Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

Pritužba M.S. protiv OŠ zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

07-00-115/2018-02 datum: 5.6.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M. S. iz M. protiv OŠ „D. B. V.“ u M. U pritužbi je navedeno da su njenog sina A. S, od prvog dana kada je krenuo u školu „srpska deca zvala Ciganinom“, tukla i šutirala, kao i…

Opširnije →
J.Č. i C.S.O.S.I.S. protiv Osnovnog i Višeg suda u Somboru zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina

07-00-061/2018-02 datum: 22. 5. 2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe J.Č. protiv Osnovnog suda u Somboru i pritužbe C.S.O.S.I.S., podnete protiv Višeg suda u Somboru, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta kao ličnog svojstva. U pritužbama je navedeno da zgrada Osnovnog i Višeg suda u Somboru nije pristupačna za osobe sa invaliditetom…

Opširnije →
Pritužba zbog diskriminatornog sadržaja u udžbenicima na osnovu seksualne orijentacije u oblasti obrazovanja

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Brankica Janković   Pritužba zbog diskriminatornog sadržaja u udžbenicima na osnovu seksualne orijentacije u oblasti obrazovanja      

Opširnije →
Mišljenje na pritužbu K.S. protiv Fondacije M.T.G.B. e.v. zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja u oblasti kulture, umetnosti, sporta

07-00-532/2017-02 datum: 9.3.2018.                                                  MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela K.S. u ime svoje maloletne kćerke S.S, protiv Fondacije M.T.G.B. zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja. U pritužbi je između ostalog navela da se njena kćerka S.S. prijavila na konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim učenicima srednjih škola, koji je…

Opširnije →
Mišljenje na Pritužbu J.J.T. protiv A.S. i A.A. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u pružanju zdravstvenih usluga

07-00-529/2017-02 datum: 5.3.2018.     MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe advokatkinje J. J. T, koja je podneta u ime i uz saglasnost M. R, protiv psihologa A. S. i dr A. A, specijaliste medicine rada, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja M. R. U pritužbi je navedeno da je zbog…

Opširnije →
Mišljenje na Pritužbu Č.A. protiv AD A.N.T.B. ADVS A.S. d.o.o. ASGS zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja prilikom pružanja javnih usluga

07-00-343/2017-02 datum: 29.01.2018.     MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Č.A. protiv pravnih lica A.D.A. N.T., B. (u dalјem tekstu A.T.N.), A.D.z.v.s.A.S. B. (u dalјem tekstu: a.d.A.S.) i protiv d.o.o. z.p.u. A.S. B. (u dalјem tekstu: d.o.o A.S.G.S. ), zbog diskriminacije njegovog maloletnog sina V. A. na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi…

Opširnije →
Mišlјenje Sindikata protiv „R.“ a.d. zbog diskriminatornog postupanja prema zaposlenoj zbog ličnog svojstva člana porodice – članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama

07-00-499/2017-02 datum: 21.3.2018.                                                    MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Sindikata r. g. i IGM S, podnete u ime i uz saglasnost D. S. protiv poslodavca kompanije „R.“ a.d. M. Z. i A. S. generalnog direktora, zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva člana porodice D. S. – članstva u političkim, sindikalnim…

Opširnije →
Mišlјenje A.M. protiv PU R. zbog nemogućnosti upisa deteta u jaslenu grupu predškolske ustanove na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba

07-00-558/2017-02 datum: 16.3.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. M. iz B. protiv Predškolske ustanove R, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba. U pritužbi je navedeno da je njeno maloletno dete A.A. diskriminisan u oblasti obrazovanja jer mu je onemogućeno da učestvuje u vaspitnim aktivnostima zbog…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi U.R.i.C. protiv G.B. Sekretarijata za informisanje zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije

07-00-00456/2017-02 datum: 28.2.2018.     MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe U.R.i.C koja je podneta protiv G.B. – Sekretarijata za informisanje, zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije. U pritužbi je između ostalog navedeno da je G.B. – Sekretarijat za informisanje sproveo Konkurs za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi Sindikat N protiv Okružnog zatvora u Leskovcu diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa u oblasti rada

07-00-440/2017-02   datum: 19.1.2017.       MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo sindikat Okružnog zatvora u Leskovcu „N“, protiv Okružnog zatvora u Leskovcu, zbog diskriminacije na osnovu bračnog i porodičnog statusa i pola. U pritužbi se navodi da Z. P. nije omogućeno napredovanje pod jednakim uslovima kao ostalim zaposlenima,…

Opširnije →
back to top