Огласи

 

ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

microsoft-word-iconОгласПреузми


microsoft-word-iconОбразац изјаве о прихватању свих услова из огласаПреузми


microsoft-word-iconОбразац понуде за правна лицаПреузми


microsoft-word-iconОбразац понуде за физичка лицаPreuzmi


microsoft-word-iconОбразац изјаве о губитку права на враћање депозита за правна лицаPreuzmi


microsoft-word-iconОбразац изјаве о губитку права на враћање депозита за физичка лицаPreuzmi


microsoft-word-iconОбразац изјаве о условима за враћање депозитаPreuzmi


microsoft-word-iconОбавештење за отуђење моторног возилаPreuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top