Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

Mišljenje po pritužbi M.P. protiv Opštine B. zbog uskraćivanja prava na povlašćeno parkiranje osoba sa invaliditetom

07-00-424/2017-02 datum: 5.2. 2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. P. iz B. protiv opštine B, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta uzrokovanog srčanom disfunkcijom. U pritužbi je navedeno da je podnosilac pritužbe podneo zahtev Opštini B. za besplatno parkiranje, te da je nakon pet meseci dobio rešenje kojim mu…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi D.S.Z. protiv J.F. zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije u sferi medija

07-00-444/2017-02 datum: 25.1.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto povodom pritužbe Udruženja „DSZ“, podnete u ime grupe lica protiv psihoterapeuta J. F. zbog izjava koje je dao kao gost u jutarnjem programu na televiziji „P“. U pritužbi je navedeno da je J. F. tokom gostovanja u jutarnjem programu dana ….., istopolnu seksualnu orijentaciju izjednačio…

Opširnije →
Pritužba M.J. protiv osiguravajuće kuće U. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti pružanja usluga

07-00-93/2016-02 datum: 10.6.2016.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe M.J. iz B., koju je podnela protiv U. neživotnog osiguranja B.. U pritužbi je navela da je godišnji iznos premije za dobrovolјno zdravstveno osiguranje „V.“ za žene u U. osiguranju 276,84 evra, dok je godišnja premija osiguranja za muškarce 168,72 evra,…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi B.M. protiv G.o.s.s.k.B zbog diskriminacije na osnovu pola u postupku zapošljavanja

07-00-00413/2017-02 datum: 22.1. 2018.     MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe B. M. iz B., protiv G.o.s.s.k.B. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je odredbama člana 76. Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač grad Beograd propisano da poslodavac isplaćuje jubilarnu nagradu zaposlenom za 10, 20, 30, 35 (žene)…

Opširnije →
Mišlјenje po pritužbi A.D. protiv M. d.o.o. NS zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije u oblasti javnog informisanja i medija

07-00-00336/2017-02 datum: 29.12. 2017.   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.D. iz Š. protiv „M.“d.o.o. iz N.S. , a zbog kasnije isporuke robe, koju je A.D. kupila u prodajnom objektu megamarketa „R.“u Š. za potrebe projekta „……“ misije OEBS-a u Srbiji. U pritužbi je između ostalog navedeno da je A.D. uplatu…

Opširnije →
Pritužba J.Č. protiv OŠ F.K.F. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

бр. 07-00-168/2017-02  датум: 25.7.2017.                                                 MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe J. Č, u ime maloletnog sina D. Č., protiv OŠ „F. K. F.“ u B, zbog diskriminacije deteta na osnovu zdravstvenog stanja. U toku postupka utvrđeno je da je D.Č. učenik prvog razreda OŠ „F. K. F.“ u B, da mu…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi S.R. protiv RFZO-f.SM. i I. ,RFZO D. na osnovu zdravstvenog stanja u postupku pred organima javne vlasti

07-00-00384/2017-02 datum: 12.1.2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe S.R. iz I. protiv Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sremska Mitrovica, Ispostava Inđija, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. Podnositelјka pritužbe je navela da je u izveštajima lekara specijaliste i u otpusnim listama navedeno da boluje od…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi U.g.n.V. protiv Grada V. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti javnog informisanja i medija

бр. 07-00-00386/2017-02  датум:  21.12. 2017.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе У.г.н.В. против Г.В. због дискриминације на основу инвалидитета као личног својства. У притужби и допуни притужбе наведено је да је Г.В. расписао јавни конкурс за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години. Према мишљењу…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi N.T. protiv RFZO zbog diskriminacije na osnovu genetske osobenosti u oblasti zdravstvene zaštite

07-00-431/2017-02 datum: 12. 1. 2018.     MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe N. T. iz B. protiv Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), zbog diskriminacije na osnovu genetske osobenosti kao ličnog svojstva. U pritužbi je navedeno da podnosilac pritužbe ima metastazu melanoma čiji je uzročnik mutacija BRAF gena, da se…

Opširnije →
Pritužba Z.D. protiv O. bolnice S. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u postupku zapošljavanja

07-00-263/2017-02 datum: 17.10. 2017. godine   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Z.D. iz B. protiv O. bolnice Š. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi je navedeno da iako se veliki broj puta prijavlјivao na konkurse ove bolnice i prilagao svu traženu dokumentaciju i ispunjavao sve propisane uslove nije uspeo…

Opširnije →
back to top