Day: July 27, 2015

Pritužba organizacije P. protiv lista V.N. na osnovu nacionalne pripadnosti iz oblasti javnog informisanja

br. 07-00-147/15-02   datum: 27.7.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacija P. iz B, protiv  lista V. N, povodom teksta „Užas u Smederevu: Rom obljubio devojčicu” koji je objavljen 17. marta 2015. godine u štampanom i elektronskom izdanju ovog lista. U toku postupka je utvrđeno da nacionalna pripadnost osumnjičenog, u konkretnom slučaju, nije…

Opširnije →
Pritužba D. S. protiiv kazneno popravnog doma u S.M. na osnovu invaliditeta u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-122/2015-02  datum: 27.7.2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi D. S. protiv Kazneno-popravnog zavoda u S. M, u kojem se nalazi na izdržavanju kazne zatvora. U pritužbi je navedeno da se više puta prijavio da bude radno angažovan u Kazneno-popravnom zavodu na poslovima izrade koverti, ali da ga je stručni tim…

Opširnije →
Preporuka mera Gradskoj opštini Zemun zbog prinudnog iseljavanja stanovnika romskog naselja

br. 07-00-365/2015-02   datum: 27. 7. 2015. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje Gradskoj oštini…

Opširnije →
back to top