Друга лична својства

1238-19 Утврђено дискриминаторно поступање по основу личног својства – чланства у спортској организацији

бр. 07-00-682/2019-02  датум: 12. 2. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео адвокат АА из Ниша, у име и уз сагласност Спортског удружења „…“ из Ниша, против Спортског клуба „…“ из Ниша, због дискриминације по основу личног својства – чланства у спортској организацији. У притужби је, између осталог,…

Опширније →
109-21 Мишљење поводом притужбе А. А. против Скупштине града Београда због дисркиминације на основу пола и породичног статуса

бр. 07-00-119/2021-02  датум: 24. 5. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. против Скупштине града Београда због дисркиминације на основу пола и породичног статуса. У притужби је, између осталог, наведено да је град Београд усвајањем Одлуке о приступању града Београда Удружењу „Покрета за децу три плус“ из Чачка дискриминисао…

Опширније →
637-20 Притужба због дискриминације по основу држављанства

бр. 07-00-209/2020-02  датум: 25.5.2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднeлo Удружење АА против Банке ББ, због дискриминације избеглица, тражиоца азила, лица са одобреним правом на уточиште и лица са супсидијарном заштитом држављана Ирана, Ирака и Авганистана, на основу националне припсности и етничког порекла, као и држављанства. У притужби је…

Опширније →
1146-20 Mишљeњe пoвoдoм притужбе прoтив пoслoдaвцa збoг дискриминaциje нa oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-593/2020-02  датум: 14.5. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. из З. против Б. Б., због дискриминације на основу здравственог стања. Подноситељка притужбе је навела да је запослена у Б. Б. и да је до операције коју је имала 2012. године, радила је на радном месту спремачица, а…

Опширније →
101-21 Mишљeњe пoвoдoм притужбе прoтив Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa збoг дискриминaциje нa oснoву прeбивaлиштa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-109/2021-02  датум: 6. 5. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе којом се обратио А. А. против Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, због дискриминације на основу пребивалишта. У притужби је наведено да је Покрајински секретаријат расписао Оглас за постављање сталних судских преводилаца и судских…

Опширније →
43-21 Притужба због дискриминације у области имовинских права и односа на основу личног својства здравствено стање

бр. 07-00-45/2021-02   датум: 22.4.2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео А. ., против Б. Б. због дискриминације на основу претпостављеног личног својства здравственог стања. У притужби је између осталог наведено да је 23. јануара 2021. године дошао у Б. Б. доо,  у намери  да купи оригинални део…

Опширније →
43-21 Притужба због дискриминације у области имовинских права и односа на основу личног својства здравствено стање

бр. 07-00-45/2021-02   датум: 22.4.2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео А. ., против Б. Б. због дискриминације на основу претпостављеног личног својства здравственог стања. У притужби је између осталог наведено да је 23. јануара 2021. године дошао у Б. Б. доо,  у намери  да купи оригинални део…

Опширније →
29-20 Притужба АА против ББ због дискриминације на основу имовног стања

бр. 07-00-20/2020-02  датум: 25. 3. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом три притужбе коју је поднела А. А. из А, у своје име и име својих малолетних синова Б.А. и В.А., против ОШ „Чех Карољ“ у Ади, директорке и психолошкиње школе, због дискриминације на основу имовног стања и брачног и породичног…

Опширније →
290-20 Утврђена дискриминација на основу брачног и породичног статуса

бр. 07-00-130/2020-02   датум: 12.3.2021.     МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, директора Центра за социјални рад К., коју је поднео у име ББ, психолошкиње и стручне сараднице овог центра, изјављене против адвокаткиње ВВ, због дискриминације на основу породичног статуса. У притужби је наведено да је ВВ, као пуномоћница тужене,…

Опширније →
1203-19 Mишљeњe пo притужби у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa пo oснoву члaнствa у синдикaту

бр. 07-00-645/2019-02  датум: 31.1.2020. године                                                 МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА синдиката Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, поднете против, в.д. директорке Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији. У притужби је наведено да се дискриминација АА синдиката Завода и његових чланица и…

Опширније →
back to top