Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

Pritužba L.J. protiv OŠ Ž.Z. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvnog stanja u oblasti obrazovanja

бр. 07-00-166/2017-02 датум: 4.9.2017. MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo advokat L. J. iz V, koga su angažovali G. V. i R. T. – zakonski zastupnici maloletnog L. T, protiv OŠ „Ž. Z.“ u M. U pritužbi je navedeno da je L. T. učenik prvog razreda i dete sa…

Opširnije →
Pritužba J.S. protiv A.M. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

07-00-00128/2017-02 datum: 18.08.2017. MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe J. S. protiv javnog beležnika A. M. iz S, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta kao ličnog svojstva. U pritužbi je navedeno da je prilikom overavanja izjava u javnobeležniičkoj kancelariji podnositelјki pritužbe bilo onemogućeno da kao zastupnica Udruženja saveza slepih Srbije Smederevo overi izjave…

Opširnije →
Pritužba NSRNM protiv GCSR N.B. zbog diskriminaicje na osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini u oblasti pružanja socijalne zaštite

07-00-165/2017-02 datum: 24.8.2017. MIŠLjENјE       Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, u ime Z. S. protiv Gradskog centra za socijalni rad, Odelјenja Novi Beograd, povodom donošenja Privremenog zaklјučka o obezbeđivanju smeštaja za maloletnu B. S. U pritužbi je navedeno da je ova odluka doneta bez ikakvih dokaza,…

Opširnije →
Pritužba N.G. protiv JKP zbog diskriminacije po osnovu religijskog uverenja u obalsti pružanja usluga

07-00-129/2017-02  datum: 7.7.2017.     MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe N.G. protiv Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” Novi Pazar U pritužbi je navedeno da Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća” nije dozvolilo postavlјanje nadgrobnog spomenika u obliku piramide za pokojnog oca i za života majci pritužilјe na groblјu kod .. crkve…

Opširnije →
Pritužba N.O.O.I.S. protiv Javnobeležničke komore Srbije zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

07-00-151/2017-02 datum: 15. 7. 2017.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe N.O.O.I.S. protiv Javnobeležničke komore Srbije, zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom prilikom obavlјanja pravnih poslova kod notara, odnosno, javnih beležnika. U pritužbi je navedeno da organizacija ima saznanje da osoba sa invaliditetom koja ne može svojeručno da se potpiše ili…

Opširnije →
Pritužba G.D.S. protiv dnevnog lista D. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti javnog informisanja

07-00-00150/2017-02 datum: 10.7.2017.         MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe G.D.S. je povodom teksta pod nazivom „Stari birači“, objavlјenog 2. aprila 2017. godine u dnevnom listu „D.“. Podnosilac pritužbe smatra da je ovaj tekst „ekstremno ejdžistički“, jer se traži ukidanje prava glasa starijima od 65 godina, za koje se…

Opširnije →
Pritužba S.S. protiv N.S. zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti u obalsti rada

07-00-89/2017-02 datum: 7. 7. 2017.       MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe S.S. iz N. protiv N.S. iz N. U pritužbi je navedeno da 7. decembra 2016. godine u prostorijama poslodavca, Gerontološki centar u N, N.S. rekao podnositeljki pritužbe sledeće reči: „Vrati se u čergu iz koje si došla, tamo…

Opširnije →
Pritužba organizacije D. protiv dnevnog lista I. zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije u oblasti javnog informisanja

07-00-101/2017-02 datum: 3.7.2017.   MIŠLJENJE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja D, protiv I. d.o.o. B,  povodom teksta „JEL NAS OVI ZAJEBAVAJU – Smeta im Vučićev spot, a ne smeta im kada na tribinama viču „Vučiću pederu!“, objavljenog 15. marta 2017. godine na internet stranici dnevnog lista I. Analiza ovog teksta pokazala je…

Opširnije →
Pritužba D.M. protiv Telekom Srbija zbog diskriminacije po osnovu državljanstva u oblasti pružanja usluga

07-00-631/2016-02 datum: 26.6.2017.       MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe D.M, državljanke Republike Hrvatske, sa boravištem u P, protiv Telekom Srbija a.d. Beograd. U pritužbi je navedeno da D.M. nije dozvoljeno da uđe u poslovnicu Telekoma Srbija, sa obrazloženjem da prema pravilniku Telekoma, strani državljanin ne može da uđe u…

Opširnije →
Pritužba L.T. protiv Policijske uprave grada B. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada

07-00-69/2017-02 datum: 23. 6. 2017.     MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe L.T. protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava za grad B. zbog diskriminacije na osnovu pola. U pritužbi je navedeno da je L.T. od 2009. godine obavljala poslove zamenice komandira u Policijskoj ispostavi za bezbednost na železnici, Uprava policije PU…

Opširnije →
back to top