Мишљења и препоруке

Подкатегорије

186-23 Иницијатива за израду системског плана за отклањање архитектонских баријера

бр. 021-00-449/1/2023-02  датум: 24. 4. 2023. године     МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Горан Весић, министар   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Предмет: Иницијатива за израду системског дугорочног плана на националном нивоу за отклањање архитектонских баријера и унапређење приступачности на свим објектима у јавној употреби и јавним површинама Поштовани господине Весићу, Законом о забрани…

Опширније →
243-23 Препорука мера ГО Нови Београд да се уздржи од принудног исељавања становника и становница ромског насеља Антена

бр. 07-00-175/2023-02  датум: 31.3.2023. године   ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Бојан Бован, председник градске општине   11000 Нови Београд Булевар Михаила Пупина бр. 167            Поштовани господине Бован,   Поверенику за заштиту равноправности обратила се Иницијатива за економска и социјална права – А11 са молбом да хитно реагујемо поводом непосредне претње принудним исељењем Рома…

Опширније →
166-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом

бр. 011-00-4/2023-02  датум: 20.3.2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом     Министарство за бригу о породици и демографију, дописом број 019-01-6/2022-02, које је заведено у Поверенику за заштиту равноправности 22.2.2023. године,…

Опширније →
86-23 Препорука мера министарствима, посебним организацијама и управама у саставу министарства

бр. 021-01-298/2023-02    датум:  17. 3. 2023.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује министарству   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТУ ОД…

Опширније →
948-22 Дискриминација на основу националне припадности или етничког порекла у јавној сфери

бр. 07-00-584/2022-02   датум: 8.3.2023.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације АА поднете против ББ, због дискриминације на основу националне припадности или етничког порекла. У притужби је наведено да је портал ВВ на својој Фејсбук страници објавио вест „Роми без струје из Ниша: Боле нас коментари да смо привилеговани“, која је…

Опширније →
939-22 Дискриминација на основу инвалидитета у области пружања услуга

бр. 07-00-576/2022-02  датум: 6.3.2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације АА, поднете због дискриминације на основу инвалидитета против Општине ББ и Установе за пружање услуга социјалне заштите. У притужби је, између осталог, наведено да је Општинско веће у ББ донело Одлуку о измештању дневног боравка за особе са сметњама у развоју,…

Опширније →
186-23 Иницијатива за допуну Нацрта Закона о планирању и изградњи

бр. 021-01-449/2023-02 датум: 3.3.2023. године МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ министар Горан Весић   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Предмет: Иницијатива за допуну Нацрта закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи     Поштовани господине Весићу, Поверенику за заштиту равноправности дописом су се обратили представници Националне организација особа са инвалидитетом Србије са…

Опширније →
162-23 Иницијатива Министарству просвете за доношење процедура о поступању са децом и ученицима са незаразним хроничним болестима, ретким болестима

бр. 07-00-97/2023-02  датум: 2. 3. 2023. године   МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ Бранко Ружић, министар 11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Поштовани господине Ружићу, Повереник за заштиту равноправности је у складу са чланом 33. став 1. тачка 7. Закона о забрани дискриминације упутио Министарству здравља Иницијативу за доношење процедура о поступању са децом и ученицима са незаразним хроничним…

Опширније →
162-23 Иницијатива Министарству здравља за доношење процедура о поступању са децом и ученицима са незаразним хроничним болестима, ретким болестима

бр. 07-00-97/2023-02  датум: 2. 3. 2023. године     МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Др Даница Грујичић, министарка 11000 БЕОГРАД Немањина 22-26     Предмет: Иницијатива за доношење процедура о поступању са децом и ученицима са незаразним хроничним болестима, ретким болестима у предшколским установама, као и у школама   Поштована госпођо Грујичић, Поверенику за заштиту равноправности су се…

Опширније →
763-22 Притужба А.А. против удружења због дискриминације на основу политичког убеђења

бр. 07-00-544/2022-02  датум:  21. 2. 2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе др А. А, поднете путем пуномоћника, против Удружења „Б“ из Б, због дискриминације на основу политичког убеђења. У притужби и допуни притужбе је између осталог наведено да је др А. А. 16. маја 2022. године поднео приступницу за чланство у…

Опширније →
back to top