Druga lična svojstva

Pritužba J.Č. protiv OŠ F.K.F. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

бр. 07-00-168/2017-02  датум: 25.7.2017.                                                 MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe J. Č, u ime maloletnog sina D. Č., protiv OŠ „F. K. F.“ u B, zbog diskriminacije deteta na osnovu zdravstvenog stanja. U toku postupka utvrđeno je da je D.Č. učenik prvog razreda OŠ „F. K. F.“ u B, da mu…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi S.R. protiv RFZO-f.SM. i I. ,RFZO D. na osnovu zdravstvenog stanja u postupku pred organima javne vlasti

07-00-00384/2017-02 datum: 12.1.2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe S.R. iz I. protiv Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sremska Mitrovica, Ispostava Inđija, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. Podnositelјka pritužbe je navela da je u izveštajima lekara specijaliste i u otpusnim listama navedeno da boluje od…

Opširnije →
Pritužba Đ.A. protiv osnovne škole I zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

07-00-259/2017-02 datum: 12.10. 2017.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela Đ. A. iz S, u ime maloletne ćerke G. S, protiv OŠ „I.” u S. i direktora N.M. U pritužbi je navedeno da učenica G. S. boluje od neizlečive bolesti i da je u školi bila izložena vršnjačkom nasilјu…

Opširnije →
Pritužba I K protiv D d o o zbog diskriminacije po osnovu članstva u udruženju u oblasti rada i zapošlјavanja

07-00-00555/2016-02 datum: 12.6.2017.                                                    MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe I.K. iz U. protiv kompanije PTP „D.“ DOO iz K. (u dalјem tekstu: PTP „D.“), zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji. Podnosilac je u pritužbi, između ostalog, naveo da menadžment prodajnog objekta u K. u kojem je zaposlen, od…

Opširnije →
Pritužba M.M. protiv JKP Z zbog diskriminacije po osnovu članstva u udruženju u oblasti pružanja usluga

07-00-186/2017-02 datum: 12.10.2017. godine   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe M.M. iz N. koja je podneta protiv Javnog komunalnog preduzeća „Z.ˮ i direktora A.B. zbog diskriminacije na osnovu članstva u udruženju. U pritužbi je navedeno da je podnositelјka pritužbe članica Udruženja „HMMˮ iz N, čiji je jedan od osnovnih cilјeva delovanja zaštita…

Opširnije →
Pritužba UOS protiv CPM zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u obalsti pružanja usluga

07-00-193/2017-02 datum: 14.9.2017.   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe UOS protiv pravnog lica CPM, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da je UOS podneo molbu da im se odobri korišćenje platoa ispred TC U. radi održavanja manifestacije povodom Međunarodnog dana sećanja na preminule od HIV/AIDS-a. Nјihova molba…

Opširnije →
Pritužba L.J. protiv OŠ Ž.Z. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvnog stanja u oblasti obrazovanja

бр. 07-00-166/2017-02 датум: 4.9.2017. MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo advokat L. J. iz V, koga su angažovali G. V. i R. T. – zakonski zastupnici maloletnog L. T, protiv OŠ „Ž. Z.“ u M. U pritužbi je navedeno da je L. T. učenik prvog razreda i dete sa…

Opširnije →
Pritužba I.J. protiv advokatkinje R.T. zbog diskriminaicje po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-634/2016-02 datum: 12.4.2017.       MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela I.J. iz B. protiv R.T, advokatkinje iz B, zbog diskriminacije prilikom konkurisanja za stručnu praksu i usavršavanje. Podnositeljka pritužbe je navela da ju je advokatkinja R.T, tokom telefonskog razgovora za prijem na stručnu praksu, pitala o porodičnom…

Opširnije →
Pritužba C.K.P.R. protiv Železnice Srbije a.d. zbog diskriminacije po osnovu ličnog svojstva, migrant u oblasti pružanja usluga

07-00-575/2016-02 datum: 27. 3. 2017.         MIŠLJENJE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije C.K.P.R. protiv Železnice Srbije a. d. Beograd. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije G.A, državljanin I. koji je zatražio azil u Republici Srbiji, 19. novembra 2016. godine pokušao da kupi voznu…

Opširnije →
Pritužba M.M. protiv GSP Beograd zbog diskriminacije po osnovu bračnog i porodičnog statusa u oblasti pružanja usluga

07-00-423/2016-02   dаtum: 11.11.2016.   МIŠLjЕNјЕ     Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе M.M. iz B. prоtiv ЈKP GSP „Bеоgrаd“ zbоg diskriminаciје nа оsnоvu brаčnоg i pоrоdičnоg stаtusа. Pоdnоsitеlјkа pritužbе је nаvеlа dа је 5. аvgustа 2016. gоdinе, u Bеоgrаdu, ušlа u аutоbus kојi sаоbrаćа nа liniјi 77, sа bеbоm u kоlicimа. Pо ulаsku…

Opširnije →
back to top