Притужба због дискриминације

Притужбу због дискриминације може поднети:

  • свако физичко или правно лице или група лица која сматра да је претрпела дискриминацију,
  • организације које се баве заштитом људских права и свако друго лице, у име и уз сагласност лица које сматра да је претрпело дискриминацију,
  • у случају дискриминације групе лица, удружење или организација која се бави заштитом људских права може поднети притужбу у
  • у име групе лица чије је право повређено и  без сагласности појединаца који чине ту групу, уколико се повреда односи на неодређени број лица које повезује неко лично својство .
  • у име и уз сагласност лица чије је право повређено, притужбе може поднети и инспекција у складу са законом којим се уређује област инспекцијског надзора.

Притужба се подноси у писаној форми. Може се поднети и електронском поштом са скенираним поднеском и потписом подносиоца, у електронској форми уз електронски потпис подносиоца, као и усмено на записник, без плаћања таксе или друге накнаде.

Притужба треба да садржи податке о томе:

  • ко је дискриминисан,
  • од стране кога је дискриминисан/а,
  • опис дискриминаторног акта
  • доказе о претрпљеном акту дискриминације (исправе, сведоци и др.)

Притужба мора бити потписана.

 

Поднеси притужбу

 


Образац притужбе (Ћирилица)  DOCX


Образац притужбе (Латиница)  


Ankese (образац притужбе – албански)  


Жалба (образац притужбе – бугарски)  


Stižnost (образац притужбе – чешки)  


Complaint (образац притужбе – енглески)  


Panasz (образац притужбе – мађарски)  


Жалба (образац притужбе – македонски)  


Дошолимаско лил (образац притужбе – ромски)  


Reclamaţie (образац притужбе – румунски)  


Притужба (образац притужбе – русински)  


Sťažnosť (образац притужбе – словачки)  


Притужба (образац притужбе – босански)   DOCX


Pritužba (образац притужбе – хрватски)   DOCX


Образац притужбе (Прилагођен деци)  


Print Friendly, PDF & Email
back to top