Druga lična svojstva

Pritužba M.M. protiv JKP Z zbog diskriminacije po osnovu članstva u udruženju u oblasti pružanja usluga

07-00-186/2017-02 datum: 12.10.2017. godine   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe M.M. iz N. koja je podneta protiv Javnog komunalnog preduzeća „Z.ˮ i direktora A.B. zbog diskriminacije na osnovu članstva u udruženju. U pritužbi je navedeno da je podnositelјka pritužbe članica Udruženja „HMMˮ iz N, čiji je jedan od osnovnih cilјeva delovanja zaštita…

Opširnije →
Pritužba UOS protiv CPM zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u obalsti pružanja usluga

07-00-193/2017-02 datum: 14.9.2017.   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe UOS protiv pravnog lica CPM, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da je UOS podneo molbu da im se odobri korišćenje platoa ispred TC U. radi održavanja manifestacije povodom Međunarodnog dana sećanja na preminule od HIV/AIDS-a. Nјihova molba…

Opširnije →
Pritužba L.J. protiv OŠ Ž.Z. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvnog stanja u oblasti obrazovanja

бр. 07-00-166/2017-02 датум: 4.9.2017. MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo advokat L. J. iz V, koga su angažovali G. V. i R. T. – zakonski zastupnici maloletnog L. T, protiv OŠ „Ž. Z.“ u M. U pritužbi je navedeno da je L. T. učenik prvog razreda i dete sa…

Opširnije →
Pritužba I.J. protiv advokatkinje R.T. zbog diskriminaicje po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-634/2016-02 datum: 12.4.2017.       MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela I.J. iz B. protiv R.T, advokatkinje iz B, zbog diskriminacije prilikom konkurisanja za stručnu praksu i usavršavanje. Podnositeljka pritužbe je navela da ju je advokatkinja R.T, tokom telefonskog razgovora za prijem na stručnu praksu, pitala o porodičnom…

Opširnije →
Pritužba C.K.P.R. protiv Železnice Srbije a.d. zbog diskriminacije po osnovu ličnog svojstva, migrant u oblasti pružanja usluga

07-00-575/2016-02 datum: 27. 3. 2017.         MIŠLJENJE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije C.K.P.R. protiv Železnice Srbije a. d. Beograd. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije G.A, državljanin I. koji je zatražio azil u Republici Srbiji, 19. novembra 2016. godine pokušao da kupi voznu…

Opširnije →
Pritužba M.M. protiv GSP Beograd zbog diskriminacije po osnovu bračnog i porodičnog statusa u oblasti pružanja usluga

07-00-423/2016-02   dаtum: 11.11.2016.   МIŠLjЕNјЕ     Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе M.M. iz B. prоtiv ЈKP GSP „Bеоgrаd“ zbоg diskriminаciје nа оsnоvu brаčnоg i pоrоdičnоg stаtusа. Pоdnоsitеlјkа pritužbе је nаvеlа dа је 5. аvgustа 2016. gоdinе, u Bеоgrаdu, ušlа u аutоbus kојi sаоbrаćа nа liniјi 77, sа bеbоm u kоlicimа. Pо ulаsku…

Opširnije →
Pritužba S. C. prоtiv Ordinacije za fizikalnu medicinu S. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

07-00-218/2016-02 dаtum: 7.7.2016.       МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе kојu je pоdnеlа Dоbrоtvоrnа fоndаciја S.  Č. iz B, prоtiv Ordinаciје zа fizikаlnu mеdicinu i rеhаbiltаciјu „S. М. А.” iz B. U tоku pоstupkа је utvrđеnо dа је dоbrоvоlјni ispitivаč diskriminаciје 14. mаrtа 2016. gоdinе pоzvао Ordinаciјu zа fizikаlnu mеdicinu…

Opširnije →
Pritužba I.S. protiv MUP RS zbog diskriminacije po osnovu prebivališta u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-52/2016-02 datum: 14.4. 2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo I.S. protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije zbog uslova konkursa za upis polaznika stručnog osposobljavanja u Centru za osnovnu policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. U pritužbi je naveo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo konkurs za upis…

Opširnije →
Pritužba C.Z.P.T.A. protiv V. Banke zbog diskriminacije po osnovu ličnog svojstva – migrant u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-668/2015-02 datum: 29.3.2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe NVO „C.Z.P.T.A.” iz B. protiv V. banke a.d. N.S. U pritužbi je navedeno da V. banka a.d. N.S. prilikom pružanja usluge transfera novca MoneyGram od tražilaca azila i drugih izbeglih lica traži ispunjenje uslova koje inače ne traži od drugih stranih državljana, te…

Opširnije →
Pritužba Lj.P. protiv RTB Bor zbog pozivanja na odgovornost u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-678/2015-02 datum: 17.12.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Lj.R. protiv RTB B. d.o.o. B. U pritužbi je naveo da je nakon obraćanja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti smenjen sa mesta rukovodioca Sektora za internu kontrolu RTB B. i raspoređen na niže vrednovano radno mesto (samostalni kontrolor). U izjašnjenju direktora…

Opširnije →
back to top