Истраживања

ИСТРАЖИВАЊЕ: „ЗАШТО ЖЕНЕ НЕ ПРИЈАВЉУЈУ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ?“

ИСТРАЖИВАЊЕ: „ЗАШТО ЖЕНЕ НЕ ПРИЈАВЉУЈУ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ?“

Опширније →
Истраживање „РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РАВНОТЕЖА ИЗМЕЂУ ПОСЛОВНОГ И ПРИВАТНОГ ЖИВОТА”

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РАВНОТЕЖА ИЗМЕЂУ ПОСЛОВНОГ И ПРИВАТНОГ ЖИВОТА

Опширније →
Истраживање „ИЗВЕШТАЈ О УПОТРЕБИ ГОВОРА МРЖЊЕ У МЕДИЈИМА У СРБИЈИ“

ИЗВЕШТАЈ О УПОТРЕБИ ГОВОРА МРЖЊЕ У МЕДИЈИМА У СРБИЈИ

Опширније →
Истраживање „ПЕРЦЕПЦИЈА РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ“

  Истраживање „ПЕРЦЕПЦИЈА РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ“

Опширније →
Истраживање „Дискриминација на тржишту рада“

  Истраживање „Дискриминација на тржишту рада’’

Опширније →
Извештај о истраживању јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији’’

    Извештај о истраживању јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији’’

Опширније →
Истраживање о положају старијих жена у Србији

Истраживање о положају старијих жена у Србији

Опширније →
Истраживање „ОДНОС ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ ПРЕМА ДИСКРИМИНАЦИЈИ У СРБИЈИ“

ОДНОС ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ ПРЕМА ДИСКРИМИНАЦИЈИ У СРБИЈИ

Опширније →
Однос медија у Србији према дискриминацији

Однос медија у Србији према дискриминацији

Опширније →
Извештај о истраживању јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији’’

Oвo истрaживaњe je припрeмљeнo и спрoвeдeнo у oквиру ИПA 2013 Tвининг прojeктa „Пoдршкa унaпрeђeњу људских прaвa и нултa тoлeрaнциja зa дискриминaциjу“.   Извештај о истраживању јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији’’

Опширније →
back to top