Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

948-22 Diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla u javnoj sferi

br. 07-00-584/2022-02 datum: 8.3.2023.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije AA podnete protiv BB, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla. U pritužbi je navedeno da je portal VV na svojoj Fejsbuk stranici objavio vest „Romi bez struje iz Niša: Bole nas komentari da smo privilegovani“, koja je…

Opširnije →
939-22 Diskriminacija na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-576/2022-02 datum: 6.3.2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije AA, podnete zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta protiv Opštine BB i Ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je Opštinsko veće u BB donelo Odluku o izmeštanju dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju,…

Opširnije →
767-22 Utvrđena diskriminacija na osnovu invalididteta kao ličnog svojstva

br. 07-00-00545/2022-02 datum: 24.2.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnelo protiv BB zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom. U pritužbi je navedeno da osobe sa invaliditetom ne mogu da koriste usluge stomatološke i ginekološke službe, jer se navedene službe nalaze na spratu, u objektu u kom ne postoji…

Opširnije →
763-22 Pritužba A.A. protiv udruženja zbog diskriminacije na osnovu političkog ubeđenja

br. 07-00-544/2022-02 datum: 21. 2. 2023.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe dr A. A, podnete putem punomoćnika, protiv Udruženja „B“ iz B, zbog diskriminacije na osnovu političkog ubeđenja. U pritužbi i dopuni pritužbe je između ostalog navedeno da je dr A. A. 16. maja 2022. godine podneo pristupnicu za članstvo…

Opširnije →
762-22 Pritužba protiv javnog preduzeća prilikom pružanja usluga zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom

бр. 07-00-543/2022-02 datum: 20. 2. 2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je Udruženje A.A. podnelo protiv B.B., zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom. U pritužbi je navedeno da objekat pošte B.B. nije pristupačan za osobe sa invalidietom koje za kretanje koriste kolica jer postoji osam stepenika koji predstavljaju nepremostivu prepreku,…

Opširnije →
545-22 Pritužba protiv javnog preduzeća prilikom pružanja usluga zbog diskriminacije na osnovu mesta prebivališta

br. 07-00-382/2022-02 datum: 17.2.2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. iz P., zbog diskriminacije na osnovu mesta prebivališta.  U pritužbi je navedeno da su računi koje plaća javnom preduzeću B.B. a koji se odnose na zakup i održavanje grobnog mesta i do deset puta veći u odnosu na račune…

Opširnije →
201-22 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba

br. 07-00-00216/2022-02  datum: 5.1.2023.   MIŠLjENjE Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio se AA, protiv BB, u ime svog maloletnog sina VV, koji je rođen 2005. godine i koji je upisao prvi razred srednje škole GG, školske 2020/2021. godine, zbog diskriminacije na osnovu rođenja i starosnog doba. U pritužbi je navedeno da je BB, …

Opširnije →
524-22 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva invaliditet

br. 07-00-368/2022-02 datum: 5.1.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je A.A. podneo protiv kompanije B.B. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. Podnosilac pritužbe je između ostalog naveo da su cene pojedinačnih usluga u okviru paketa „Osobe sa invlaiditetom 1 i 2“ koji uključuju cene razgovora, SMS i interneta veće, u…

Opširnije →
536-22 Diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-372/2022-02 datum: 15.12.2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. iz Sjenice protiv direktora rudnika mrkog uglja „C.C., zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta. U pritužbi je, između ostalog,  navedeno da je 2002. godine zasnovao radni odnos u rudniku „C.C.“ na poslovima jamski vozač uglja. Dalje je navedeno da je…

Opširnije →
395-22 Diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-238/2022-02 datum: 9.12.2022.   MIŠLjENjE    Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je, u ime svog sina L.L., podnela njegova majka A.A. iz T., protiv B.B., zgod diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da dečak pohađa osnovnu školu „ M. Č. Č.“ u O., da…

Opširnije →
back to top