Tag: Postupak pred organima javne vlasti

Pritužba H.B. protiv PS zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-00518/2013-02 datum: 17. 3. 2015.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. B, koju je podnela njena majka H. B, protiv Policijske stanice Z. U pritužbi je navedeno da je H. B. pokušala da u PS Z. prijavi prebivalište za svoju ćerku, ali da je odbijena prijava prebivališta jer M. B….

Opširnije →
Pritužba V.S. protiv Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-508/2014-02   datum: 5.3.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe V. S, koju je podneo predsednik stranke S. Č, protiv Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije. U pritužbi je navedeno da je V. S. podnela zahtev za upis promena u Registru političkih stranaka i zatražila, između ostalog, da se…

Opširnije →
Pritužba A. H. protiv Skupštine grada Beograda zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti postupanja organa javne vlasti

br. 07-00-412/2014-02 datum: 4. 12. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. H, odbornice u Skupštini grada Beograda, zbog neprimenjivanja rodno diferencijalnog (rodno osetljivog) jezika u aktima koje donosi Skupština grada Beograda. U izjašnjenju na navode pritužbe S. P, sekretarka Skupštine grada navela je da smatra da Skupština ne postupa…

Opširnije →
Pritužba M. F. protiv GO Voždovac zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u postupku pred organom javne vlasti

br. 07-00-434/2014-02 datum: 24. 11. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo M. F. (M. F.) iz B. protiv Opštinske uprave GO Voždovac. U pritužbi je navedeno da je opštinska uprava odbila da odluči po svojeručno potpisanom zahtevu za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine koji je…

Opširnije →
Pritužba Č. K, M. Đ, M. J. i V. T. protiv Skupštine grada Pančeva zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u postupanju organa javne vlasti

br. 07-00-345/2014-02 datum: 20. 11. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi koje su Č. K, M. Đ, M. J. i V. T. iz P. podneli protiv Skupštine grada i Gradskog veća Pančeva, povodom saznanja da će gradske vlasti usvojiti novu Odluku o davanju u zakup ateljea. U pritužbama je navedeno…

Opširnije →
Pritužba F. M. protiv Ministarstva za rad zbog diskriminacije na osnovu porodičnog statusa u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-141/2014-02 datum: 1. 8. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe F. M. iz B, koja je podneta protiv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zbog mišljenja u vezi sa tumačenjem odredbe čl. 345. st. 1. Porodičnog zakona. Ministarstvo je dalo mišljenje opštinskim organima uprave, u kojem je…

Opširnije →
Pritužba N. M. protiv PS. zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-190/2014-02 datum: 29. 7. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe N. M, podnete protiv Policijske stanice S .g. u B, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi je navedeno da je N. M. prijavila da je videla dete koje u Knez Mihajlovoj ulici leži i prosi, bez nadzora…

Opširnije →
Pritužba M. M. protiv Okružnog zatvora u Beogradu po osnovu statusa pritvorenog lica

br. 07-00-420/2013-02 datum: 20. 11. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. M. iz B. protiv Okružnog zatvora u Beogradu, zbog diskriminacije na osnovu statusa pritvorenog lica. Podnosilac pritužbe, koji se nalazi u posebnoj pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Beogradu, smatra da je diskriminisan kao pritvorenik, jer se veća prava…

Opširnije →
Pritužba O. z. l. lj. p. protiv Sekretarijata za upravu GU Grada Beograda zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije u postupku pred organima javne vlasti

del. br. 07-00-183/2013-02 datum: 23. 8. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela O. z. l. lj. p. „L” iz B. protiv Sekretarijata za upravu Gradske uprave grada Beograda, Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava opštine Palilula, zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije….

Opširnije →
Pritužba O. z. l. lj. p. protiv profesora M. B. zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije u oblasti obrazovanja

del. br. 07-00-184/2013-02 datum: 27. 7. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela O. z. l. lj. p. „L.” iz B. protiv Sekretarijata za upravu Gradske uprave grada Beograda, Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava opštine Stari grad, zbog diskriminacije na osnovu seksualne…

Opširnije →
back to top