke nacionalne manjine na bosanskom jeziku i latiničnom pismu u sandžačkim opštinama

del. br. 1403/2011 datum: 17. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine,…

Opširnije →
back to top