Day: August 4, 2016

Pritužba M.R. protiv opštine Raška zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-230/2016-02 datum: 20. 7. 2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M.R, koju je podneo u ime i uz saglasnost svog sina N.R, protiv Opštine Raška i Opštinskog veća opštine Raška, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je N.R. dete sa invaliditetom, da kao srednjoškolac putuje na relaciji…

Opširnije →
back to top