Day: November 10, 2023

Drugi ciklus obuke o zaštiti od diskriminacije za nacionalne savete nacionalnih manjina

Dvodnevnim seminarom na Srebrnom jezeru započeo je drugi ciklus obuke za predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina o prepoznavanju i zaštiti od diskriminacije koji Poverenik za zaštitu ravnopravnosti realizuje u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji. Pozdravljajući učesnike seminara, poverenica Brankica Janković je istakla da institucija Poverenika već godinama ima dobru saradnju sa nacionalnim savetima nacionalnih…

Opširnije →
1039-23 Pritužba protiv PU zbog diskriminacije maloletnog detata na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-397/2023-02 datum: 10. 11. 2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe advokatice …, u ime i uz saglasnost AA i BB, protiv JPU … zbog diskriminacije maloletnog V.V. na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da maloletni V.V. ima autizam, da pohađa pripremni predškolski…

Opširnije →
back to top