Друга лична својства

1168-19 Притужбa збoг дискриминaциje у oблaсти рaдa нa oснoву личнoг свojствa блискoг лицa

бр. 07-00-614/2019-02  датум: 18. 2. 2020.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. из В. против Б. Б, директорке ОШ у В. У притужби је наведено да га је директорка из матичне школе преместила у издвојено одељење у Д. и да приликом његовог премештаја није имала у виду да има…

Опширније →
1198-19 Није утврђена дискриминација на основу здравственог стања у области образовања

бр. 07-00-640/2019-02   датум: 31.1.2020. године   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је у име свог малолетног сина АА, против Предшколске установе – дечјег вртића ББ и ВВ, директорке установе, поднео ГГ. У притужби је наведено да је ВВ одбила упис АА у вртић због проблема које има. Наиме, дете не…

Опширније →
153-19 М. по прит. Н.Љ.против И.П.Л.Б.Д.Ј.П. због диск. на осн. здрав. стања у пос. запошљавања или на послу

бр. 07-00-135/2019-02  датум: 19.8.2019.  године     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Н. Љ, поднете због дискриминације на основу здравственог стања, против И. П. Л. Б. „Д. Ј. Пˮ. Подносилац притужбе живи са таласемијом минор и на одређено време је био радно ангажован на обављању послова сарадника -механичара у Одељењу екстракције…

Опширније →
59-19-М. по прит.Н.М.М.против РФЗО због диск. В.М.М на осн. здрав. стања у обл. пруж. услуга.

бр. 07-00-64/2019-02  датум: 18. 6. 2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Н. М. Ђ, поднете у име и уз сагласност њене мајке В. М. М, против РФЗО, због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да В. М. М. има хепатитис Ц и да јој Комисија РФЗО није…

Опширније →
975-18-M. по прит. Д.М. против С.М. и К.П. због диск. детета Д.М.на осн. претпос. лич. својс. здрав. стање у обл. образ.

бр. 07-00-1207/2018-02 датум: 8. 3. 2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Д. М, у име свог малолетног сина Д.М, против С. М, директорке ПУ „В.“ у Ж. и васпитачице К. П, због дискриминације на основу претпостављеног личног својства – здравственог стања. У притужби је наведено да је…

Опширније →
302-19 притужба мајке против ОШ због дискриминације Л.П. на основу здравственог стања у области образовања

бр. 07-00-233/2019-02 датум: 12. 9. 2019.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Т. Д. из Б, у име малолетне ћерке Л. П, против ОШ „М” Н. Б, директорке В. Ј, учитељице Н. Д, педагошкиње А. С. и психолошкиње Ј. В. У притужби је, између осталог, наведено да је Л….

Опширније →
126-19 Утврђена дискриминација на основу здравственог стања

бр. 07-00-109/2018-02 датум: 9.8.2019.       МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А., коју је поднео у име малолетне ћерке, Т. Л., против Б.Б., због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да су по позиву ове установе да се пријаве деца која би желела да иду на зимовање 2019….

Опширније →
199-19 Mишљeњe пo притужби збoг дискриминaциje пo oснoву пoлa и пoрoдичнoг стaтусa у oблaсти oбрaзoвaњa и стручнoг усaвршaвaњa

бр. 07-00-183/2019-02      датум: 26.7.2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA,  против Министраства просвете, науке и технолошког развоја, због дискриминације на основу пола и породичног статуса. У притужби је навела да је Министарство дискриминисало у поступку одлучавања о додели стипендија студентима на докторским студијама, јер није уважило чињеницу да због трудноће…

Опширније →
9-19 Утврђена дискриминација по осову здравственог стања на радном месту подноситеља притужбе

бр. 07-00-11/2019-02 датум: 9.7.2019.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење jе донето у поступку поводом притужбе АА против др ББ, начелника Службе за анестезију и реанимацију, због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је АА запослен као анестетичар у Служби за анестезију и реанимацију Здравственог центра … Након хоспитализације због упале плућа,…

Опширније →
1287-18 Утврђена дискриминација на основу здравственог стања у области образовања

бр. 07-00-1469/2018-02 датум: 25. 6. 2019.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, против Средње школе за економију, право, администрацију и туризам, због дискриминације на основу здравственог стања. Подносилац притужбе наводи да је неједнако третиран у односу на друге ученике, ускраћен за информације у вези школских активности, те да је почетком школске…

Опширније →
back to top