Ознака: Поступак пред органима јавне власти

Притужба М.Р. против општине Рашка због дискриминације по основу инвалидитета у поступку пред органима јавне власти

бр. 07-00-230/2016-02 датум: 20. 7. 2016. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М.Р, коју је поднео у име и уз сагласност свог сина Н.Р, против Општине Рашка и Општинског већа општине Рашка, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је Н.Р. дете са инвалидитетом, да као средњошколац путује на релацији…

Опширније →
Притужба СсоК против ОВ општине Кула због дискриминације на основу пола у области поступања органа јавне власти

бр. 07-00-482/2015-02   датум: 15.12.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе С. с. о. К. против Општинског већа општине Кула. У притужби је наведено да је чланом 14. Правилника о одобравању, финансирању програма/активности којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Кула, прописано различито бодовање за мушке и женске селекције у оквиру…

Опширније →
Притужба ОЦД против председника општине Кањижа због вишеструке дискриминације у области поступања јавне власти

бр. 07-00-409/2015-02 датум: 26.10.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужби организација „P.“ и Ц. з. з. и п. т. а. која су поднете против М. Б, председника општине Кањижа и општине Кањижа, због изјава које је М. Б. дао 12. августа 2015. године у просторијама општине Кањижа, поводом избеглица које бораве на територији…

Опширније →
Притужба Д.П.П. против Министарства финансија због дискриминације на основу породичног статуса у области поступања органа јавне власти

бр. 07-00-299/2015-02  датум: 30.9.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку по притужби Д. П. П, против Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Палилула. Подноситељка притужбе била је на породиљском одсуству, а у мају 2014. године послодавац јој је са закашњењем уплатио износ од 133.423,22 динара на има накнаде зараде, због чега ју је Пореска управа обавезала…

Опширније →
Притужба С.С. и К.Р. против УГП МУП због дискриминације на основу националне припадности у поступку пред органима јавне власти

бр. 07-00-197/2015-02  датум:  13.8.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе С.С. и К. Р. из Б, против Управе граничне полиције МУП-а, због дискриминаторног поступања службеног лица приликом преласка границе на аеродрому Никола Тесла. Подносиоци притужбе су навели да је требало да 21. априла 2015. године отпутују у Гетеборг, али да им…

Опширније →
Притужба Ј. и С. П. против ГУ града Чачка због дискриминације на основу држављанства у поступку пред ограном јавне власти

бр. 07-00-168/2015-02  датум:  10.8.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео С. П, у име и уз сагласност Ј. П, против Градске управе за друштвену делатност града Чачка. У притужби је наведено да су С. и Ј. П. покушали да остваре право на родитељски додатак и да им је шефица Службе…

Опширније →
Притужба МЂ против Управе града Ниша због дискриминације на основу држављанства у поступку органа јавне власти

бр. 07-00-151/2015-02  датум:  10. 8. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео М. Ђ, у име и уз сагласност супруге А. Ђ, против Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Ниша. У притужби је наведено да А. Ђ. није признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој…

Опширније →
Притужба Д. С. протиив казнено поправног дома у С.М. на основу инвалидитета у поступку пред органима јавне власти

бр. 07-00-122/2015-02  датум: 27.7.2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби Д. С. против Казнено-поправног завода у С. М, у којем се налази на издржавању казне затвора. У притужби је наведено да се више пута пријавио да буде радно ангажован у Казнено-поправном заводу на пословима израде коверти, али да га је стручни тим…

Опширније →
Притужба С.Р. против Градске управе због дискриминације на основу пребивалишта у поступку пред органима јавне власти

бр. 07-00-188/2015-02  датум: 9.7.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела С. Р. из Н. против Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н. У току поступка утврђено je да је С. Р. поднела захтев Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н. за остваривање права на…

Опширније →
Притужба против ГЦСР због дискриминације на основу националне припадности у поступку пред органима јавне власти

бр. 07-00-513/2013-02  датум: 29.4.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Г. Р, против Градског центра за социјални рад у Б, Одељење С. г. У притужби је наведено да је Н. С. М, запослена у ГЦСР назвала Г. Р. „Шиптаром“ и на основу одевања закључила да му није потребна социјална помоћ. У…

Опширније →
back to top