Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

714-21 pritužba NSBNM protiv MPNTR zbog diskriminacije na osnovu jezika

br. 07-00-549/2021-02 datum: 22. 2. 2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo). U pritužbi je navedeno da se u tri udžbenika za srpski jezik za osmi razred osnovne škole nalazi tekst u kojem je navedeno…

Opširnije →
722-21 Mišljenje povodom pritužbe zbog diskriminacije po osnovu verskog ubeđenja u oblasti obrazovanja

br, 07-00-553/2021-02 datum: 22.2.2022.                                              MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnela u ime svoje mal. dece protiv Osnovne škole BB (u daljem tekstu: Škola), zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla, kao i po osnovu verskih ili političkih ubeđenja. U pritužbi je između ostalog navedeno da…

Opširnije →
730-21 Mišljenje povodom pritužbe AA protiv poslodavca, zbog diskriminacije po osnovu bračnog i porodičnog statusa

br. 07-00-564/2021-02 datum: 12.1.2022.                                              MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA iz … podnela protiv poslodavca – privrednog društva BB iz …, zbog diskriminacije po osnovu bračnog i porodičnog statusa i po osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je između ostalog navedeno da je podnositeljka pritužbe sa poslodavcem zaključila ugovor…

Opširnije →
713-2021 Mišljenje sa preporukom zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti javnog informisanja i medija

  br, 07-00-548/2021-02 datum: 22.2.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA protiv BB radija i televizije , zbog diskriminacije na osnovu pola. Podnositelji su u pritužbi naveli da su u emisiji „Antidepresiv“ na BB radiju koja je emitovana 29. septembra 2021. godine u periodu 16 do 18 časova, voditelji…

Opširnije →
631-21 pritužba AA protiv BB vršiteljke dužnosti direktora OŠ „ C.C.“ MJ zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-466/2021-02  datum: 7.2. 2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. protiv B.B., vršiteljke dužnosti direktora OŠ „C.C.“ MJ zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je podnositelj pritužbe zaposlen kao nastavnik srpskog jezika i književnosti u OŠ „C.C.“ u MJ. Dalje je navedeno…

Opširnije →
663-21 pritužba protiv ŠU zbog diskriminacije učenice na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-494/2021-02 datum: 3.2. 2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. koju je podnela u ime svoje maloletne ćerke B. B, putem punomoćnice, protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta B. B. U pritužbi je navedeno da B. B. ima Daunov sindrom i da je…

Opširnije →
797-21 Mišljenje sa preporukom – Udruženje AA protiv BB i voditeljke VV

br. 07-00-627/2021-02 datum: 24.1.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA protiv BB i voditeljke VV, povodom emisije „…“, koja je emitovana 26. oktobra 2021. godine. U pritužbi je navedeno da je voditeljka, tokom emisije „…“, između ostalog izjavila: „Imamo čak i jednu manjinu u okviru Srbije koja je…

Opširnije →
797-21 Misljenje sa preporukom – Udruzenje AA protiv BB i voditeljke VV

br. 07-00-627/2021-02 datum: 24.1.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA protiv BB i voditeljke VV, povodom emisije „…“, koja je emitovana 26. oktobra 2021. godine. U pritužbi je navedeno da je voditeljka, tokom emisije „…“, između ostalog izjavila: „Imamo čak i jednu manjinu u okviru Srbije koja je…

Opširnije →
513-21 Diskriminacija deteta po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

br. 07-00-358/2021-02 datum: 16.12.2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo A.A, u ime maloletne ćerke L.J, protiv škole B.B. U pritužbi je između ostalog navedeno da škola nije izradila IOP za učenicu L. J. koja ima razvojne poteškoće, koja je sporija u razvoju u odnosu na vršnjake, koja otežano…

Opširnije →
1000-20 Mišljenje povodom pritužbe AA protiv Klinike za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta

br. 07-00-444/2020-02 datum: 12.10.2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA iz B, protiv Klinike za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi i dopuni pritužbe naveo je da je 1.9.2020. godine, po uputu iz Doma zdravlja Vračar došao na Kliniku za oralnu hirurgiju…

Opširnije →
back to top