Друга лична својства

29-20 Притужба АА против ББ због дискриминације на основу имовног стања

бр. 07-00-20/2020-02  датум: 25. 3. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом три притужбе коју је поднела А. А. из А, у своје име и име својих малолетних синова Б.А. и В.А., против ОШ „Чех Карољ“ у Ади, директорке и психолошкиње школе, због дискриминације на основу имовног стања и брачног и породичног…

Опширније →
290-20 Утврђена дискриминација на основу брачног и породичног статуса

бр. 07-00-130/2020-02   датум: 12.3.2021.     МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, директора Центра за социјални рад К., коју је поднео у име ББ, психолошкиње и стручне сараднице овог центра, изјављене против адвокаткиње ВВ, због дискриминације на основу породичног статуса. У притужби је наведено да је ВВ, као пуномоћница тужене,…

Опширније →
1203-19 Mишљeњe пo притужби у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa пo oснoву члaнствa у синдикaту

бр. 07-00-645/2019-02  датум: 31.1.2020. године                                                 МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА синдиката Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, поднете против, в.д. директорке Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији. У притужби је наведено да се дискриминација АА синдиката Завода и његових чланица и…

Опширније →
1267-19 Мишљење поводом притужби више лица против послодаводавца због дискриминације по основу здравственог стања

бр. 07-00-710/2019-02  датум:  22.2.2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужби АА, ББ, ВВ и ГГ, запослених у Привредном друштву …, поднетих против послодавца, због дискриминације по основу здравственог стања. У притужбама је наведено да подноситељима/тељкама притужби јубиларна награда није исплаћена у пуном износу, из разлога што су одсуствовали са рада…

Опширније →
962-20 Притужбa збoг дискриминaциje нa oснoву свojствa интeрнo рaсeљeнoг лицa

бр. 07-00-406/2020-02   датум:  25. 12. 2020.   МИШЉЕЊЕ    Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације А. А. против Скупштине града Смедерева, због дискриминације интерно расељених лица која имају боравиште на територији града. У притужби је наведено да је Скупштина града донела Одлуку о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама (у даљем тексту: Одлука),…

Опширније →
1219-19 Мишљење по притужби због дискриминације на основу чланства у удружењу-спортском клубу

бр. 07-00-663/2019-02   датум: 25.12.2020.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, коју је поднео у име ББ, против ВВ из Н. С, због дискриминације на основу чланства у удружењу/спортском клубу. У притужби је наведено да је ББ репрезентативка Србије у кајаку на мирним водама у дисциплинама К1 200m, К1 500m и К2…

Опширније →
1219-19 Мишљење по притужби због дискриминације на основу чланства у удружењу-спортском клубу

бр. 07-00-663/2019-02   датум: 25.12.2020.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, коју је поднео у име ББ, против ВВ из Н. С, због дискриминације на основу чланства у удружењу/спортском клубу. У притужби је наведено да је ББ репрезентативка Србије у кајаку на мирним водама у дисциплинама К1 200m, К1 500m и К2…

Опширније →
1201-19 притужба АА против МУПа због дискриминације на основу чланства у синдикату

бр. 07-00-643/2019-02  датум: 22. 12. 2020.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. из Б. против Министарства унутрашњих послова, Б. Б, саветнице министра и В. В, помоћника министра и начелника Сектора за ванредне ситуације. У притужби је наведено да је саветница министар одбила да да сагласност за стручно усавршавање и оспособљавање…

Опширније →
295-2020 Mишљeњe пo притужби збoг дискриминaциje у oблaсти рaдa пo oснoву брaчнoг и пoрoдичнoг стaтусa

бр. 07-00-143/2020-02   датум: 18.12.2020.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА из ББ поднела против Предшколске установе „ВВ“ из ББ. Подноситељка је у притужби, између осталог, навела да је у јуну 2019. године засновала радни однос у ПУ „ВВ“ на радном месту – сервирке и да је приликом потписивања уговора…

Опширније →
1266-19 Mишљeњe у пoступку пo притужби збoг дискриминaциje нa oснoву држaвљaнствa у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти

бр. 07-00-708/2019-02   датум: 3.3.2020.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је пуномоћница адвокаткиња АА, поднела у име ББ, против Градске управе града ВВ. У притужби је наведено да је ББ поднела захтев за остваривање права на родитељски додатак, али да јој решењем Градске управе града ВВ ово право није…

Опширније →
back to top