Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

469-21 Mišljenje zbog diskriminacije na osnovu prebivališta u postupku zapošljavanja

br. 07-00-317/2021-02 datum: 27. 9. 2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA protiv BB, direktora OŠ „VV“ u zbog diskriminacije na osnovu mesta prebivališta prilikom odlučivanja o preuzimanju na radno mesta nastavnika srpskog jezika i književnosti. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da da je podnositelj pritužbe zaposlen kao nastavnik…

Opširnije →
235-21 Mišljenje povodom pritužbe A.A, načelnice Odeljenja nacionalnog mehanizma za prevenciju torture protiv dr B.B, zamenice V.V., zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-228/2021-02 datum: 26.8.2021.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A, načelnice Odeljenja nacionalnog mehanizma za prevenciju torture protiv dr B.B, zamenice V.V., zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. Podnositeljka pritužbe je navela da zamenica V.V. „koristi“ činjenicu što je podnositeljka pritužbe bila odsutna sa rada zbog bolesti, što je…

Opširnije →
490-21 Mišljenje povodom pritužbe AA protiv BB, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i prebivališta na Kosovu i Metohiji

br. 07-00-333/2021-02 datum: 12. 8. 2021.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA protiv BB, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i prebivališta na Kosovu i Metohiji. U pritužbi je navedeno da je podnositelj pritižbe podneo zahtev JKP „Parking servis“ u Čačku radi ostvarivanja prava na besplatnu parking kartu za osobe…

Opširnije →
224-21 Mišljenje povodom pritužbe A.A. protiv srednje muzičke škole V.V. zbog diskriminacije na osnovu smetnji u razvoju i invaliditeta

br. 07-00-218/2021-02 datum: 22. 6. 2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju su podneli A.A., u ime svoje maloletne kćerke B.B., protiv srednje muzičke škole V.V., zbog diskriminacije na osnovu smetnji u razvoju i invaliditeta. U pritužbi je, između ostalog navedeno, da B.B. ima Daunov sindrom i da je redovnu osnovnu…

Opširnije →
95-21 Mišljenje povodom pritužbe AA, protiv Vlade Republike Srbije, Kabineta predsednice Vlade

br. 07-00-103/2021-02 datum: 10.6. 2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. protiv Vlade Republike Srbije, Kabineta predsednice Vlade, zbog diskriminacije na osnovu političkih ubeđenja. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je šef Kabineta predsednice Vlade dopisom broj 07-00-159/2021-01 od 4. februara 2021. godine, zatražio od potpredsednika Saveta za borbu…

Opširnije →
68-21 Mišljenje povodom pritužbe udruženja AA, protiv medija BB

br. 07-00-75/2021-02 datum: 25.5.2021.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja AA, podnete protiv medija BB, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. Pritužba je podneta zbog teksta objavlјenog na vebsajtu medija 25.1.2021.godine, pod nazivom:  „Ovde je osumnjičen dečak (15) silovao devojčicu (10)!. Užas na Adi Huji potresao je celu Srbiju!“…

Opširnije →
109-21 Mišljenje povodom pritužbe A. A. protiv Skupštine grada Beograda zbog disrkiminacije na osnovu pola i porodičnog statusa

br. 07-00-119/2021-02 datum: 24. 5. 2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. protiv Skupštine grada Beograda zbog disrkiminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je grad Beograd usvajanjem Odluke o pristupanju grada Beograda Udruženju „Pokreta za decu tri plus“ iz Čačka diskriminisao…

Opširnije →
1146-20 Mišlјenje povodom pritužbe protiv poslodavca zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-593/2020-02 dаtum: 14.5. 2021.   МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе А. А. iz Z. prоtiv B. B., zbоg diskriminаciје nа оsnоvu zdrаvstvеnоg stаnjа. Pоdnоsitеlјkа pritužbе је nаvеlа dа је zаpоslеnа u B. B. i dа је dо оpеrаciје kојu је imаlа 2012. gоdinе, rаdilа је nа rаdnоm mеstu sprеmаčicа, а…

Opširnije →
691-20 Diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti zapošljavanja

br. 07-00-269/2020-02 dаtum: 26. 4. 2021.   МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе АА prоtiv studеntskо оmlаdinskе zаdrugе BB, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu stаrоsnоg dоbа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је оmlаdinskа zаdrugа оbјаvilа оglаs zа pоsао: „Support associate (studеnti) zа WOLT“  dоk u pоdnаslоvu stојi: „support associate (studеnti – dо 26…

Opširnije →
101-21 Mišlјenje povodom pritužbe protiv Pokrajinskog sekretarijata zbog diskriminacije na osnovu prebivališta u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-109/2021-02 dаtum: 6. 5. 2021.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе kојоm sе оbrаtiо А. А. prоtiv Pоkrајinskоg sеkrеtаriјаtа zа оbrаzоvаnjе, prоpisе, uprаvu i nаciоnаlnе mаnjinе – nаciоnаlnе zајеdnicе, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu prеbivаlištа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је Pоkrајinski sеkrеtаriјаt rаspisао Оglаs zа pоstаvlјаnjе stаlnih sudskih prеvоdilаcа i sudskih…

Opširnije →
back to top