Друга лична својства

974-20 Притужба против Дома здравља због дискриминације на основу здравственог стања

07-00-418/2020-02 датум: 12.4.2021.                                             МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA из Вршца, поднела против Дома здравља у Вршцу – Служба медицине рада, због дискриминације на основу здравственог стања. Подноситељка је у притужби, између осталог, навела да јој је за потребе уписа у средњу медицинску школу, смер медицинска сестра –…

Опширније →
236-21 Авио компанија дискриминисала путника јер је тражио заштиту од диксриминације

бр. 07-00-222/2019-02 датум: 18.6.2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА, поднео против авио компанија Swiss International Air Lines LTD, Austrian Airlines АG и Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, све три чланице „Lufthansa групе“, због виктимизације. Подносилац је у притужби, између осталог, навео да је против авио компаније Swiss International Airlines LTD,…

Опширније →
1114-20 Мишљење поводом притужбе председника синдиката АА, против Министарства одбране

бр. 07-00-558/2020-02  датум: 10. 6. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је подeo  председник  синдиката AA, против Министарства одбране, због дискриминације синдиката АА, у односу на друге синдикате у Министарству одбране и Војсци Србије. У притужби и допуни притужбе, између осталог, наведено је да је синдикат АА дискриминисан…

Опширније →
1238-19 Утврђено дискриминаторно поступање по основу личног својства – чланства у спортској организацији

бр. 07-00-682/2019-02  датум: 12. 2. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео адвокат АА из Ниша, у име и уз сагласност Спортског удружења „…“ из Ниша, против Спортског клуба „…“ из Ниша, због дискриминације по основу личног својства – чланства у спортској организацији. У притужби је, између осталог,…

Опширније →
109-21 Мишљење поводом притужбе А. А. против Скупштине града Београда због дисркиминације на основу пола и породичног статуса

бр. 07-00-119/2021-02  датум: 24. 5. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. против Скупштине града Београда због дисркиминације на основу пола и породичног статуса. У притужби је, између осталог, наведено да је град Београд усвајањем Одлуке о приступању града Београда Удружењу „Покрета за децу три плус“ из Чачка дискриминисао…

Опширније →
637-20 Притужба због дискриминације по основу држављанства

бр. 07-00-209/2020-02  датум: 25.5.2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднeлo Удружење АА против Банке ББ, због дискриминације избеглица, тражиоца азила, лица са одобреним правом на уточиште и лица са супсидијарном заштитом држављана Ирана, Ирака и Авганистана, на основу националне припсности и етничког порекла, као и држављанства. У притужби је…

Опширније →
1146-20 Mишљeњe пoвoдoм притужбе прoтив пoслoдaвцa збoг дискриминaциje нa oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-593/2020-02  датум: 14.5. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. из З. против Б. Б., због дискриминације на основу здравственог стања. Подноситељка притужбе је навела да је запослена у Б. Б. и да је до операције коју је имала 2012. године, радила је на радном месту спремачица, а…

Опширније →
101-21 Mишљeњe пoвoдoм притужбе прoтив Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa збoг дискриминaциje нa oснoву прeбивaлиштa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-109/2021-02  датум: 6. 5. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе којом се обратио А. А. против Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, због дискриминације на основу пребивалишта. У притужби је наведено да је Покрајински секретаријат расписао Оглас за постављање сталних судских преводилаца и судских…

Опширније →
43-21 Притужба због дискриминације у области имовинских права и односа на основу личног својства здравствено стање

бр. 07-00-45/2021-02   датум: 22.4.2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео А. ., против Б. Б. због дискриминације на основу претпостављеног личног својства здравственог стања. У притужби је између осталог наведено да је 23. јануара 2021. године дошао у Б. Б. доо,  у намери  да купи оригинални део…

Опширније →
43-21 Притужба због дискриминације у области имовинских права и односа на основу личног својства здравствено стање

бр. 07-00-45/2021-02   датум: 22.4.2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео А. ., против Б. Б. због дискриминације на основу претпостављеног личног својства здравственог стања. У притужби је између осталог наведено да је 23. јануара 2021. године дошао у Б. Б. доо,  у намери  да купи оригинални део…

Опширније →
back to top