Druga lična svojstva

Pritužba I.J. protiv advokatkinje R.T. zbog diskriminaicje po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-634/2016-02 datum: 12.4.2017.       MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela I.J. iz B. protiv R.T, advokatkinje iz B, zbog diskriminacije prilikom konkurisanja za stručnu praksu i usavršavanje. Podnositeljka pritužbe je navela da ju je advokatkinja R.T, tokom telefonskog razgovora za prijem na stručnu praksu, pitala o porodičnom…

Opširnije →
Pritužba C.K.P.R. protiv Železnice Srbije a.d. zbog diskriminacije po osnovu ličnog svojstva, migrant u oblasti pružanja usluga

07-00-575/2016-02 datum: 27. 3. 2017.         MIŠLJENJE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije C.K.P.R. protiv Železnice Srbije a. d. Beograd. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije G.A, državljanin I. koji je zatražio azil u Republici Srbiji, 19. novembra 2016. godine pokušao da kupi voznu…

Opširnije →
Pritužba M.M. protiv GSP Beograd zbog diskriminacije po osnovu bračnog i porodičnog statusa u oblasti pružanja usluga

07-00-423/2016-02   dаtum: 11.11.2016.   МIŠLjЕNјЕ     Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе M.M. iz B. prоtiv ЈKP GSP „Bеоgrаd“ zbоg diskriminаciје nа оsnоvu brаčnоg i pоrоdičnоg stаtusа. Pоdnоsitеlјkа pritužbе је nаvеlа dа је 5. аvgustа 2016. gоdinе, u Bеоgrаdu, ušlа u аutоbus kојi sаоbrаćа nа liniјi 77, sа bеbоm u kоlicimа. Pо ulаsku…

Opširnije →
Pritužba S. C. prоtiv Ordinacije za fizikalnu medicinu S. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

07-00-218/2016-02 dаtum: 7.7.2016.       МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе kојu je pоdnеlа Dоbrоtvоrnа fоndаciја S.  Č. iz B, prоtiv Ordinаciје zа fizikаlnu mеdicinu i rеhаbiltаciјu „S. М. А.” iz B. U tоku pоstupkа је utvrđеnо dа је dоbrоvоlјni ispitivаč diskriminаciје 14. mаrtа 2016. gоdinе pоzvао Ordinаciјu zа fizikаlnu mеdicinu…

Opširnije →
Pritužba I.S. protiv MUP RS zbog diskriminacije po osnovu prebivališta u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-52/2016-02 datum: 14.4. 2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo I.S. protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije zbog uslova konkursa za upis polaznika stručnog osposobljavanja u Centru za osnovnu policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. U pritužbi je naveo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo konkurs za upis…

Opširnije →
Pritužba C.Z.P.T.A. protiv V. Banke zbog diskriminacije po osnovu ličnog svojstva – migrant u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-668/2015-02 datum: 29.3.2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe NVO „C.Z.P.T.A.” iz B. protiv V. banke a.d. N.S. U pritužbi je navedeno da V. banka a.d. N.S. prilikom pružanja usluge transfera novca MoneyGram od tražilaca azila i drugih izbeglih lica traži ispunjenje uslova koje inače ne traži od drugih stranih državljana, te…

Opširnije →
Pritužba Lj.P. protiv RTB Bor zbog pozivanja na odgovornost u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-678/2015-02 datum: 17.12.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Lj.R. protiv RTB B. d.o.o. B. U pritužbi je naveo da je nakon obraćanja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti smenjen sa mesta rukovodioca Sektora za internu kontrolu RTB B. i raspoređen na niže vrednovano radno mesto (samostalni kontrolor). U izjašnjenju direktora…

Opširnije →
Pritužba Lj.R. protiv RTB B. zbog pozivanja na odgovornost u oblasti rada

br. 07-00-678/2015-02  datum:  17.12.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Lj. R. protiv RTB B. d.o.o. B. U pritužbi je naveo da je nakon obraćanja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti smenjen sa mesta rukovodioca Sektora za internu kontrolu RTB B. i raspoređen na niže vrednovano radno mesto (samostalni kontrolor). U izjašnjenju…

Opširnije →
Pritužba NHC protiv N AD N. zbog diskriminacije izbeglica u oblasti pružanja javnih usluga

br. 07-00-479/2015-02 datum: 23.11.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije „N. h. c.” iz N. S. protiv „N” AD N. U pritužbi je navedeno da je D. M, pravnica u N. h. c. putovala autobusom prevoznika „N” na relaciji Beograd-Subotica, 24. avgusta 2015. godine sa polaskom iz Beograda u 20:30 časova. Prilikom…

Opširnije →
Pritužba D.P.P. protiv Ministarstva finansija zbog diskriminacije na osnovu porodičnog statusa u oblasti postupanja organa javne vlasti

br. 07-00-299/2015-02 datum: 30.9.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi D. P. P, protiv Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijala Palilula. Podnositeljka pritužbe bila je na porodiljskom odsustvu, a u maju 2014. godine poslodavac joj je sa zakašnjenjem uplatio iznos od 133.423,22 dinara na ima naknade zarade, zbog čega ju je Poreska uprava obavezala…

Opširnije →
back to top