Day: August 13, 2015

Pritužba S.S. i K.R. protiv UGP MUP zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-197/2015-02  datum:  13.8.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe S.S. i K. R. iz B, protiv Uprave granične policije MUP-a, zbog diskriminatornog postupanja službenog lica prilikom prelaska granice na aerodromu Nikola Tesla. Podnosioci pritužbe su naveli da je trebalo da 21. aprila 2015. godine otputuju u Geteborg, ali da im…

Opširnije →
back to top